Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Hangi durumlarda çekişmeli boşanma olur?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Hangi durumlarda çekişmeli boşanma olur?
Boşanma davaları içerisinde süre olarak uzun olan ve zorluğu fazla olanı çekişmeli boşanma davalarıdır. Duruşmalarda tanıklar dinlenir, delil olarak sunulan talep edilen belgeler mahkemece incelenir. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli konu boşanma davası nasıl açılır değil, boşanma davasının gerekli olduğu yasal bir sebebin ortaya konması ve boşanma sebebinin kanıtlanmasıdır.

Çekişmeli boşanma davası aile mahkemesine açılması üzerine ilk talepler olan nafaka miktarının belirlenmesi boşanma sonunda da maddi ve manevi tazminat talepleri maddi durum incelemesi, hususlarında karar verilmesi için yapılması gereken zorunluluktur.

2024-bosanma-davasi-nasil-acilir.jpg

Çekişmeli boşanma davası açılırken, boşanma gerekçelerine göre ve tarafların maddi durumları, sosyal statüleri, meslekleri, birlikte yaşadığı kişilerin maddi durumları hatta oturdukları evin kira olup olmadığı bile çok önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların ya da hakimin talebiyle her iki taraf için de yapılabilen maddi durum incelemeleri; boşanma neticesinde, eşlerin yaşayabileceği menfaat kaybının tazmin edilmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Eşler ve çocuklar için nafaka tutarları, tazminat tutarları maddi durum incelemesinin sonucuna göre değişebilir.

Maddi durum incelemesi, nafaka ve tazminat bağlantısı sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır konusunda cevap aranan öncelikli sorulardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır dava süresi, boşanma aşamasındaki eşlerin en fazla merak ettikleri hususların başında gelir. Ancak çekişmeli boşanma davaları çok karmaşık ve her davaya özel gerekçeler, gelişmeler, süreçler içerebildiği için dava süresi konusunda kesin bilgi vermek yanlış olacaktır.

Çekişmeli Boşanma gerekçesinin ispatı, bu ispat için tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının istenmesi gibi süreçler davayı uzatabildiği gibi uyuşmazlık konularının çokluğu da dava süresinin belirleyici hususlarıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ve duruşma aşamaları dikkate alındığında dava bitirilme hedef süresi olarak 449 gün olarak karşımıza çıksa da; geçmiş çekişmeli boşanma dava dosyaları incelendiğinde çoğunda en az 4-5 celsede sonuç alınabildiği gibi bazı davaların yıllar sürdüğü görülecektir. Ayrıca çekişmeli boşanma davasının açıldığı mahkemenin yoğunluğu da dava sürelerini doğrudan etkileyen unsurlardandır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?

Çekişmeli Boşanma davası nasıl açılır sorusunun en güzel başlangıcı, Çekişmeli boşanma davası dilekçesi davacı yani davayı açan tarafından aile mahkemesine boşanma sebebini, yaşadığı sorunları, anlaşılır kısa net akıcı bir şekilde hazırlanmış boşanma davası dilekçesi ile yapabilirsiniz.

Aile hukuku davalarında ki her dilekçede olduğu gibi davayı açan tarafın imzasıyla hazırlanan dilekçenin başında davacının adı soyadı ve kimlik numarası ile davalı olan eşin adı soyadı ile kimlik numarası ve ikamet ettiği adres yazılır. Eğer tarafların avukatları varsa avukatlarda bu bölüme adresleriyle birlikte ilave edilir.

Sonrasında dava konusu bölümünde dava gerekçeleri ve tazminat, nafaka ve velayet gibi talepler kısaca sıralanır. Devamında gelen açıklama bölümünde boşanma gerekçeleri, boşanmaya götüren olaylar tarihleriyle detaylı bir şekilde kanıtları ile anlatılmalı, talepler açıkça ifade edilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesinin en sonunda hukuki nedenler, deliller de eklenerek sonuç ve istem bölümünde dava konusunda da belirtilen ifadeler mahkemeden talep edilecek şekilde belirtilmeli. İmzalanan dilekçe yetkili aile mahkemesine verilerek hukuki süreç başlatılabilir.

bosanma-davasi-ankara.jpg

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadar?

Çekişmeli boşanma davaları, aile hukukundaki en karmaşık ve yorucu davalar arasında listenin en üst sıralarında yer alır. Çekişmeli boşanma davaları için 2024 yılında alınan dava başvuru harcı posta ve müzakere masraf kalemleri gider avansı talep edilir.

Ayrıca dava safhalarında ihtiyaç duyulabilecek olan, tanık dinlemeleri, tebligat giderleri, bilirkişi raporları, pedagog veya aile uzmanı gibi sosyal hizmet çalışanlarına ihtiyaç duyulması mahkemenin yargılama giderlerine örnek sayılabilir dava maliyeti olan masraflardır. Tanık sayısı, tebligat sayısı ve ihtiyaç duyulan hukuki işlemlerin sayısı arttıkça bu giderler de artacaktır. Tüm bunlara ilave olarak avukatlık ücreti de çekişmeli boşanma davalarının en önemli gider kalemlerindendir.

Çekişmeli boşanma davası ücreti ortalama 2.000 TL ile 3.000 TL ola bilmektedir. Boşanma avukatının müvekkillerinden talep edecekleri ücretler de her avukata göre farklılık gösterecek olup davanın karmaşıklığına göre artacaktır. Boşanma davaları için her ilin barosunca belirlenmiş,

Çekişmeli boşanma avukatı ücretleri 2024 olmasına karşın avukatların davalar için bu fiyatı uygulama zorunluluğu yoktur. Örneğin Ankara Barosu için çekişmeli boşanma davası için tavsiye edilen avukatlık ücreti 70 bin 600 TL’dir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur?

Boşanmak için eşlerin mahkemeye boşanma dilekçesi vererek başvurmaları ve gereken yargılama giderlerinin yatırılmasının ardından taraflara cevap dilekçesi tebliğ edilir.

Sonrasında ise ilk duruşma için gün verilir. Çekişmeli boşanma davalarının ilk duruşması bir bakıma ön inceleme aşaması olarak nitelendirilebilir. Yapılan dosya incelemesiyle birlikte hakim iddialara ilişkin uyuşmazlığı belirler ve her iki tarafa da sulh çağrısında bulunarak anlaşmaları için yönlendirir.

Eğer eşler sulh çağrısına yanıt vermezse, tarafların mahkemeye sundukları iddialarını ispatlamaları yönündeki delillerin ve tanıkların belirtilmesi için süre verilir.

taksirle-yaralama-sucu-ve-cezasi-nedir-2024.jpg

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davası aşamasında çiftlerin cevabını merak ettikleri soruların başında hakimlerin davalarda sordukları sorulardır. Her davanın içeriğine göre hakimlerin dava dosyasına yaklaşımı farklı olmakla beraber, genellikle ortak sorular, boşanma dilekçesinde yazan boşanma gerekçesinin gerçek olup olmadığının anlaşılması yönündedir.

Taraflar boşanma aşamasına gelinene kadar olayların nasıl geliştiği sorularak eşlerin birbirlerine karşı evlilik bağlarına karşı saygıları ile birbirlerine karşı tutumlarının ne olduğu konusunda kanaat oluşturmaya çalışır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır aşamasında yapılan görüşmelerde aile hakiminin davranışı ve soruları merak konusudur.

Çekişmeli Boşanma Davasında Davalı Gelmezse Ne Olur?

Aile mahkemelerinde görülen çekişmeli boşanma davalarında duruşma günleri davacı ve davalı olan her iki tarafa da tebligat yoluyla iletilir. Tebligatın yapılmasının ardından eğer davalı mahkemeye gelmese de yargılama süreci devam eder.

Davalının mahkemelere gelmemesiyle duruşma gıyabında gerçekleştirilir ve davayı uzatıcı bir durum değildir. Boşanma davasına katılmayan davalının haksız olması ve davacı tarafın bunu ispat etmesi durumunda gelmeyen davalının gıyabında boşanma kararı da alınabilir. Boşanma sebebi olan Aldatma ve Zina nedeniyle boşanma hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekişmeli boşanma davalarında davacı olan eş mahkemeye hazırladığı boşanma dilekçesi ile başvurusunu yapar. İki nüsha olarak hazırlanması gereken boşanma dilekçesinde davacı eş boşanma gerekçelerini, bu gerekçelere yönelik iddialarını, tazminat ve nafaka taleplerini yazarak mahkemeye iletir.

Aile Mahkemesi bu dilekçelerden bir tanesini davalı eşe tebliğ eder. Hakkında boşanma davası açılan davalı eş kanunlara göre 14 gün içerisinde bu dilekçeye cevap verme ya da karşı dava açma hakkına sahiptir.

Cevap dilekçesi olarak tanımlanan bu dilekçeyi mahkemeye göndermeyen eş kendisine açılan boşanma davasındaki gerekçeleri inkar etmiş sayılır. Açılan boşanma davasının lehine dönmesini isteyen, nafaka ve tazminat taleplerini haksızlığını ispat etmeyen davalı eşlerin cevap dilekçesi hazırlaması gerekir.

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun velayeti konusu en önemli hususlardan birisi olup eşlerin üzerinde en fazla uyuşmazlık yaşadığı ve Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır başlangıcında bazı eşlerin en kritik cevap aradığı soru ve merak edilen hukuki süreçlerdir.

Çekişmeli boşanma davalarında ve tüm boşanma davalarında çocukların velayeti konusunda temel kriter tamamıyla çocuğun menfaatleridir. Maddi, manevi, psikolojik, sosyolojik açılardan çocukların geleceği için en doğru kişiye velayetin verilmesi için gereken incelemeler hakimler tarafından yapılır.

Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar annelerinin bakımına ihtiyaç duydukları için velayetin anneye verilmesi yönünde bir eğilim söz konusudur. 8 yaşından sonra eşlerin maddi durumları, çocukların ihtiyaçlarının kiminle daha sağlıklı bir şekilde giderileceği incelenirken 8 yaşı idrak çağı kabul edildiğinden 8 yaşından sonra ise hakimler çocukların görüşlerini ve isteklerini de dikkate alır.

bosanma-davasi-nasil-acilir-2024.jpg

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Boşanma davalarında çocukların velayetinin annelere verilmesi yönünde bir eğilim söz konusu olabilir. Ancak boşanma davalarında kanunlar cinsiyet ayrımı yapmaksızın, tüm hakların ve sorumlulukların hukuki bir şekilde sahiplerine teslim edilmesini sağlamaya çalışır.

Çocukların velayeti hususunda ise öncelik çocuğa iyi bir gelecek hazırlana bilmesidir. O nedenle çocukların anne ilgisine ve bakımına ihtiyaç duyduğu 0-3 ve 3-7 yaşlarda mahkeme, ağırlıklı olarak çocuğun velayetini anneye verme yönünde kanaat kullanır.

Annelerin çocuğun sağlığına zarar verme ihtimali ya da durumu olduğunda, annenin hastalık nedeniyle zihinsel ya da fiziksel olarak kısıtlı olduğu durumlarda yaşına bakılmaksızın çocuğun velayeti babaya verilebilir.

Ayrıca çocukların anne bakımına çok daha az ihtiyaç duyacağı ilerleyen yaşlarda çocuğun eğitimi, gelişimi açısından babanın maddi olanakları dikkate alınarak velayet babaya verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımı Türk Medeni Kanunu esaslarına göre yapılır. Kanunlarda evliliklerde edinilen mallar üzerinde her iki tarafında eşit hakları bulunduğu açıkça belirtilmiştir.

Evlilik öncesinde sahip olunan mallar varsa bu durumun ispat edilmesi halinde kişisel mal olarak değerlendirilir ve boşanma sonrası mal paylaşımına dahil edilmez.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır boşanma aşamasında ortak edinilen mallar üzerinde haciz ve ipotek gibi durumlar varsa bu konu merak edilmektedir. Bazı durumlar da aile mahkemesine bu borçların ödenmesini ve hacizlerin kaldırılması talep edilir.

İpotekli bir mal olduğunda borç bitene kadar malın paylaşımı da bekletilir. Malların paylaşımından memnun olmayan eşler yapılan mal paylaşımına itiraz edebilir. Ancak bu durumda taraflar itiraz gerekçelerini açıklamak zorunda kalacağından dolayı boşanma davasında süreç uzayacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Ne Kadar Nafaka Ödenir, Bağlanır?

Çekişmeli boşanma davalarında ana uyuşmazlık sebepleri nafaka ve tazminat taleplerine yöneliktir. Boşanma davası süresince ve sonrasında maddi açıdan zor duruma düşecek olan tarafın nafaka talep etme hakkı vardır.

Boşanma sürecinde ve boşanmanın kesinleşmesinin ardından eşine ve çocuklarına karşı olan yükümlülükleri nedeniyle ödeyeceği bedeller nafaka olarak tanımlanır. Evlilik bağı ile eşlere yüklenen sorumluluklar boşanma sonrasında da kısmen devam eder.

Özellikle çocukların bakımı ve eğitim gibi temel giderlerine destek olunması, boşanma sonrası eşin yoksulluğa düşecek olması nafaka bağlanmasının şartları olarak sayılabilir. Nafaka talep edilen eşin ağır kusurlu olması ya da boşanmada kusurun olmaması nafaka hususunda belirleyici olmasına karşın, boşanma sürecinde hiçbir kusuru olmayan eşin nafaka ödemesi konusunda karar verilebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında nafaka türleri, dava süresince verilen tedbir nafakası, eşin yoksulluğa düşmesi nedeniyle yoksulluk nafakası, çocukların giderlerine destek olunabilmesi için iştirak nafakası olarak sayılabilir.

yurtdisi-bosanma-tanima-davasi-avukatlari.jpg

Çekişmeli Boşanma Davası Duruşma Süreci Nasıl İşler?

Çekişmeli boşanma davaları, eşlerden birisinin boşanma talebiyle hazırladığı dilekçenin mahkemeye verilmesi ile başlar. Bir tarafın verdiği boşanma dilekçesi, karşı tarafa da tebliğ edilir ve 14 gün içerisinde cevap dilekçesi gönderme hakkı vardır. Cevap dilekçesi ile boşanma dilekçesindeki gerekçelere yönelik iddialara ve talep edilen haklara yanıt verilebilir.

Eğer cevap dilekçesi ile yanıt verilmezse, başvuru dilekçesindeki iddialar inkar edilmiş olur. Cevap dilekçelerinin ardından mahkeme ilk duruşma gününü taraflara iletir. İlk duruşmada hakim gereken incelemeleri yaparak, tarafların iddialarını ispatlaması, ilgili tanıkların ve delillerin mahkemeye sunulmasını talep eder. Sonraki duruşmalarda tanıklar dinlenir, delil olarak sunulan talep edilen belgeler mahkemece incelenir.

Tarafların ekonomik sosyal araştırma süreci işletilir. Polis tarafında yürütülen sosyal ve ekonomik araştırmada tarafların oturdukları adresler, meslekleri, iş yerleri, gelirleri gibi hususlar belirlenir.

Gerçekleştirilen duruşmalarda gereken deliler toplanıp, tanıklar dinlendikten, bilirkişi raporları vb. tüm süreçler tamamlanır ve son duruşmaya geçirilir. Son duruşmada taraflar son savunmalarının ardından hakim kararını açıklar. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Döner Mi?

Çekişmeli boşanma davası olarak başlayan boşanma süreçlerinde taraflar, sürecin daha fazla uzamaması için anlaşma yoluna gitmek isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi taraflar, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve çocuk varsa velayeti hususunda anlaşmaya varırlar ve bu durumu mahkemeye bildirirlerse, çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanmaya döndürülebilir. Ancak bunun mahkemeden talep edilmesi, talebin de hakim tarafından uygun bulunarak kabul edilmesi şartı vardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatı ve Danışmanlık

Boşanma davaları içerisinde süre olarak uzun olan ve zorluğu fazla olanı çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davalarda tarafların boşanma konusunda kusursuz olduğunu kanıtlaması ve karşı tarafın boşanmaya sebep olacak davranışları sergilediği ispat edilmeye çalışılmaktadır.

Kanıtlar ve tanıkların olacağı bu davaların yönetilmesi konusunda avukatlardan yardım alınması oldukça önemlidir. Mahkeme boşanma konusunda bir tarafın diğerine göre daha kusurlu olduğunu belirte bilmekte ve buna göre boşanma kararı verebilmektedir.

Verilecek bu kusur oranı tazminat ve nafaka ile velayet konusunda oldukça önemli olmaktadır. Bu sebeple hak kaybı yaşamamak için Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır sorularını boşanma davası Ankara avukatları yardımı ile çözülerek süreç takip edilmelidir.

Bu haber toplam 438 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara