Düğün masrafları talep edilebilir mi? Boşanma halinde tazminat nasıl alınır?

Düğün masrafları talep edilebilir mi? Boşanma halinde tazminat nasıl alınır?
Boşanma davalarında, düğün nedeniyle yapılan masraflar, takılar ve görünmeyen masraflar için maddi tazminat talebinde bulunulabilir. Peki, Boşanma halinde tazminat nasıl alınır?

Boşanma sürecinde mali konular, çiftlerin en hassas ve çekişmeli konuları arasında yer alır. Bu süreçte, düğün masrafları gibi önemli mali yükümlülüklerin tazminat olarak talep edilip edilemeyeceği sıkça sorulan bir konudur. İşte bu konuda detaylı bir açıklama:

Düğün Masrafları Talep Edilebilir mi?

Boşanma sürecinde, düğün masraflarını tazminat olarak talep etmek mümkündür. Ancak, düğün masrafları evlilik birliği öncesinde yapılan harcamalar olduğu için, bu tür bir talebin medeni kanun kapsamında direkt bir hakkı temsil etmediğini bilmek önemlidir. Bu nedenle, dava dilekçesinde düğün masraflarını tazminat olarak talep edebilirsiniz, fakat bu talebin kabul edilip edilmeyeceği konusunda bir garantiniz yoktur. Her durumun kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi ve mahkemenin bu konuda vereceği karar önemlidir.

Boşanma Düğün Nedeniyle Yapılan Masraflar İstenir mi?

Boşanma davalarında, düğün nedeniyle yapılan masraflar, takılar ve görünmeyen masraflar için maddi tazminat talebinde bulunulabilir. Ancak, bu talebin Türk Medeni Kanunu'nun 174/1 maddesi anlamında doğrudan bir tazminat niteliğinde olmadığı ve boşanma sürecinin bir eki olarak kabul edilmediği unutulmamalıdır. Bu tür masraflar için yapılan talepler, ayrıca peşin nisbi harca tabi olabilir ve bu tür taleplerin mahkeme tarafından kabul edilmesi için eksiksiz araştırma yapılması ve gerekli delillerin toplanması gerekmektedir.

Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Yapılmış Olan Masraflar İstenir mi?

Evlilik birliğinin kurulması veya devam ettirilmesi için yapılmış olan masraflar, eşlerden biri tarafından yapılmışsa ve boşanma gerçekleşirse, bu masraflar diğer eşten sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında talep edilebilir. Örneğin, evlilik birliğinin kurulması amacıyla alınan bireysel krediler veya evliliğin devamı için yapılan önemli harcamalar, eşlerin boşanması durumunda, kredi borcunun veya yapılan masrafların diğer eş tarafından karşılanması için sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılarak talep edilebilir. Bu tür talepler, mal rejimi tasfiyesi davasının bir parçası olarak değil, ayrı bir hukuki yollarla ele alınabilir.

Düğün Masrafları Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır?

Düğün masraflarının kapsamı; günümüz gelenek ve göreneklerine göre evlilik birliği kurulması öncesinde yapılan düğün töreni için yapılan harcamalar, misafirlerin karşılanma ve konaklama masrafları, gelinin ve damadın kıyafet ve kuaför masrafları ve ev eşyaları satın alınmak için ödenen ücretleri kapsar.

Ancak farklı kültür çevrelerine göre ihtiyaçlar olabileceği unutulmamalıdır. Düğün gideri evlilik birliği ilk olarak kurulurken yapılan bütün masrafları kapsar. Boşanma davasının eki niteliğinde olmayan düğün giderleri, diğer eşe karşı, sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında genel görevli mahkemelerde tazminat davasına konu edilebilir.

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre halihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Boşanma davasında maddi tazminat talebinin kanunun öngördüğü kapsam dahilinde ise aile mahkemesi hakimi maddi tazminata karar verebilir. Ancak boşanma davasında her ne sebep olursa olsun maddi tazminat talebiyle ilgili hakimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir.

Eğer maddi tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığında, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hakimi davayı ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davalı eşin hissesine düşen masrafları talep edebilir ve tazminat alabilir.

Boşanma davalarında dava dilekçelerinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi evlilik birliği ve ortak yaşamla ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğün Giderleri İçin Tazminat Talebi İstenir mi?

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar göre halihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Düğün giderlerine ilişkin tazminat talebi medeni kanunun öngördüğü maddi tazminat kapsamında değildir. Ancak bu tazminat talebiyle ilgili hakimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal harcın yatırılması gerekir.

Bu tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığından, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hakimi davayı görev yönünden ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davalı eşin hissesine düşen nikah giderlerini talep edebilir ve tazminat alabilir. Boşanma davasında; davacı dilekçesinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi düğün giderleriyle ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğün Giderleri Maddi Tazminat Olarak Alınabilir Mi?

Boşanma davasında düğün için harcanan giderler medeni kanunun ön gördüğü maddi tazminat kapsamında değildir. Boşanma davasında düğün giderleri için maddi tazminat talep edilse bile bir sonuç alınmaz. Ancak boşanma davasında düğün giderleri için tazminat talebinde bulunuldu ve tazminat için harç yatırıldıysa aile mahkemesi hakimi görevsizlik kararı vererek dosyayı ayırarak genel yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderir.

Asliye hukuk mahkemesi düğün giderleri için sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalı eşin hissesine düşen düğün giderleri için maddi tazminata hükmedebilir.

Yargıtay örnek karar "davalı kocanın maddi tazminat istemi Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi "halihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir" kapsamında olmayan, düğün masraflarına ilişkindir.

Davalı kocanın usulüne uygun açılmış dava ya da karşı davası da olmadığına göre, bu tazminat istemi hakkında karar gerek olmadığına karar vermek gerekirken, mahkemenin kesin hüküm oluşturacak bir şekilde talebin reddine karar verilmesi doğru değilse de: bu hatanın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerçekleşmediğinden dolayı kararın bu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir".

Bir diğer örnek Yargıtay kararı "davacı karşı davalı kadın evlenmeden önce davalı karşı davacı kocasına düğün giderlerini karşılaması için, daha sonra iade etmesi için verdiği 4610 Euro karşılığı, 7.270 TL paranın iadesini talep etmiştir. Bu istek boşanma davasının eki niteliğinde olmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından yer alan bir uyuşmazlık da değildir. Bu talep Aile Mahkemelerinin görev sahasına da girmemektedir.

Görev kamu düzenine ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında mahkeme hakimi tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Ödünç (karz) sözleşmesine dayanan bu talebi ile hakimin davayı ayırıp, Asliye Hukuk Mahkemesinin karar vermesi gerekirken, mahkemenin bu konu üzerinde durmadan yazılı bir şekilde hüküm vermiş olması bozmayı gerektirmiştir".

Boşanma dava dilekçesinde yer almayan düğün giderleriyle ilgili talep hakkında bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir. Bir diğer örnek karar "davacı karşı davalı koca tarafından usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak açılmış düğün giderleri ile ilgili bir davasının bulunmadığına göre bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken görevsizlik yönünde kararı verilmesi usule ve kanuna aykırı olduğundan karar bozmayı gerektirmiştir".

Bu haber toplam 1052 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara