Eşinden boşanan memur tayin isteyebilir mi? İşte Eşinden Boşanma Durumunda Görev Yeri Değişikliği Detayları...

Eşinden boşanan memur tayin isteyebilir mi? İşte Eşinden Boşanma Durumunda Görev Yeri Değişikliği Detayları...
Madde 12 kapsamında, sağlık, aile birliği ve can güvenliği gibi önemli mazeretlerin belgelendirilmesi durumunda, memurlar, hizmet bölgelerindeki veya hizmet alanlarındaki zorunlu görev sürelerini tamamlamadan yer değiştirme hakkına sahip olabilirler.

Eşinden Boşanma Durumunda Görev Yeri Değişikliği, boşanmış bir bireyin, çeşitli nedenlerle (örneğin, çocukların velayet durumu, boşanma sonrası duygusal durum, yeni bir yaşam kurma isteği vb.) mevcut çalışma yerinden farklı bir konuma veya birime atanması sürecidir.

Bu, özellikle kamu sektöründe çalışan bireyler için geçerli olabilir, çünkü bu sektörde görev yerlerinin değişikliği daha sık yapılabilmektedir.

Görev Yeri Değişikliği Süreci:

Başvuru: Boşanmış birey, görev yerinin değiştirilmesi için ilgili kurum veya kuruluşa resmi bir başvuru yapmalıdır.

Gerekçelerin Belirtilmesi: Başvuru sırasında, görev yeri değişikliği talebinin nedenleri açık ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Dokümantasyon: Boşanma kararının bir kopyası ve diğer ilgili belgeler, başvuru sırasında sunulmalıdır.

Değerlendirme: İlgili otoriteler, başvuruyu değerlendirecek ve görev yeri değişikliği talebini onaylayıp onaylamayacağına karar verecektir.

Atama: Talep onaylandığında, boşanmış birey yeni görev yerine atanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Başvurunun eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

Boşanma sonrası görev yeri değişikliği talebinin geçerli bir nedenle yapılması gerekmektedir.

Değişiklik süreci, kurumun iç politikalarına ve yönetmeliklerine bağlı olarak değişebilir, bu nedenle başvuru öncesinde bu kurallar kontrol edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, her kurumun kendi iç prosedürleri ve politikaları vardır ve bu süreç, çalışılan kuruma göre farklılık gösterebilir.

Sağlık Bakanlığı Boşanma Sebebi ile Görev Yeri Değişikliği

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 72/2. maddesinde belirlenmiş olan hükümler kapsamında, görevli memurlar boşanmanın ardından görev yeri değişikliği talebinde bulunma haklarına sahiptirler.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin 16. maddesi de boşanma durumuna bağlı olarak çalışan memura tayin isteme hakkı verir.

İlgili yönetmelik maddesinde bu durum şöyle belirtilmiştir; “Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş ya da reşit olan çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet etmiş olduğu ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yapmakta olduğu hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.”

Millî Eğitim Bakanlığı Boşanma Gerekçesiyle Tayin

Sağlık Bakanlığı boşanma sonrası tayin durumunun bir benzeri de Millî Eğitim Bakanlığı görevli personelleri için geçerlidir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. maddesince bu konudaki detaylar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı olan öğretmenler, eşlerinden boşanmış oldukları tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, görev sürelerinin dolmasına gerek kalmadan ve beklemeden tayin isteme hakkına sahiptirler.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı haricinde diğer kamu kurumlarında da boşanma durumuna bağlı olarak görev yeri değişikliği talebinde bulunma hakkı mevcut olabiliyor. Bunun için kişinin, görev yapmakta olduğu kurumun gerekli yönetmeliklerini incelemesi gereklidir.

Memurun İsteği Üzerine Tayin Nasıl Yapılır ?

Madde 12: Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ya da hizmet alanlarındaki zorunlu görev süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine, yer değiştirme sureti ile ataması yapılabilir.” Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayanarak, görev yeri değişikliği isteyen memur, bu mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belge ile kanıtlamak zorundadır.

Görev Yeri Değişikliği Şartları

Madde 24: “Kurumların gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan personelin atama işlemlerini değerlendirmek ve incelemek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.” Bu kurulun görevleri, çalışmaya ilişkin esas ve usulleri ile kurumlarca çıkarılacak olan yönetmeliklerle belirlenir.

Bu şart dahilinde, tayin için gerçekleşmesi gereken durumlar boşanma sonrası tayin ve benzeyen durumlarda farklılık gösterebiliyor.

Bu haber toplam 7232 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara