Evden Uzaklaştırma Kararı

Evden Uzaklaştırma Kararı
Evden Uzaklaştırma Kararı Mart 2012 itibari ile yürürlüğe giren 6284 Sayılı kanun sayesinde şiddetin önlenmesi amacı ile bazı kişiler için birtakım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; *Şiddete uğramış kadınlar veya şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olan kadınlar, *Aynı şekilde çocuklar, *Aynı şekilde aile bireyleri *Tek taraflı ısrarlı takip...
Evden Uzaklaştırma Kararı nedir Nasıl Alınır? Koruma tedbiri kararı, 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi, 20.03.2012’dir. Kanuna göre, önleyici koruma tedbirinden iki türlü bahsedilir;
 • Koruyucu tedbir kararı,
 • Önleyici tedbir kararı
Bu iki durum aile içi şiddet, olayları neticesinde uygulanır. Şiddet uygulayan kişi, ailenin diğer fertlerinden uzaklaştırılır.

Koruma Tedbiri Kapsama Alanları

Koruma tedbiri halk dilinde evden uzaklaştırma kararı olarak kullanılan kavramdır. Bu kavram altında, şiddetin içeriği ve türüne yönelik farklı yaptırımlar uygulanır. Söz konusu yaptırımları farklı başlıklar altında inceleriz;
 • Evden uzaklaştırma;
Bu uzaklaştırma türünde, kişi konutu terk etmek mecburiyetindedir.
 • Çocuklara yaklaşma yasağı;
Kişinin herhangi bir çocuğa yaklaşması kanunen yasaklanmıştır.
 • Hakaret ve tehdit yasağı;
Kişi, söz konusu koruma talebinde bulunmuş olan kişiye karşı hakaret içerikli söylemlerde bulunamaz.
 • Adrese yaklaşmama yasağı;
Koruma altına alınmış olan konuta, kişinin yaklaşması yasaktır.
 • Eşyalara zarar verme yasağı;
Kişinin söz konusu koruma talebi olan kişiye ait eşyalara zarar vermesi yasaklanmıştır.
 • Çocukla görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması;
Kişi çocuğu görebilecektir ancak olası bir zarar verme ihtimali doğrultusunda çocuk ve kişi yalnız kalamazlar.
 • Silah teslimi;
Kişinin silahının ruhsatlı olup olmaması fark etmeksizin silahı yetkili merciilere teslim eder.
 • Alkol ve uyuşturucu kullanma yasağı;
Bu yasak aynı zamanda kişi söz konusu maddelerin etkisindeyken çocuklara yaklaşamamasını sağlar.
 • Zorunlu sağlık kuruluşuna başvurma ve tedavi;
Kişinin durumunun psikolojik ya da bedensel tedavi gerektirdiği kanaati sonrası oluşan kuraldır.

Koruma Tedbiri Başvurusu Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sebepten dolayı koruma talebinde bulunmak isteyen kişilerin seçebileceği birden fazla yöntem bulunur. Kişiler;
 • Jandarma,
 • Polis,
 • Aile Mahkemeleri,
 • Cumhuriyet Savcılığı
Seçeneklerine sahiptirler. Bu doğrultuda, polise veya jandarmaya gidilmişse, kişi konuya dair olan beyanını sözlü olarak dile getirir ve tutanak tutulur. Aile Mahkemeleri ya da Cumhuriyet Savcılığı başvurularında kişilerin dilekçe yazmaları gerekecektir. Koruma tedbiri karşı taraf tarafından ihlal edildiğinde kişi 10 gün kadar hapis cezasına mahkum edilir. Hapis cezası her ihlalde birkaç gün artar. İftira ile evden uzaklaştırma durumuna maruz kaldığını iddia eden kişiler, yasal süreç içerisinde itiraz etmelidir. Evden uzaklaştırma kararına itiraz süresi, kararın tebliği sonrasında 2 haftadır.

Evden Uzaklaştırma Kararı

Mart 2012 itibari ile yürürlüğe giren 6284 Sayılı kanun sayesinde şiddetin önlenmesi amacı ile bazı kişiler için birtakım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
 • Şiddete uğramış kadınlar veya şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olan kadınlar,
 • Aynı şekilde çocuklar,
 • Aynı şekilde aile bireyleri
 • Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler bulunmaktadır.
Bu kişiler kanun gereğince korunabilmekte ve bu kişilere şiddetin önlenmesi için birtakım tedbirler alınabilmektedir.  Kanundan şiddet mağduru olan evli, nişanlı, yakın ilişki içinde yaşayanlar yararlanabilmektedir. Aynı zamanda evliliği, nişanlılığı veya yakın ilişkisi sona ermiş kişiler de kanundan fayda sağlamaktadır.

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Kararı Nasıl Alınır? 

Koruma Kararı Alma Süreci Nasıl İşler?

Kolluk Kuvvetinden veya Savcılık da Koruma Kararı Süreci Fiziksel olarak şiddete uğrayan birinin izlemesi gereken yolda ilk adımı, en yakın karakola durum bildirmesi yapmasıdır. Ev içi şiddetten bu sayede haberdar olan kolluk, şiddete uğrayanın evraklarını hemen savcılığa ulaştırır ve savcılık da koruma kararı için aile mahkemesine kendiliğinden dosya gönderimi yapar. Gecikme yaşanmasında sakıncalı haller varsa polis hatta kolluk kuvveti bile, şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir uygulaması kararı oluşturabilmektedir.

Savcılığından Koruma Kararı Nasıl İstenir?

İlk olarak direk polise gitmediniz ya da kolluk gecikmede sakıncalı bir hal görmedi. Dolayısı ile evraklarınız zamanında savcılığa ulaşmadı veya savcılık dosyanızı Aile Mahkemesi’ne göndermedi. Bu durumda şiddet gören ve mağdur olan siz, savcılığa suç duyurusunda bulunarak şiddet gösteren kişiyi şikâyet edebilirsiniz. Ayrıca görmüş olduğunuz şiddet için koruma kararı da talep edebilirsiniz. (Evden Uzaklaştırma Kararı)

Aile Mahkemesinde Koruma Kararı Nasıl İstenir?

Koruma kararı ve evden uzaklaştırma kararı için en yakın aile mahkemesine başvurursunuz ve şiddete uğradığınızı beyan edersiniz. Bu beyan doğrultusunda özgürlüğünüzün kısıtlanma durumunun engellenmesini, yaşanılan evin size ve eğer varsa çocuğunuza tahsis edilmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca koruma kararı da isteyebilir ve koruma kararında şiddet gösteren kişinin evden uzaklaştırılması içeriğinin olmasını da talep edebilirsiniz. Alacağınız koruma kararı sayesinde rahat edeceksiniz. Size şiddet uygulayan şahıs için şiddete ve korkuya yönelik faaliyetleri yasaklanacaktır. Ayrıca evinize, iş yerinize ve bulunduğunuz yer neresiyse oraya yaklaşması da engellenecektir.

Kadına Şiddet Kısaca Tanımlarsak

Kanuna göre şiddet tanımlanırken pek çok kıstas ve durum göz önüne alınmıştır. Şiddet, kişinin fiziksel veya psikolojik, cinsel veya ekonomik açıdan zarara uğraması ve acı çekmesi yönünde sayılan hareketleri kapsar. Ayrıca bu sonuçları doğuran tehdit ve baskı ile özgürlüğün kısıtlanması halleri de şiddet kapsamının içindedir. Şiddetin meydana geldiği yer toplumsal, kamusal veya özel alan olabilir. Şiddetin kapsamında fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarara yönelik davranışlar olduğu için hakaret ve buna benzer manevi davranışlar da şiddet kapsamındadır. Bu şekilde olan davranışlara yani şiddete uğruyorsanız, bu eylemlerin önlenmesine yönelik ve bu eylemlerin yasaklanması yönünde koruma kararı talep edebilirsiniz.

Koruma Kararı İhlal Suçunun Cezası Nedir?

Eğer şiddet uygulayan kişi, tedbir niteliğinde olan koruma kararına uymaz ve aykırı hareket ederse tedbir ihlalinden ve aykırılığından dolayı zorlama hapsine tabi olur. Zorlama hapsi, 6284 Sayılı kanunun 13. maddesinde açıklanmış ve tedbir ihlalinin ağrılık ve niteliğine göre hâkim kararı doğrultusunda, üç günden on güne kadar olacak şekilde belirlenmiştir. Eğer şiddet uygulayan kişi ihlali devam ettirirse, bu süre uzatılabilmektedir. (Evden Uzaklaştırma Kararı)

Evden Uzaklaştırma Ve Koruma Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Verilen evden uzaklaştırma ve koruma kararına itiraz edilecekse, bu itiraz bir üst mahkemeye yapılır. Bununla ilgili olarak itiraz dilekçesi hazırlanır ve dilekçede itiraz sebepleri en detaylı şekilde açıklanır. Ayrıca uzaklaştırma kararını etkileyecek yönde bir delil varsa, bu deliller de itiraz dilekçesinde açık şekilde belirtilmelidir. Dilekçeye ek olarak, dilekçede açıklanmış olan deliller mahkemeye sunulmalıdır. İtirazda bulunmanın da süresi vardır. Evden uzaklaştırma ve verilen diğer kararlara itiraz edilecekse, tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmelidir. Hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişi bizzat itirazda bulunabilir. Bunun dışında ilgili kişinin avukatı da Aile Mahkemesine itiraz da bulunabilmektedir. İtiraz üzerine ilgili dosya, eğer o yerde Aile Mahkemesi’nin birden fazla mahkemesi bulunmaktaysa, mahkeme numarası olarak kendini izlemekte olan sonraki numaraya, eğer son numaralı mahkeme ise başa dönerek birinci daireye gönderilir. İtiraz dilekçesi, eğer o yerde Aile Mahkemesi’nin tek dairesi varsa, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gider. Eğer Aile Mahkemesi hâkimi ile Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi aynı kişiyse, ilgili itiraz dilekçesi bölgedeki en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine gecikmesizin yollanmaktadır. İtiraz ile ilgili mercii, kararını bir hafta içinde vermektedir. İtiraz üzerinde verilmiş olan mahkeme kararları kesinlik taşımaktadır. (Evden Uzaklaştırma Kararı)

Koruma Kararı Kimlere Verilir?

Kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerin yer aldığı özel kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun’dur. Bu durumda uygulamada en yaygın olarak aile içi şiddete bağlı olan koruma kararı alınması söz konusudur. Fakat kanun kapsamında korumada olan kişiler sadece aile içinde şiddet gören kadınlar değildir. Ülkemizde çok yaygın karşılaşılan eski eş, eski sevgili şiddetinden korunmak amacıyla da koruma kararı isteminde bulunulabilir. İlgili kanun kapsamında bu durum mevcut olup, bu tarz şiddete uğrayan kadınlar koruma talep edebilirler. Burada önemli olan şiddet mağduru olan kadının medeni hali değildir. Medeni hal pek tabi bazı noktalar için çok önem taşır. Fakat şiddetin veya şiddet tehlikesinin var olması ve hangi boyutlarda olduğu çok daha mühimdir. Bu nedenle ilgili kanun doğrultusunda anlattığımız haklar, sadece boşanmış kadınlar için değil aynı zamanda ülkemizde sıklıkla rastlanan imam nikâhı ile yaşayan kadınlar veya nikâhsız yaşayan kadınlar için de geçerlidir.  Bu kişiler de korumayla ilgili olan kanundan faydalanabilir. Boşanma davası açılması durumunda çekişmeli boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. (Evden Uzaklaştırma Kararı)

Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara