Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka ve Tazminat Ödenir Mi?

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka ve Tazminat Ödenir Mi?
resmi bir evlilik olmaksızın yaşanan birlikteliklerden kaynaklanan hukuki sorunları ve bu sorunlara uygulanabilecek çözümleri ortaya koymaktadır.

Resmi nikahsız ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan çocuklar, hukuki olarak farklı bir çerçeveye sahiptir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasalar, evlilik statüsüne göre bireylerin haklarını tanımlar; ancak, pratikteki yargı kararları ve hukukun temel prensipleri, resmi bir evlilik olmaksızın yaşanan birlikteliklerde de bazı hakların korunması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular, resmi bir evlilik olmaksızın ortaya çıkan durumlarda nasıl ele alınır? Aşağıda, bu soruların cevapları yer almaktadır.

Evlilik Olmadan Tazminat Alınır mı?

Yerleşik yargı kararları göstermektedir ki, resmi bir evlilik olmasa bile, destek tazminatı talep edilebilir. Özellikle, uzun süreli birlikteliklerde ve bir tarafın diğerine ekonomik ya da duygusal anlamda önemli destekler sağladığı durumlarda, ilişkinin sona ermesiyle mağdur olan tarafın tazminat talebinde bulunabileceği kabul edilmiştir. Bu, haksız zenginleşmeyi önleme ve adaletin sağlanması amacını taşır.

Resmi Nikah Olmadan Nafaka Alınır mı?

Resmi bir evlilik akdi olmadan süresiz nafaka talebinde bulunulamaz; ancak, müşterek çocukların varlığı durumunda, çocuklar için nafaka talep edilebilir. Bu, çocukların refahının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacını güder. Yetişkinlere yönelik nafaka talepleri ise daha çok haksız fiil sonucu oluşabilecek zararların tazmini ile sınırlıdır.

Evlilik Olmadan Çocuk Olursa Ne Olur?

Evlilik dışı doğan çocuklar için velayet, otomatik olarak anneye verilir. Ancak, bu, çocuğun babadan kaynaklanan haklarını iptal etmez. Eğer baba, çocuğunu tanımazsa, anne yasal yollarla babalık davası açabilir. Bu, çocuğun hukuki haklarının, özellikle de nafaka ve soyadı gibi, korunmasını sağlar.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk Kimin Soyadını Alır?

Evlilik dışı doğmuş çocuklar, doğumda annesinin soyadını alır. Ancak, baba tarafından resmi bir tanıma işlemi yapıldığında, çocuk babasının soyadını da alabilir. Bu süreç, çocuğun kimlik gelişimine ve sosyal statüsüne doğrudan etki eder.

Evlilik Dışı Olan Çocuğa Nafaka Verilir mi?

Çocuk ile baba arasında soy bağı kurulduktan sonra, yani baba tarafından çocuğun tanınması veya babalık davası yoluyla, çocuk babadan nafaka talebinde bulunabilir. Bu, çocuğun temel yaşam standartlarının korunması ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun babalık davaları nasıl açılır,

İnsanın doğası gereği her çocuk bir kadından yani bir anneden doğar. Hukuki olarak annelik doğum yoluyla elde edilir ve her reşit kadın doğum yaptığında otomatik olarak çocuğu velayetini de elde eder. Ancak babalık için hukuki süreçler, annelik de olduğu kadar net değildir.

Kanunlara göre bir çocuk ile baba arasındaki soybağı üç farklı durumda kurulabilir. Anne ile evlilik ile babalık Bunlardan birisi anne ile evliliktir. Bir çocuk doğduğunda anne ile baba arasındaki hukuki bağ yani evlilik gerçeklemiş olduğunda ya da bu hukuki bağ sonradan da kurulduğunda çocuk ile babası arasında soybağı sağlanmış olur.

Bir baba evlat edindiği takdirde de baba ile çocuk arasında hukuki açıdan soybağı kurulmuş olur. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba tarafından Tanınması Tanıma ile babalık sağlanabilmesi için, erkeğin çocukla soybağı oluşturmak için nüfus müdürlüğüne ya da mahkemeye yapacağı başvuru ile sağlanabilir. Yine benzer şekilde vasiyetnamede verilecek olan beyanla da çocuk ile baba arasındaki soybağı sağlanabilir.

Hakim hükmü ile babalık Bazı durumlarda ile baba ile çocuk arasındaki soybağı mahkeme tarafından verilecek bir hüküm ile kurulur. Genellikle babanın çocuğu tanımadığı hallerde anne ya da çocuk mahkemeye babalık davası açma hakkına sahiptir. Aile mahkemelerine yapılan başvuru ile görülen dava sonucunda kişiye çocuğun babası olduğu yönünde hüküm verebilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - EVLİLİK DIŞI MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI İLE GEÇİM GİDERLERİ VE DOĞUM MASRAFLARI - UYUŞMAZLIĞIN AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ"

ÖZET: Davacı vekili Aile Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde müvekkili ile davalının, 11 yıllık ilişkiden sonra ayrıldıklarını, bu dönemde müvekkilinin hamile kaldığını, ancak, davalının müşterek çocuğu aldırmak istediğini, müvekkilini baskı ile doktora götürdüğünü, yasal tıbbi süreler dolduğu için aldıramadıklarını ve çocuğun dünyaya geldiğini, bunun üzerine davalının müvekkilini kaderine terk ettiğini, müvekkilinin müşterek çocuğu tek başına doğurduğunu,

Çocuğun bakımını ailesinin yardımlarıyla sağladığını, davalının 12/02/2014 tarihinde müşterek çocuğu tanıdığını, ancak, çocuğun bakımına ve geçimine hiçbir katkıda bulunmadığını, çocuk küçük olduğu için müvekkilinin çalışamadığını, müvekkilinin gebeliği süresince tüm masrafların, doğum ve hastane giderlerinin ailesi tarafından karşılandığını,

Çocuğun 29/12/2013 tarihinde doğduğunu, 12/02/2014 tarihine kadar kimliği olmadığı için bütün hastane kontrollerinin özel hastanede ücretli olarak yaptırıldığını belirterek, müşterek çocuk için aylık 600,00 TL tedbir ve iştirak nafakasının, doğumdan önceki ve sonraki 6'şar haftalık geçim giderleri ve doğum masraflarının davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu, Aile Mahkemesince ise davacının, iştirak nafakası davasının kısmen kabulü ile davacının, müşterek çocuğun doğum giderleri ve doğum masraflarıyla ilgili talebi yönünden aile mahkemesinin görevsizliğine karar verildiği anlaşıldığından uyuşmazlığın aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu haber toplam 513 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara