Evlilik İptal Olur Mu? Evlendikten kaç gün sonra nikah iptal edilir? Evlilik iptali için nereye başvurulur?

Evlilik İptal Olur Mu? Evlendikten kaç gün sonra nikah iptal edilir? Evlilik iptali için nereye başvurulur?
Evliliğin iptali, birtakım hukuki sebeplere dayanarak gerçekleştirilen bir yasal işlemdir. Ancak evliliğin iptal edilebilmesi için belli başlı hukuki gerekçelerin varlığı şarttır. İşte iptal için şartlar ve dava süreci...

Evliliğin iptal davası, bir evliliğin yasal olarak geçersiz olduğunun tespit edilip resmi olarak sona erdirilmesi amacıyla açılan hukuki süreçtir. Bu dava, evliliğin başlangıcındaki koşulların yasal olmadığını veya evliliğin yapıldığı sırada bir haksızlık olduğunu ileri sürmek için kullanılır.

Örnek olarak; aldatma, evlilik sırasında bir tarafın reşit olmaması, akraba evliliği, bireylerin zihinsel ya da fiziksel olarak evlilik yapmaya uygun olmaması gibi durumlar evliliğin iptali için geçerli sebepler olabilir.

Evliliğin iptali davası, genellikle evliliğin gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde açılması gereken ve ciddi delillere dayanması gereken bir dava türüdür. Eğer dava sonucunda evlilik iptal edilirse, bu evlilik başlamamış sayılır ve taraflar arasındaki hukuki ilişki bu anlamda son bulur.

Evliliğin iptali ve boşanma davaları birbirinden farklı olup, hukuki süreç ve sonuçları da birbirinden ayrıdır. Boşanma davalarında evlilik geçerliyken, evliliğin iptali davalarında evlilik başlamamış sayılır.

nikah-tarihi-nasil-ve-nereden-alinir-nasil-iptal-edilir-veya-nasil-ertelenir-1545125133-4076.webp

Evlilik Nasıl İptal Edilir – Sebepleri Nelerdir?

Evliliğin iptali davası, Türk Medeni Kanunu (TMK) temelinde evliliğin başlangıcında mevcut olan ve evliliği hukuki açıdan geçersiz kılan sebepler üzerinden yürütülen bir dava türüdür. İşte, TMK’da belirtilen ve evliliğin iptalini mümkün kılan temel sebepler ve genel bir açıklama:

Mutlak Butlanla Sakat Olma Durumları (TMK Madde 145 ve devamı)

Çifte Evlilik: Bir kişi, zaten evliyken bir başkasıyla daha evlilik yaparsa bu, evliliğin iptali için geçerli bir nedendir.

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk: Eğer eşlerden biri sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksunsa, evlilik geçersiz sayılır.

Evlenme Engeli Olan Akıl Hastalığı: Eğer bir kişi evlilik için gereken akıl sağlığına sahip değilse, bu da iptal sebebidir.

Yasak Derecede Akrabalık: Belli hısımlık derecelerinde olan kişiler arasında yapılan evlilikler geçersizdir.

Nispi Butlanla Sakat Olma Durumları (TMK Madde 148-152)

Geçici Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk: Eğer ayırt etme gücü geçici olarak yoksa ve kişi bu durumda evlenirse, bu da iptali mümkün kılar.

Yanılma: Eşlerden biri, iradesini yanlış bir şekilde beyan ederse ve gerçekte evlenmek istemiyorsa, evliliğin iptal edilmesi mümkündür.

Aldatma: Eğer eşlerden biri, diğerini aldatarak evlenmeye sevk ederse, bu aldatma üzerine kurulan evlilik de iptal edilebilir.

Korkutma: Eşlerden biri diğerini korkutarak evliliğe zorlarsa, bu durum da evliliğin iptal edilmesine sebep olabilir.

Evliliğin iptali davası nasıl açılır?

Dava Süresi: Evliliğin iptali davasının açılabilmesi için genel olarak evlilik tarihinden itibaren davalar, olayın fark edildiği andan itibaren 6 ay ve genel olarak evlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılmalıdır.

Hak Kaybı: Eğer eşlerden biri, evliliğin iptal edilmesi gereken bir sebep olduğunu biliyor ve buna rağmen bir yıl içerisinde dava açmazsa, bu hakkını kaybeder.

İyi Niyet: Özellikle mutlak butlan hallerinde, iyi niyetli olan tarafın korunması önemlidir ve yasal düzenlemeler bu yöndedir.

Evliliğin iptali davası, hem kamu düzenini hem de bireysel hakları koruma amacı taşır. Bir evliliğin iptali, sadece tarafları değil, çocukları ve üçüncü kişileri de etkileyebilecek bir süreçtir, dolayısıyla yasal süreçlerin ve maddelerin titizlikle uygulanması gerekmektedir. Çünkü evliliğin iptali durumunda, evlilik birliği başlamamış sayılacak ve buna bağlı olarak doğan hukuki sonuçlar ortadan kalkacaktır. Bu süreçte, detaylı ve doğru hukuki destek almak da oldukça önemlidir.

Evliliğin iptali davası nerede açılır?

Evliliğin iptali, yasal olarak kabul edilmiş bir evliliğin, var olan bazı sebepler neticesinde geçerliliğinin sona erdirilmesi sürecidir. İptal süreci, evliliğin başlamasında yer alan unsurların, kanuni gerekliliklere uygun olmamasından kaynaklanır. Bu hukuki süreç, evliliğin başlamasının hukuka aykırı olduğunu gösterme amacını taşır ve bu sebeplerle, evliliğin başından itibaren geçersiz sayılmasını hedefler.

evlilik-iptali-1280x720.jpg

Evliliğin İptal Davasını Kimler Açabilir?

Evliliğin iptali davası, eşler tarafından, Cumhuriyet Savcısı ve belirli durumlarla ilgili olan diğer kişiler tarafından açılabilir. Mutlak butlan halleri -yani evliliğin kanunen kabul edilemez olduğu durumlar- kamu düzeni ile ilgili olduklarından, bu tür evliliklerin iptali için dava açma süre sınırlaması yoktur.

Eğer evlilik, nispi butlan -yani sadece belirli koşullar altında geçersiz sayılan durumlar- ile sakatlanmış ise, bu durumda iptal davasını, sadece olayların direkt muhatabı olan kişiler açabilir. Ve bu tür davalar, olayın fark edildiği andan itibaren 6 ay ve genel olarak evlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılmalıdır.

Yasal Temsilcinin Davada Rolü

Evliliğin iptali davasını, belirli durumlar haricinde, bir alaşağı veya kısıtlının yasal temsilcisi de açabilir. Özellikle, küçük yaştakiler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin izni olmadan evlenemezler ve eğer bu duruma karşı gelinirse, yasal temsilcilerinin evliliği iptal etme hakkı doğar. Fakat eğer bu süre zarfında küçük yaştaki kişi 18 yaşını doldurur, kısıtlının durumu sona erer veya kadın hamile kalırsa, yasal temsilcinin evliliği iptal etme hakkı sona erer.

Evliliğin İptali Davası: Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evliliğin iptali davasında, genellikle aile mahkemeleri görevli olup, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri bu davaları görmektedir. Yetkili mahkeme, eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yer veya eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkeme olacaktır.

Evliliğin İptalini Gerektirmeyen Durumlar ve İptal Sonuçları

Bazı durumlar, evliliğin iptalini gerektirmez. Örneğin, Türk hukukunda boşanma davasından sonra kadının belirli bir süre beklemesi gerekmekte olup, bu süreyi beklemeksizin evlenmesi evliliğin iptaline sebep olmaz.

Evliliğin iptali sonucunda, evlilik baştan itibaren geçersiz sayılacağından, bu durum, boşanma sonrasında olduğu gibi, evliliğin sona erdirilmesiyle alakalı hukuki süreçleri beraberinde getirecektir. Ancak taraflar arasındaki kayın hısımlığı ilişkisi, tıpkı boşanma durumunda olduğu gibi, iptal durumunda da sona ermeyecektir.

Evliliğin iptali ve bu konudaki dava süreçleri hakkında genel bir bilgi sunmak amacıyla yazılmıştır. Hukuki süreçler ve dava hakkında detaylı ve doğru bilgi için bir avukata danışmak esastır.

Bu haber toplam 664 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara