Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır
Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır? | 2002 yılında Türk Medeni Kanunda yapılan düzenleme ile evlenen çiftlerin mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak belirlenmiştir. Ancak aynı kanunda eşlerin aralarında bir anlaşmanın olması ile yasalarımızda belirtilen diğer farklı mal rejimlerinden birisi de seçmeleri mümkün hale getirilmiştir. Evlilik...
Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır? ✅ Evlilik Sözleşmesi Nedir Avukat ve Danışmanlık Konuları Nelerdir? 2002 yılında Türk Medeni Kanunda yapılan düzenleme ile evlenen çiftlerin mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak belirlenmiştir. Ancak aynı kanunda eşlerin aralarında bir anlaşmanın olması ile yasalarımızda belirtilen diğer farklı mal rejimlerinden birisi de seçmeleri mümkün hale getirilmiştir. https://youtu.be/V3B2XfvEw8w

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Türk Medeni Kanun uyarınca evlenen kişilerin yasal olarak belirlenen edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirleme hakları bulunmaktadır. Bu durum isteyen çiftlerin aralarında anlaşarak ve sözleşme yaparak edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirlemelerine olanak sağlamaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılır

Yapılacak evliliklerden önce veya evliliklerden sonra eşler aralarında evlilik sözleşmesi yaparak ve bunu yazılı hale getirerek mal rejimini değiştirebilirler. Mal rejiminin yeniden anlaşarak düzenleme işlemine  mal rejimi sözleşmesi  veya evlilik sözleşmesi denmektedir. Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşme ile üç farklı mal rejimi arasında biri tercih edilebilmektedir. Bu farklı mal rejimlerinden birinin seçilmesi ile edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı şekilde bir mal rejimi kabul edilmiş olacaktır. Farklı mal rejiminin kabul edileceği bir sözleşmenin yapılması konusunda internet ortamında birçok evlilik  sözleşme örneği bulunabilmektedir. Ancak yapılacak olan evlilik sözleşmesi eşler arasında olacağı ve farklı mal rejimlerinin seçilmesi ile mal varlıklarının farklı olacağı düşünülürse konun önemi nedeniyle yapılan hukuksal destek yerine örnek sözleşmeler ile hazırlanması veya yapılması ilerde ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklar da mağduriyet yaşayabilirsiniz.  Yapılacak mal rejimi sözleşmeleri noterlerin de yüzeysel bir şekilde sözleşmeleri yaptıkları bir gerçektir.

Evlilik sözleşmesi aldatma maddesi

Evlilik sözleşmesi yapılma sebebi, maddi durum bakımından farklı olan eş adaylarının ya da belli bir mal sahibi olan eşlerin, birbirlerine olan güvenlerini kesin belgelerle kanıtlamak ve herhangi bir boşanma ya da aldatma sonucu, yapılacak mal tasfiyesini önceden belirlemektir. Evlilik sözleşmesinin önemi, tarafların evlendikten sonra mallarını nasıl yöneteceğini belirlemek ve ayrılık ya da aldatma durumunda malların tasfiyesine geçildiğinde, taraflardan kimin neyi alacağını kesin olarak belirlemek açısından, oldukça önemli olan hukuki bir belgedir.

Evlilik Sözleşmesi Avukat Desteği İle Hazırlanmalıdır

Eşlerin tüm malların tasnif edilmesi ve evlilik içerisinde edinilecek mallar konusunda tarafların verdikleri karar ile uygun maddelerin hazırlanması, hukuki boyutları, maddelerin yasal geçerliliği sorgulanarak evlilik sözleşmesi avukat tarafından hazırlanması gerek sözleşmenin yazılması gerekse sürecin doğru ilerlemesi açısından faydası büyük olacaktır. Avukat desteği ile hazırlanmış Evlilik Sözleşmesi Yasal ve hukuk normları ve kuralları açısından hiçbir sorunun olmadığı bu sözleşmeler, yaşanacak olumsuzluklarda aile mahkemelerce kabul edilmekte ve boşanma sırasında sorunsuz bir şekilde mal paylaşımı yapılabilmektedir. Evlilik sözleşmesi sadece aile hukukunda ki uyuşmazlıklarda faydalı olmayıp, eşler arasında sorumluluklar, ticaret hukuku, icra hukuku alanında yaşanan sorunlarda da mal rejimi sözleşmesi eşin edinilmiş mallardan dolayı diğer eşin borçlarından sorumlu olmayacaktır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmeleri yazılı bir belge olacak şekilde evlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir. Sorunsuz ve boşanma sırasında mahkemenin kabul edebileceği bir şekilde düzenlenecek sözleşmelerin oluşturulması önemlidir. Düzenlenecek bir belge ile tarafların imza atması ve noter tarafından bu belgenin onaylanması gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak mal rejimi sözleşmesi tarafların evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de yapılabileceği gibi evlendikten sonraki dönem içerisinde de yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmeleri Nerede Yapılır?

Mal rejimi sözleşmelerinin yapılması konusunda zamanın geniş tutulması yanında mekanında bir önemi yoktur. Sözleşmenin yasal olarak geçerlik kazanması için noter onayının olması yeterli olacaktır. Noter tarafından bir onayın alınması durumu, tarafların yapmak istedikleri ve aralarında düzenledikleri sözleşmeyi yazılı olarak veya sözlü olarak notere sunmaları ve noter huzurunda sözleşmenin yazıya dökülerek noter ve taraflarca imzalanması ile olmaktadır. [caption id="attachment_13141" align="aligncenter" width="500"]Evlilik Sözleşmesi Nedir Evlilik Sözleşmesi Nedir[/caption] Bu şekilde mal rejimi sözleşmeleri geçerlik kazanmış ve boşanma sırasında mahkeme tarafından kabul edilecek bir seviyeye ulaşmış olacaklardır. Tarafların aralarında bir sözleşme yapmaları konusunda iki farklı yol bulunabilmektedir. Aralarında bir sözleşme yapmaları ve bunu imzalayarak noterden onay almaları olabilmektedir. Sözleşmenin En doğru hazırlanışı şu şekilde olmalıdır. Evlilik sözleşmesi avukat tarafından önce eşler beraber görüşerek belirlenen maddeler sözleşmeye geçirilir, daha sonrasında noter onayı alınarak muafaza edilmelidir. Evlenme kararı alan tarafların evlilik başvurusu yaptıklarında hangi mal rejimini seçecekleri konusunda bir tercihte bulunma hakları bulunmaktadır. Bunun yazılı olarak evlenme başvurusunda iletmeleri gerekmektedir. Evlenme işleminin yapıldığı ve başvurunun değerlendirildiği sırada evlendirme memurları tarafları bu konuda bir soru sormazlar. Bu konuda bir tercih yapılmadığı sürece eşler edinilmiş mallara katılım rejimine dahil olmaktadırlar. Bunun yanında evlendirme memurları yapılan başvurularda mal rejimi konusunda yapılan sözleşmenin incelenmesi ile yasalara aykırı bulunması durumunda yeniden düzenlenmesini isteyebilmektedirler. Yapılan mal rejimi sözleşmelerinin yasalara uygun olması gerekmektedir. Yasalara ve kanuna aykırı şekilde düzenlenen mal rejimi sözleşmeleri tarafların anlaşmış olmaları durumunu kabul edilmeyerek geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple yapılacak mal rejimi sözleşmelerinin yasalara ve kanuna uygun şekilde yapılmaları gerekmektedir. Evlenme sırasında sunulan mal rejimi sözleşmesinin kabul etmesi ile nüfus kütüğündeki ilgili bölüme bu konudaki tercih yazılacaktır.

Mal Rejimi Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmeleri evlenmeden önce, nikah sırasında veya evlendikten sonra yapılabilmektedir. Evlenme başvurusunda bu belge verilebilmekte veya sonradan da düzenlenebilmektedir. İki tarafında imzalanması gereken belge noter onaylı olmalıdır. Noter tarafından alınacak onay konusunda iki farklı yol bulunmaktadır. Tarafların aralarında hazırladıkları ve imzaladıkları belgeleri notere götürerek onaylatmaları ilk yol olmaktadır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Tarafların yapacakları mal rejimi sözleşmelerinde hangi rejimi tercih edecekleri konusunda ciddi bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu konuda mal ayrılığı rejimi tercih edilebilecek uygun rejimlerden birisi olmaktadır. Bu konuda herkes oldukça farklı tasarruflar kullanmak isteyebilmektedir. [caption id="attachment_11364" align="aligncenter" width="500"]Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılır Evlilik Sözleşmesi Nedir[/caption] Evlenmeden önceki mal durumu ve sonrasında edinilmesi planlanan mallar ile alakalı olarak tarafların düşünceleri mal rejiminin tercihi konusunda oldukça önemlidir. Başarılı bir şekilde mal rejimi tercih edilmesi konusunda tecrübeli olan bir avukata danışmalarında yarar bulunmaktadır. Mal rejiminde bilinmesi gereken en önemli konu edinilmiş mallar olmaktadır. Hangi malların edinilmiş olduğunun bilinmesi mal rejimi konusunda oldukça önemlidir.

Hangi Mallar Edinilmiş Mal Olarak Kabul Edilmektedir?

Edinilmiş mallar konusunda yasalarımızda açık bir ifade ve tanım bulunmaktadır. Bu ifadeye göre eşlerin bedelini ödeyerek veya emekleri karşılığında elde ettikleri mallara veya varlıksal değerlere edinilmiş mal denmektedir. Bu tanıma göre çalışarak maaşınız ile aldığınız tüm mallar, biriken paralar ve hisse senedi ile tüm yatırımlar bu kapsama girmektedir. Bunun yanında kişisel malların getirileri de edinilmiş mal ve değer olmaktadır. Size ait ve kişisel olan bir evin kira geliri edinilmiş bir mal ve varlık olmaktadır. Bunun yanında kişiye miras kalan bir evin kira geliri de edinilmiş mal olmaktadır. Ayrıca miras ile kalan paranın faizi de edinilmiş mal olmaktadır. Eşler diğer eşlerin kişisel mallarından elde ettikleri gelirler üzerinde hak sahibi olmaktadırlar.

Hangi Mallar Edinilmiş Mal Olarak Değerlendirilmez?

Edinilmiş malların dışında kalan mallara kişisel mallar denmektedir. Bu mallar genel olarak bir emek verilmeden elde edilmiş mallar olmaktadır. Ayrıca bir manevi tazminat ve  bir alacakta kişisel mal olmaktadır. Kişilere kalan miraslar kişisel mal olmaktadır. Birisi hakkında kazandığı manevi tazminat geliri kişisel mal olmaktadır. Bir şans oyunundan kazandığı para kişisel mal olmaktadır. Eşlerin evlenme öncesinde yada evlendikten sonra sahip oldukları veya olacakları malların mülkiyet ve yönetiminin karı kocadan hangisine ait olacağı, bu malları kimin kullanacağı, söz konusu mallardan ve bu malların gelirlerinden karı kocadan hangisinin, hangi oranda yararlanacağı. [caption id="attachment_11365" align="aligncenter" width="500"]Evlilik Sözleşmesi Nedir Evlilik Sözleşmesi Nedir[/caption] Mallardan kaynaklanan sorunların hangi oranda kime ait olacağı ve evliliğin sona erdiği durumlarda malların nasıl paylaşılacağı gibi hususlar Yeni Medeni Kanunumuzda "mal rejimi sözleşmeleri" diğer adı ile "evlilik sözleşmeleri" ile çözüme kavuşmaktadır. Bunun yanında bağış yolu ile kendisine verilen mal ve parada kişisel mal olmaktadır. Genel tanım itibari ile bir emek ve harcama yapılmadan elde edilen mallara kişisel mallar denmektedir. Buna evlenmeden önce sahip olunan mallarda dahil olmaktadır. Bu sebeple yapılacak mal rejimi sözleşmelerinde bu konular iyice bilinmeli ve ona göre bir mal rejimi tercih edilmelidir. Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler. Evlilik sözleşmesi karı kocanın rızasına dayanan, kanunda düzenlenmiş bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesidir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır? - Diğer Konular

Medeni kanunumuzda mal rejimi- Evlilik sözleşmesi çeşitleri;
  • Edinilmiş Mallara Katılma (yasal rejim)
  • Mal Ayrılığı
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı
  • Mal Ortaklığı'dır.
Mal rejimi sözleşmesi Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ve mahcurlar (kısıtlılar) bakımından velinin, vasinin (yasal temsilcinin) izni alınması gerekir. Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi geçerli olması için resmi şekilde (noterde) yapılmalıdır. Sözleşme noter tarafından resen düzenleme şeklinde yapılır. Sözleşmenin yapılması gibi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması da aynı şekle tabi olur. Eşler evlilik sözleşmesi yapmak zorunda değillerdir. Ancak, bu takdirde, eşler arasında yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. Çalıştığı iş nedeniyle maaş, ücret vs. Sosyal güvenlik kuruluşları ödemeleri, Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Yargı Kararları

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ OLMASI. TÜM MİRASIN SAĞ KALAN EŞE KALMASI - KARI-KOCADAN BİRİNİN VEFATI. FÜRUU BULUNMAYAN EŞİN ÖLÜMÜ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR NASIL NEREDE YAPILIR ÖZET : Türk hukukunda mal ayrılığı rejimi caridir. Ancak eşler, evlenmeden önce veya sonra yapacakları sözleşme ile kanunda gösterilen rejimlerden mal ortaklığını kabul edebilirler. Bu halde eşler mahfuz mallar dışında kalan mallar üzerinde el birliği ile malik olur. Karı-kocadan birinin vefatı halinde, ortaklık malların yarısı hayatta kalan karı ve kocaya intikal eder. Bununla birlikte evlilik sözleşmesinde yarı yarıya paylaşım yerine başka bir paylaşım şeklini de kabul edebilirler. Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır EVLENMENİN FESHİ DAVASI - İSPAT KÜLFETİNİN DAVACI ÜZERİNDE OLMASI - HATANIN VARLIĞININ İSPATLANMASI GEREĞİ.EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR NASIL NEREDE YAPILIR. Evlilik Sözleşmesi Avukatı Ankara ÖZET: Davacının cinsel birleşmenin gerçekleşmediğini iddia etmesine, davalının ise gerçekleştiğini savunmuş bulunmasına göre, davanın kabul edilebilmesi için eşler arasında cinsel birleşmenin gerçekleşmediğinin sabit olması gerekir ve bu konuda da ispat külfeti de davacıya düşer. Davacının delil olarak dayandığı doktor rporunda her ne kadar davacının bakire olduğu yazılı ise de aynı raporda kızlık zarının "annüler, intarkt" olduğunun belirtilmesine ve davalının muayenesi ile ilgili raporlarda da iktidarsız olduğunun belirtilmemesine ve normal sağlıklı bir erkek olduğunun açıklanması karşısında davacı cinsel birleşmeyi davalının yapamadığı şeklindeki iddiasını ispat edememiştir. Vasıfta hatanın evlilik sözleşmesinin bozulması nedeni sayılabilmesi için sözleşmeden önce varlığı ve karşı taraftan gizlendiğinin gerçekleşmesi gerekir. Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır vasıf hatasının bulunduğu kanıtlanamamıştır. O halde davanın reddi gerekmektedir. Ankara Avukat - Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerede Yapılır.

Bu haber toplam 1471 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara