Evlilikte Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilikte Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi Sözleşmesi
Evlilikde Mal Paylaşımı Ve Mal Rejimi Sözleşmesi Kamuoyunda pek çok kez “evlilik sözleşmesi” olarak bilinen “mal rejimi sözleşmesi”, son derece güncel ve önemli bir hukuki konu başlığı olarak gündemimizde yer almaktadır. Bu konuda, 2002 yılında yaşanan Türk Medeni Kanunu değişikliğinden sonra ciddi güncellemeler ve değişiklikler olmuş, bu nedenle pek çok evli...
Evlilikte Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir, Nasıl Neden Yapılır? Evlilikte mal ayrılığı sözleşmesi ile tarafların Türk Medeni Kanunu gereğince hazırlanan ve mal ayrımı yapılması sağlanmaktadır. Tarafların evlilik öncesinde imzalayacakları bir sözleşme türü olan ve evlilik sözleşmesi ismi ile de bilinen bir rejim türüdür. Evlilikte mal paylaşımı ve mal rejimi sözleşmesi ile aile ve boşanma avukatları ilgilenmektedir. İlgili konu Aile Hukuku tarafından yönetilmekte olup Türk Medeni Kanunu’na göre hareket edilmektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir?

Mal rejimi sözleşmesi, evlenecek çiftlerin tercih ettiği bir sözleşme türüdür. Tarafların evlilik öncesinde şartlarını belirledikleri ve imzaladıkları sözleşmeler hem evlilik sürecinde hem de boşanma sonrasında geçerli olmaktadır. Medeni Kanun tarafından Mal Rejim Sözleşmesi olarak isimlendirilen anlaşma, halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir. Mal Rejimi Sözleşmesinde Hangi Maddeler Yer Alır? Mal rejimi sözleşmesi her evliliğe göre şekillenen ve sübjektif hazırlanabilen anlaşmalardır. Mal rejimi sözleşmesinde;
  • Evlilik süreci ve boşanma sonrası hedef alınmaktadır.
  • Tarafların mal varlıklarının kim tarafından ve nasıl yönetileceği belirtilmektedir.
  • Tarafların mal varlıkları üzerindeki hak ve sorumlulukları ayrıntılı olarak yer almaktadır.
  • Eğer evlilik sona erer ve çiftler resmi olarak boşanır ise mal varlıklarının yönetimi ve paylaşımının nasıl olacağına dair bilgiler bulunmaktadır.

Mal Rejim Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanır?

Mal ayrılığı sözleşmesi 3 aşamalı olarak yapılabilmekte olup taraflar bu 3 aşamadan istediklerini seçerek sözleşmeyi hazırlatabilir ve imzalayabilirler.
  • Evlilik öncesi
  • Evlilik anında
  • Evlilik sonrası
Evlilik öncesinde hazırlanacak olan sözleşme ile nikah işlemleri başlamadan taraflar sözleşmeyi imzalayabilmektedir. Evlilik öncesi imzalanmak istenmez ise nikah aşamasında evlendirme memuru tarafından duyurusu yapılarak sözleşme imzalatılabilmektedir. Taraflar isterlerse evlenmelerini takip eden ileri bir tarihte de mal ayrılığı sözleşmesi hazırlayabilmektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Evlilikte mal paylaşımı ve mal rejimi sözleşmesi avukat desteği alarak hazırlanabilmektedir. Destek alınacak olan avukatın Aile Hukuku konusunda çalışması beklenmektedir. Hazırlanan mal paylaşımı ve mal rejimi sözleşmesinin ilgili notere onaylatılması gerekmektedir. Evlilik sözleşmesi için belirlenen şartlar standarttır ancak sözleşme hazırlık aşamasında sübjektif olarak hazırlanmaktadır.

Evlilikde Mal Paylaşımı Ve Mal Rejimi Sözleşmesi

Kamuoyunda pek çok kez “evlilik sözleşmesi” olarak bilinen “mal rejimi sözleşmesi”, son derece güncel ve önemli bir hukuki konu başlığı olarak gündemimizde yer almaktadır. Bu konuda, 2002 yılında yaşanan Türk Medeni Kanunu değişikliğinden sonra ciddi güncellemeler ve değişiklikler olmuş, bu nedenle pek çok evli çift farkında olsa da olmasa da bu değişikliklerden etkilenmiştir. Yeni evlenen çiftlerin de oldukça ilgisini çeken bu konu, özellikle boşanma sırasında söz konusu olan bir durumdur.  Bu nedenle, ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar vardır.

Evlilikte Yasal Mal Rejimi Nedir?

Türk hukukuna göre eşler, evlenirken bir mal rejimi sözleşmesi kurmaktadırlar. Bu sözleşme seçimlik olabileceği gibi, kanuni şekilde de kurulmuş sayılabilir. Şöyle ki, eğer taraflar evlenirlerken özel olarak bir mal rejimi sözleşmesi kurmazlarsa, ki genellikle böyle bir sözleşme kurulmaz. Yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiş sayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin dışındaki seçimlik rejimlerin de tercih edilmesi mümkündür. Bunlar; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleridir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, 2002 yılında yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüş olan yasal sistemdir. 2002 öncesinde yürürlükte olan eski Türk Medeni Kanunu’nda kabul edilen yasal mal rejimi, “mal ayrılığı rejimi” idi. Yani, edinilmiş mallara katılma rejiminin aksine, bir mal evlilik süresince kimin üzerine tapuluysa veya o mal kime aitse, boşanma sonrasında da o eşe ait kalırdı. Türkiye’de bu durum, özellikle kadınlar açısından önemli mağduriyetler doğuruyordu. 2002 öncesinde evlenmiş olan ve mal rejimini o zamandan beri değiştirmemiş olan evli çiftler için geçerli olan mal rejimi, halen daha mal ayrılığı sistemidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

2002 sonrasında yasal mal rejimi haline gelmiş olan edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanma meydana geldiğinde malların eşlere dağıtımı için  şöyle bir usul öngörmüştür: Buna göre, her bir eşin evlilik öncesinde de kendisine ait olan eşyaları ve malları ile, evlendikten sonra yalnızca kendi kişisel ihtiyaçları için kullandığı eşyalar dışında kalan her tür edinim, her iki eşe ait sayılacaktır. Örneğin, 2002 sonrasında kurulmuş bir evlilikte, evliliğin beşinci yılında bir taşınmaz satın alınması halinde, taşınmazın mülkiyeti kimin üzerine tesis edilmiş olursa olsun, yani tapu kimin adına alınmış olursa olsun o taşınmaz her iki eşin de mülkiyetindedir. Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Yukarıda ayrıntılarıyla dile getirmiş olduğumuz gibi, eğer eşler evlenirlerken ayrıca bir “evlilik sözleşmesi” yapmazlarsa, zaten kanunen edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle, edinilmiş mallara katılma rejiminin yürürlüğe girmesi için ayrıca bir sözleşme yapmaya gerek yoktur. Edinilmiş mallara katılma rejiminden başka bir mal rejimi benimsemek isteyen eşler, bir aile avukatı ya da noter aracılığı ile “mal rejimi sözleşmesi” düzenlemelidir. Bu sözleşme, “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinmekte olmakla beraber, evlenme sırasında ya da evlenildikten sonra da yapılabilir. Yani, bu sözleşmenin yapılması açısından zamanın bir  önemi  yoktur. Evlendikten sonra yapılacaksa bir aile avukatıyla birlikte noter; evlenme sırasında yapılacaksa evlendirme memuru bu sözleşmeyi geçerli kılmaya yetki sahibidir.

Bu haber toplam 468 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara