Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası Nasıl Açılır? Nafaka miktarı nasıl düşürülür?

Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası Nasıl Açılır? Nafaka miktarı nasıl düşürülür?
Nafaka, velayet hakkının değişmesi, çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da kazai rüşt ile ergin kılınması gibi durumlarda iptal edilebilir. Bu haller, nafaka borcunun sona erdirilmesi için yasal gerekçeler sunar.

Nafakanın azaltılması veya iptali, değişen hayat koşulları ve mali durumlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen hukuki bir süreçtir. İşte bu sürece dair temel bilgiler:

1. Nafakanın Azaltılması Davası Ne Zaman Açılır?

Nafakanın azaltılması talebi, alacaklı tarafın evlenmeden fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi gibi durumlarda mahkemeden talep edilebilir. Bu durumlar, nafaka borçlusunun mali yükümlülüklerini yeniden değerlendirmesine olanak tanır.

2. Nafaka Miktarı Nasıl Düşürülür?

Nafaka miktarının düşürülmesi için nafaka ödeyen tarafın, maddi durumlarındaki değişiklikleri kanıtlayarak nafaka indirim davası ya da nafaka uyarlama davası açması gerekir. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek nafakanın indirilmesine karar verebilir.

3. Nafaka Nasıl Azaltılır?

Nafakanın azaltılması için, öncelikle bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Nafaka ödeyen taraf, değişen koşulları gerekçe göstererek nafaka miktarının düşürülmesi için dava açmalıdır. Bu süreç, adil bir yargılama ile gerçekleştirilir.

4. Nafakanın Azaltılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nafakanın azaltılması davası, Aile Mahkemelerinde veya Aile Mahkemesi'nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

5. Nafaka Hangi Hallerde İptal Edilir?

Nafaka, velayet hakkının değişmesi, çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da kazai rüşt ile ergin kılınması gibi durumlarda iptal edilebilir. Bu haller, nafaka borcunun sona erdirilmesi için yasal gerekçeler sunar.

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma sebebiyle, yoksulluğa düşecek eski eşin nafaka istemde bulunması durumunda, aile mahkemesi hakimi nafakanın bağlanmasında, nafaka talebinde bulunan tarafın geçimi ve bakımı için yeterli, nafaka sorumlusunun da geliri ile orantı olacak şekilde, hakkaniyet ilkesini de göz önünde bulundurularak nafaka miktarını belirleyecektir.

Nafaka bağlanmasında etkili olan koşulların değişebileceği şüphesiz bir gerçektir. Nafakanın kaldırılması şartlarının varlığı halinde nafaka ödeme sorumlusu eş bu gerekçeleri sunarak nafakanın kaldırılmasını aile mahkemesinden isteyebilir.

Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın kaldırılması aile mahkemesinden talep edile bilineceği gibi, azaltılması da istenebilir. Bu davanın önemi ve özü dava dilekçesinin doğru hazırlanması, nafakanın kaldırılmasında ki gerekçelerin doğru bildirilmesi ve bu konuların ispat edilmesidir.

Burada önemli konu dava dilekçesi hazırlanırken nafakanın kaldırılması şartları ile bu şartların nasıl ispat edileceği, delillerin neler olabileceği, hangi konularda tanık delilinin faydalı olacağı bilinmelidir. Bu nedenle nafaka davaları konusunda dava dilekçesini önemi artmaktadır.

Dava dilekçesi konusunda profesyonel destek alınması dava açının faydasına olacağı gerçeğini de bir kez daha vurgulamak isteriz.

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİ'NE

DAVACI :

TC KİMLİK NO :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. .............................davalıya aylık … TL. yoksulluk .................... hükmetmiştir. (EK - 1) Mahkemece verilen karar gereğince ............................................dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK - 2)

2-) Müvekkilimiz ........................................Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek ................................. yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK - 5)

3-) Açıkladığımız nedenlerle, ..........ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için ..................................................mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 ..........................

HUKUKİ DELİLLER : … Aile Mahkemesi'nin............... K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine.............................., müvekkilimize ait ikametgah kaydı.................., tanık beyanları, Yargıtay içtihatı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ..................... kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…

EKLER:

1-) … Aile Mahkemesi'nin.................................... 2-) Yoksulluk nafakası ödemele................................ 3-) Müvekkilimize ait ...................................

4-) … … ve … … isimli ....................

5-) 2. HD. ................................

6-) Vekaletname örneği.

Davacı Vekili Av.

İSTİNAF KARARI: Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası Nasıl Açılır?

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI - TARAFLARIN TESPİT EDİLEN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ANLAŞMALI BOŞANMADA AYLIK YEDİ YÜZ ELLİ TL YOKSULLUK NAFAKASI HÜKMEDİLDİĞİ TARİHTE KADININ HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMADIĞI.

ANCAK BOŞANMA SONRASI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI VE YAKLAŞIK BİN SEKİZ YÜZ TL MAAŞ ALDIĞI - MAHKEMECE YOKSULLUK NAFAKASININ ÜÇ YÜZ YETMİŞ BEŞ TL İNDİRİLMESİNDE HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ - İSTİNAF TALEBİNİN ESASTAN REDDİ.

ÖZET: Tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, anlaşmalı boşanmada aylık 750 TL yoksulluk nafakası hükmedildiği tarihte kadının herhangi bir işte çalışmadığı, ancak boşanma sonrası ücretli öğretmenlik yaptığı ve yaklaşık 1.800 TL maaş aldığı göz önüne alındığında, ekonomik durumunda iyileşme olduğu görülmekle mahkemece yoksulluk nafakasının 375 TL indirilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir. Bu sebeple davalı kadının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 599 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara