Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası

Nafakanın Kaldırılması - Nafakanın Azaltılması Davası
Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması | Dava Dilekçesi Boşanma sebebiyle, yoksulluğa düşecek eski eşin nafaka istemde bulunması durumunda, aile mahkemesi hâkimi nafakanın bağlanmasında, nafaka talebinde bulunan tarafın geçimi ve bakımı için yeterli, nafaka sorumlusunun da geliri ile orantı olacak şekilde, hakkaniyet ilkesini de göz önünde bulundurularak nafaka...
Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Davası Dilekçesi - Nafakanın Kaldırılması veya Azaltılması Dava Dilekçesi | Boşanma sebebiyle, yoksulluğa düşecek eski eşin nafaka istemde bulunması durumunda, aile mahkemesi hakimi nafakanın bağlanmasında, nafaka talebinde bulunan tarafın geçimi ve bakımı için yeterli, nafaka sorumlusunun da geliri ile orantı olacak şekilde, hakkaniyet ilkesini de göz önünde bulundurularak nafaka miktarını belirleyecektir. Fakat zamanla, nafaka bağlanmasında etkili olan koşulların değişebileceği şüphesiz bir gerçektir. Nafakanın kaldırılması şartlarının varlığı halinde nafaka ödeme sorumlusu eş bu gerekçeleri sunarak nafakanın kaldırılmasını aile mahkemesinden isteyebilir. Nafakanın kaldırılması aile mahkemesinden talep edile bilineceği gibi, azaltılması da istenebilir. Bu davanın önemi ve özü dava dilekçesinin doğru hazırlanması, nafakanın kaldırılmasında ki gerekçelerin doğru bildirilmesi ve bu konuların ispat edilmesidir. Burada önemli konu dava dilekçesi hazırlanırken nafakanın kaldırılması şartları ile bu şartların nasıl ispat edileceği, delillerin neler olabileceği, hangi konularda tanık delilinin faydalı olacağı bilinmelidir. Bu nedenle nafaka davaları konusunda dava dilekçesini önemi artmaktadır. Dava dilekçesi konusunda profesyonel destek alınması dava açının faydasına olacağı gerçeğini de bir kez daha vurgulamak isteriz.

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİ'NE   DAVACI                              :   TC KİMLİK NO                   :   ADRES                               :   VEKİLİ                                : ADRES                               : DAVALI                               :   ADRES                               :   KONU                                  : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR                 : 1-)  Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. .............................davalıya aylık … TL. yoksulluk .................... hükmetmiştir. (EK - 1) Mahkemece verilen karar gereğince ............................................dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK - 2) 2-) Müvekkilimiz ........................................Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek ................................. yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK - 5) 3-) Açıkladığımız nedenlerle, ..........ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için ..................................................mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. HUKUKİ NEDENLER      : 4721 .......................... HUKUKİ DELİLLER        : … Aile Mahkemesi'nin............... K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine.............................., müvekkilimize ait ikametgah kaydı.................., tanık beyanları, Yargıtay içtihatı SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız ..................... kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/… EKLER:        1-)  … Aile Mahkemesi'nin....................................                       2-) Yoksulluk nafakası ödemele................................                       3-) Müvekkilimize ait ...................................                        4-) … … ve … … isimli ....................                         5-) 2. HD. ................................                         6-) Vekaletname örneği. Davacı Vekili   Av.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara