Nişan Bozma Davası

Nişan Bozma Davası
Nişan Bozma Davası | Türk Medeni Kanunu çerçevesinde artık sadece evlilik birliğinin kurulması halinde değil. Nişanlılık durumu halinde de tarafların belirli yasal ve hukuki hakları mevcut olmaktadır. Buna göre Türk Medeni Kanunu dahilinde yapılan düzenlemeler sonucunda nişanlılık durumunun sona ermesi durumunda. Maddi ve manevi tazminat davaları açılabiliyor ve nişan...
Nişan Bozma Davası | Türk Medeni Kanunu çerçevesinde artık sadece evlilik birliğinin kurulması halinde değil. Nişanlılık durumu halinde de tarafların belirli yasal ve hukuki hakları mevcut olmaktadır. Buna göre Türk Medeni Kanunu dahilinde yapılan düzenlemeler sonucunda nişanlılık durumunun sona ermesi durumunda. Maddi ve manevi tazminat davaları açılabiliyor ve nişan hediyelerinin iadesi talebinde bulunulabiliyor.

Nişanlanma İçin Gerekli Şartlar

Türkiye' de toplumun mevcut örf ve adetleri dahilinde söz konusu olan nişanlanma durumunun en temel koşulu evlilik vaadidir ki bu durum Türk Medeni Kanunu dahilinde de belirtilmektedir. Evlilik vaadinin beyan edilmesi ile bir koşul araştırmasına gerek bulunmamaktadır. Kişinin sıkı şekilde bağlı olduğu bir hak olduğu gibi temsili mümkün değildir. Ahlak kuralları açısından aykırılık bulunmaması koşulu ile herhangi bir etkene odaklı olmadan nişan yapılabilir. Bu koşul bozucu veya erteleyici niteliklerde koşullar olabilirken, Türk Medeni Kanunu' nun 118. Maddesinin 2. Fıkrasında nişanlanma için yasal temsilcilerin onayı bulunmadan küçüğü ya da kısıtlıyı bağlamadığı hükmüne yer verilmektedir. | Nişan Bozma Davası

Nişanlanmanın Etkileri ve Neticeleri

Nişanlılık durumu evlilik birliğinin kurulması açısından dava hakkı teşkil etmez. Nişanlılık durumunun taraflara sadakat yükü verdiği kabul edilir ve bu yükün gerekliliğinin sonucunda evlilik birliğini oluşturacak ilişki kurulması gerekir. Bu durumun ihlalinde ise kusur görülür ve nişanlanma hali esnasında hukuksal açıdan nişanlı olan kişilerin yakın statüsü bulunur. | Nişan Bozma Davası

Nişanlılık Durumunun Sona Erdirilmesi

Günümüzde nişanlılık halinin doğal nedenlere odaklı olarak taraflardan birisinin vefatı veya gaipliğe. Bir başka kişi ile evlilik veya nişanlanma, bozucu koşulun meydana gelmesi, erteleyici koşulun ortaya çıkmayacağının tespit edilmesi, akıl sağlığı rahatsızlıklarının oluşması veya hısım durumu, cinsiyet değişimi, tarafların anlaşması şeklinde söz konusu olur. Taraflardan birisinin kararından vazgeçmesi, şahsın haklı sebebe bağlı olarak kişisel çevresinde. Yaşanan bir duruma odaklı şekilde veya karşı tarafın oluşturduğu bir nedene odaklı olarak, nişanlılık durumunu sonlandırabilir. Kanun dahilindeki durumlara uygun olmayan misal olarak tehdit, hile ve hata gibi haller ise Türk Medeni Kanunu' nun 123. Maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca aynı kanun maddesine göre nişanlılık durumunun sona ermesinden itibaren 1 yıllık zaman aşımı söz konusudur. | Nişan Bozma Davası

Nişan Bozulması Maddi Tazminat Davası

Nişanlılık durumunun bozulması sonucunda Türk Medeni Kanunu' nun 120. Maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile nişanlı tarafların birisinin haklı bir nede gösteremeden nişanı sona erdirmesi ya da nişan taraflarından birisine yükletilebilen bir neden ile bozulması durumunda kusurluluk bulunan taraf, diğer tarafa dürüstlük ilkeleri kapsamında ve evlilik hedefi ile gerçekleştirdiği harcamalar ve katlanmış olduğu maddi sorumluluklar dahilinde ideal bir tazminat verme yükümlülüğüne sahip olur. Aynı şekilde nişan giderleri ile ilgili olarak uygulanması söz konusu olur. Kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu olan tarafın anne veya babası ile birlikte bu rolde olan kişilerde yaptıkları harcamalara dair tazminat talebinde bulunabilir. Nişanlılık durumunu bozmada kusurlu olan taraftan, uygun düzeyde yapılan harcamalar için tazminat istenebilir. Ayrıca tarafların anne veya babası olmayan ancak rol oynayan kişilere de tazminat hakkı verilmektedir. Söz konusu Nişan Bozma Davası maddi tazminat davası için belirlenmiş olan zaman aşımı süresi ise nişanlılığın sona ermesinden itibaren 1 yıldır. Bu konuda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. | Nişan Bozma Davası

Nişan Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanununun 121. Maddesi dahilinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde nişanlılık halinin sona erdirilmesi nedeni ile kişilik haklarına saldırı gören taraf, kusurluluğu mevcut olan karşı tarafa manevi tazminat davası açabilir. Her nişan bozulması için manevi tazminat talebi söz konusu olamaz. Özellikle de anlaşarak yapılan nişanlılık durumunun sona erdirilmesi halinde ne maddi ne de manevi tazminat hakkı taraflar açısından söz konusu olmaz. Manevi tazminatta;
  • Denkleştiren Fonksiyon: Nişanlılık durumunun karşı tarafın sona erdirmesinden dolayı kişilik haklarında saldırıya maruz kalan tarafa verilen para ile şahsa verilmiş olan zararın mal eksiltilmesi şeklinde denkliği oluşturulur.
  • Tatmin Eden Fonksiyon: Nişan Bozma Davası Nişan Bozma Davası : Nişan bozulması nedeni ile ruhsal açıdan çöküntüye uğrayan tarafın kısmi olarak da olsa zararının tanzim edilmesi sağlanır.

Nişan Bozulması Sebebiyle Hediyeleri İade Edilmesi

Türk Medeni Kanunu' nun 122. Maddesi çerçevesinde nişanlanma durumunun. Evlilik haricinde bir sebep ile sonlandırılması durumunda tarafların birbirlerine ya da anne veya baba ile birlikte bu rolde olan kişilerin karşı tarafa verdiği olağanın haricindeki hediyeler, veren kişiler tarafından geri talep edilebilir. Hediyenin aynı şekilde veya misli ile geri verilmemesi durumunda, nedensiz zenginleşmenin hükümleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda da nişanlılık durumunun tarafları verilen hediyeleri her durumda talep edebilir. | Nişan Bozma Davası

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara