Boşanmada evi terk etmek kusur mu? Terk nasıl bir boşanma sebebidir? Şartları nelerdir?

Boşanmada evi terk etmek kusur mu? Terk nasıl bir boşanma sebebidir? Şartları nelerdir?
Terk ve boşanma konuları karmaşık hukuki süreçler içerdiğinden, bu durumlarla karşılaşan eşlerin avukat ile hukuki yardım alması önerilir. Nafaka ve tazminat talepleri, velayet ve ihtarname gönderme işlemleri nasıl yapılır?

Evlilikle beraber gelen en büyük sorumluluklardan birisi "birlikte yaşama" olgusu olarak ön plana çıkmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 185 kapsamında koruma altına alınmış bu hak ve yükümlülüğe aykırı bir şekilde tutum sergileyerek, kısaca evi terk etmiş olan eşin bu tutumu direkt olarak boşanma sebebi olarak nitelendirilebilmektedir.

Evlilik, tarafların birbirlerine karşı yerine getirmesi gereken yasal ve etik yükümlülükler içeren ciddi bir kurumdur. Ancak bazı durumlarda evlilik birliği beklenildiği gibi yürümeyebilir ve taraflardan biri diğerini terk edebilir.

Terk, evliliğin bitirilmesi için geçerli bir sebep olarak görülebilir ve çeşitli hukuki süreçleri başlatır. Bu süreçler, terkin neden olduğu boşanma davaları, nafaka ve tazminat talepleri ile ilgili yasal düzenlemelere dayanır. İşte bu süreçlerle ilgili detaylı bir inceleme:

Terk ve Boşanma Nasıl Olur?

Terk, evlilik yükümlülüklerinden kaçınma amacıyla gerçekleşirse ve belirli bir süre devam ederse, terk edilen eş tarafından boşanma davası açılabilir. Bu durumda, hakim veya noter aracılığıyla yapılan ihtarın sonuçsuz kalması gerekmektedir.

Terk Nasıl Bir Boşanma Sebebidir?

Terk, teknik ve mutlak bir boşanma sebebidir. Terk nedeniyle açılan boşanma davalarında, hakim eşlerin evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığını veya karşılıklı kusurlarını incelemez.

Boşanmada Kadın Evi Terk Ederse Nafaka Alabilir mi?

Kadının evi terk etmesi durumunda bile, şiddet veya tehlike gibi haklı sebeplerle terk etmişse, nafaka talebinde bulunabilir. Ancak, nafaka alabilmesi için mahkeme kararı gereklidir.

Evi Terk Eden Eş Tazminat Öder mi?

Türk Medeni Kanunu'na göre, eşi terk eden kişi, diğer eşin talebi üzerine tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Bu tazminat, terk edilen eşin uğradığı maddi ve manevi zararları kapsar.

Eşi Evi Terk Eden Ne Yapmalı?

Terk durumunda, terk edilen eş, terk eden eşe karşı boşanma davası açabilmek için, öncelikle 6 aylık bir bekleme süresi ve hakim veya noter tarafından yapılan ihtar gerekmektedir.

Evi Terk Eden Kadın Kusurlu mu?

Evi haklı bir sebep olmaksızın terk eden eş, genel olarak tam kusurlu sayılır. Bu durum, nafaka ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.

Terk Nedeniyle İhtar Ne Zaman Çekilir?

Terk eden eşe, davaya hak kazandıran eşin talebi üzerine, 4 aylık bekleme süresinden sonra hakim veya noter tarafından 2 ay içinde eve dönme ihtarı yapılır.

Evi Terk Etmek Boşanma Sebebi midir?

Terk, ortak yaşamdan ve yükümlülüklerden kaçınma eylemi olarak değerlendirildiğinde, mutlak bir boşanma sebebi sayılır.

Evi Terk Eden Eşe İhtar Nasıl Çekilir?

Terk eden eşe ihtar çekmek için, aile mahkemesine başvurabilir veya noter aracılığıyla ihtarname gönderebilirsiniz. Noterler, bu tür ihtarname hazırlama konusunda yardımcı olabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Şartları Nelerdir?

Terk nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu 164. maddesinde düzenleme kapsamına alınmıştır. Bu madde ele alındığında; terk sebebine bağlı olarak boşanmanın gerçekleşebilmesi için birkaç şart aranmaktadır. Eğer bu şartlar taşınıyorsa terk nedeniyle boşanma gerçekleşir. Bu şartlar aşağıda sıralandığı gibidir:

  • Birlikte Yaşama Hak ve Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak
  • Yukarıda belirtilen amaçla evi terk eden,
  • Evden ayrılma amacı bu olmamanın yanı sıra beraber eve dönmemek için hiçbir haklı nedeni olmadan eve geri dönmeyen,
  • Diğer eşi evden ayrılma noktasında baskı uygulayan veya,
  • Diğer eşin ortak eve dönmesini haklı bir sebep olmadan engelleyen eş, terk etmiş olarak nitelendirilir.

Terkin geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul edilmesi için en önemli şart ise terk eden kişinin bir kusuru olmasıdır.

Bunu örnekli bir şekilde açıklayacak olursak; askerlik görevini yapmak ya da sağlıktan ötürü tedavi gerekçesiyle ya da zorunlu iş seyahati sebebiyle eve gelemeyen eşin, bu davranışları kusurlu sayılmaz ve böyle bir suçlama yapılamaz. Fakat geçerli bir sebebi olan, ama bu geçerli sebep ortadan kalktığında dahi tekrardan eve geri dönüş yapmayan eş terk etmiş sayılır ve terk nedeniyle boşanma gerçekleşir.

Kanun maddesinde açık bir şekilde yer aldığı gibi, ortak evden kovulmak suretiyle ayrılan ya da ortak konuta girmesinin engellendiği eş, terk edilen eş konumunda olur ve asla terk etmiş sayılmaz.

Terke zorlayan ya da ortak konuta dönmesini engelleyen eşin açtığı dava, ret alır. Bu durumda boşanma davası terk edilen tarafından açılabilir.

En Az 6 Ay Geçmesi Gerekiyor?

Terk nedeniyle boşanmanın gerçekleşebilmesi için dava tarihinden önce en az 6 aylık bir terk etme sürecinin yaşanmış olması gerekiyor. Eğer bu 6 ay içerisinde eş eve gelip geri gitmişse ve yine uzun süre gelmemişse süre kesintisi olmaz ilk terk ettiği tarih esas alınır.

Eğer eş yeni gelişen durumlardan ötürü evi terk etmek zorunda kalmışsa bu kez son terk tarihinden itibaren 6 aylık süre sayılmaya başlar.

Terk Nedeniyle İhtar! Çağrı Yapmak Zorunlu

Terk nedeniyle boşanma işleminin gerçekleşmesi için bir diğer aranan şart ise çağrı yapmak olacaktır. Peki bu nasıl olur? Tek tarihinden itibaren 6 ay geçer geçmez dava açılması mümkün değildir . Çünkü çağrı yapılmamıştır.

Terk tarihinden sonra 4 aylık sürenin tamamlanmasıyla birlikte ya mahkeme ya da notere gidilerek terk eden eşin adresi bilinmekteyse o adrese, bilinmiyorsa da ilan yoluyla evine geri dönmesi noktasında ihtar çekilmelidir.

Bu ihtarın geçerli olarak sayılması için ise, terk eden eşin geri dönmesi için ona bir süre verilmesi ve bu sürenin minimum 2 ay olması gerekmektedir. Yargıtay, söz konusu sürenin "60 gün" olmasında dahi ihtarı geçersiz sayar.

Bu şartlar karşılanıyorsa terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Bu haber toplam 173 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara