Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Nasıl Hazırlanır Nereye Gönderilir? Terk İhtarı Dilekçesi Örneği 2024

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Nasıl Hazırlanır Nereye Gönderilir? Terk İhtarı Dilekçesi Örneği 2024
Eşlerden birinin ortak yaşanan evi terk etmesi durumunda terk edilen eş bu durumu gerekçe göstererek boşanma davası hakkı vardır. Boşanma davasının açılabilmesi için terk nedeniyle boşanma ihtar dilekçesi hazırlanması ve karşı tarafa tebliğ edilmelidir.

Aile mahkemelerinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre görülen davalarda, hakimler kişiler arasındaki evliliği noktalama kararını gerekçelerine göre ele alarak bir karar verir. Türk Medeni Kanunda 161. ile 166. maddeleri arasında boşanma gerekçeleri açıklanmıştır.

İlgili kanun maddelerinde boşanma gerekçeleri, genel ve özel gerekçeler olmak üzere iki türde ele alınmıştır. Genel gerekçeler hakim kanaatinin çok önemli olduğu ve evlilik bağının temelinden sarsılmış olması olarak tanımlanmıştır.

Evlilik, sosyal ve hukuki bir kurum olarak, çiftler arasında mutluluk, dayanışma ve sorumluluk paylaşımını hedefler. Ancak zaman zaman evliliklerde yaşanan sorunlar, çözümsüzlükler ve anlaşmazlıklar, boşanma süreçlerini kaçınılmaz kılar. Terk, Türk hukukunda boşanma sebeplerinden biri olarak kabul edilir ve bu süreç, birçok yasal prosedürü beraberinde getirir. Bu yazıda, terk ile ilgili sıkça sorulan sorulara derinlemesine cevaplar arayacağız.

1. Terk Nasıl Bir Boşanma Sebebidir?

Terk, eşlerden birinin evlilik birliğine zarar verici şekilde evi veya eşini bilinçli olarak bırakması ve bir daha geri dönmemesi durumudur. Türk Medeni Kanunu'nda mutlak boşanma sebepleri arasında sayılır ve son derece teknik bir mesele olarak kabul edilir. Terk, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ciddi bir davranış biçimidir. Boşanma davasında hakim, terk sebebiyle açılan davada, eşlerin kusurlarını ve evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığını değerlendirmez, yalnızca terkin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar.

2. Boşanmada Kadın Evi Terk Ederse Nafaka Alabilir Mi?

Evi terk etme durumu, nafaka hakkını doğrudan etkilemez; ancak kadının evi terk etme sebepleri önemlidir. Kadın, eğer şiddet, kötü muamele gibi nedenlerle evi terk etmek zorunda kalmışsa ve bu durumu kanıtlayabilirse, nafaka talebinde bulunabilir. Nafakanın verilmesi, mahkemenin incelemesi ve kararına bağlıdır. Dolayısıyla, her terk durumunda otomatik olarak nafaka hakkı doğmaz, ancak haklı sebeplerle terk edilmişse ve mahkeme tarafından bu kabul edilirse nafaka verilebilir.

3. Evi Terk Eden Eş Tazminat Öder Mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi, evi terk eden eşin diğer eşe karşı tazminat yükümlülüğü getirir. Eğer terk eden eşin davranışları, diğer eşin manevi veya maddi zarara uğramasına neden olduysa, tazminat talep edilebilir. Ancak tazminatın miktarı ve ödenip ödenmeyeceği mahkeme tarafından belirlenecek çok sayıda faktöre bağlıdır.

4. Eşi Evi Terk Eden Ne Yapmalı?

Eşi tarafından terk edilen kişi, boşanma davası açabilmek için öncelikle kanuni prosedürleri takip etmelidir. Bu, terk edilen eşin, diğer eşe noter aracılığıyla veya mahkeme yoluyla bir ihtarname göndermesini içerir. İhtarnamede, terk eden eşe, aile yuvasına dönmesi için 6 ay süre verilir. Bu süre zarfında dönüş olmazsa, terk edilen eş boşanma davası açma hakkına sahip olur.

5. Evi Terk Eden Kadın Kusurlu Mu?

Terk, genellikle kusurlu bir davranış olarak değerlendirilir. Ancak terk eden kişinin kusurlu sayılabilmesi için, terkin haklı bir sebep olmaksızın gerçekleşmiş olması gerekir.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi nedir?

Bu içerikte özel boşanma gerekçelerinden biri olan ve Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde açıklanmış olan terk nedeniyle boşanma davaları ele alacağız.

Eşlerden birinin ortak yaşanan evi terk etmesi durumunda terk edilen eş bu durumu gerekçe göstererek boşanma davası hakkı vardır. Ancak boşanma davasının açılabilmesi öncesinde terk nedeniyle boşanma ihtar dilekçesi hazırlanması ve karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle evi terk eden eş için 'eve dön' çağrısı olan terk nedeniyle ihtar dilekçesi hakim veya noter aracılığıyla hazırlanması ve tebliğ edilmesi gerekir.

eve-don-dilekcesi.jpg

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi gönderilebilmesi için kasıtlı olarak evi terk etme süresinin 6 aydan az olmamalıdır. Evi terk eden tarafa 4. aydan itibaren ihtar dilekçesi gönderilebilir. Askerlik, hastalık ve cezaevine girilmiş olması terk gerekçesi için istisnadır Ayrıca terk ettiği iddia edilen tarafın erkek olması durumundan askerlik görevi terk etme gerekçesiyle boşanma davası konusu değildir.

Yine benzer şekilde eşlerden birinin ceza evine girmesi, hastalık nedeniyle tedavi amaçlı olarak evden ayrılmış olması da kasıtlı olarak terk etme olarak yorumlanmamaktır. Terk nedeniyle ihtar dilekçesi karşı taraf ulaştırıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde konuta dönmesi gerekir.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi nasıl yazılır?

Aile mahkemesine verilecek olan terk nedeniyle ihtar dilekçesinde ihtar gönderen ve ihtar gönderilen eşin adı soyadı, iletişim bilgileri yani adresleri yer almalıdır.

Davet edilecek olan ortak konutun adresine de yer verilmesi gereken ihtar dilekçesinde konuta dönecek olan eş ve varsa çocukların konaklama ve yol gibi dönüş giderlerinin karşılanacağına ilişkin hususlar yer alır.

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Örneği!

Terk eden eşe gönderilen ihtar nasıl hazırlanır, dilekçe örneğinde hangi hususlar bulunur. Terk nedeniyle ihtar dilekçesinde şu hususlar bulunur, İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini, İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, Davet edilen ortak konutun adresini,

Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler. Konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı,

Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar. Yol gideri konutta ödemeli olarak gönderilmeli ve miktar itibarıyla terk eden eş ve müşterek çocuğun/çocukların gidiş-dönüş ve asgari bir gece konaklama giderlerini karşılamalıdır.

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE …………….

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir.

Bu haber toplam 873 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara