Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez!

Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez!

Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez! Yargıtay başkanlığına yapılan temyiz başvurusunu inceleyen daire, boşanma davasına konu dosyayı inceleyerek boşanma davasında eşit kusur nedeniyle tazminata hükmedilemeyeceğine dair emsal karar verdi.

Boşanma Davasında Kusurun Önemi Nedir?

Olayın gelişimi şu şekilde gerçekleşmiştir. Davacı erkek eşinin kendisini bıçaklanmasını boşanma sebebi göstererek Aile mahkemesine dava açmıştır.

Aile mahkemesinde görülen davada, davacı-karşı davalı erkek tam kusurlu bulunarak erkeğin boşanma davasının reddine, kadının karşı boşanma davasının kabulüne ve boşanmanın fer'ilerine karar verilmiş,

İstinaf Mahkemesi Eşleri Eşit Kusurlu Saydı!

Bu karar üzerine davacı-karşı davalı erkeğin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, bölge adliye mahkemesince erkeğe isnat edilip ispatlanmış af kapsamına girmeyen herhangi bir maddi vakıa olmadığı, kadının ise dava tarihinden dört gün önce erkeği bıçakla yaraladığının sabit olduğu, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğu gerekçesiyle erkeğin boşanma davasının kabul etmiştir.

Ayrıca kadının davasının reddine ve velayeti anneye verilen ortak çocuklar lehine tedbir ve iştirak nafakasına, kadın lehine tedbir nafakasına, kadının yoksulluk nafakasının reddine, erkek lehine 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminata karar verilmiş, istinaf kararı davalı-karşı davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez!
Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez!

Yargıtay: Boşanma Davasında Eşler Eşit Kusurluysa Tazminat İsteyemez!

Temyiz başvurusu yapılması üzerine, yapılan incelemede; davalı-karşı davacı kadının dilekçesinde şiddet vakıasına dayandığı, kadının tanıklarının beyanlarına göre erkeğin kadına şiddet uyguladığı sabittir.

Gerçekleşen bu olaylar karşısında, eşlerin boşanmaya yol açan olaylarda eşit kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu konulara bakılmadan eksik değerlendirme sonucu davalı-karşı davacı kadının tam kusurlu olduğunun kabul edilmesi doğru olmamış ve verilen boşanma kararı bozmayı gerektirmiştir.

Yukarda açıklanan olaylarda, boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

Boşanma Davasında Tazminat Şartı Nedir?

Erkek yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. madde gereği tazminat şartları oluşmamıştır. O halde davacı-karşı davalı erkeğin maddi ve manevi tazminat başvurusunun belirtilen nedenlerle kabul edilmeyerek reddi gerekmektedir.

Boşanma Davasında Nafaka Şartları Nelerdir?

Ayrıca boşanma sebebiyle yoksulluğa yaşayacak taraf, boşanmaya sebep kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK m. 175).

Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere, boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu olup, kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları oluştuğu halde, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Bu haber toplam 410 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara