Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi saydı

Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi saydı

Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi saydı. Aile mahkemesine uyuşmazlık yaşayan eşler boşanma davası açmıştır. Yapılan yargılamada Aile mahkemesi eşlerin eşit kusurlu olduğunu belirterek, eşlerin karşılıklı açmış oldukları boşanma davasını kabul etmiştir.

Aile mahkemesine açılan Boşanma davasında kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakası ödenmesine, tarafların karşılıklı olarak tazminat taleplerinin reddine, velayetin anneye bırakılmasına ve çocuk yararına tedbir ve iştirak nafakasına karar verilmiştir.

Verilen boşanma kararı itiraz üzerine kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat talebinin reddi, tedbir ve yoksulluk nafakası yönlerinden, davalı-davacı kadın tarafından ise, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, nafakaların miktarı yönlerinden istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Bölge adliye mahkemesince yapılan incelemede eşlerin eşit kusurlu olması nedeniyle Aile mahkemesinin kararı tümüyle kaldırılmış, yerine; her iki eşin açmış oldukları boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir.

Ayrıca kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına, tarafların karşılıklı olarak tazminat isteklerinin reddine, velayetin anneye bırakılmasına ve çocuk yararına tedbir ve iştirak nafakasına karar verilmiştir.

Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay Eşin Ailesi ile Misafir kabul etmemesini boşanma sebebi saydı

Yukarıda verilen kararlar üzerine taraflar Temyiz hakkını kullanarak Yargıtay başkanlığına başvuru yapmıştır.

Yapılan yargılama ve toplanan deliller Yargıtay ilgili dairesince inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı-davalı taraf olan erkeğin bağımsız ev temin etmemesi kusur olarak görülmüştür.

Davalı-davacı taraf kadının ise birlik görevlerini yerine getirmediği, intihar girişiminde bulunduğu, eşinin ailesini ve misafirlerin eve gelmesini istememesi kusuru olarak görülmüştür. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı kadının, davacı-davalı erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarda açıklanan nedenler gözetilmeden yanlış değerlendirme sonucu tarafların kararda eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay: erkek yararına uygun miktarlarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir

Ayrıca açıklandığı üzere; boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı-davacı kadın ağır kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda davacı-davalı erkeğin kişilik haklarına zarar verici niteliktedir.

Türk Medeni Kanunun 174/1-2 maddesinde belirtilen koşullar erkek yararına olmaktadır. Eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, kusur durumu ve hakkaniyet kuralları gözetilerek erkek yararına uygun miktarlarda maddi ve manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, kusurun yanlış belirlemesine bağlı olarak tazminat taleplerinin mahkemece red edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay: Kadına yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekir

Yargıtay nafaka konusunda şu açıklamada bulunmuştur. Kural olarak boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer eşten malî gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilir. (TMK m.175)

Yukarıda yapılan açıklamada, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi şartları davalı-davacı kadın yararına oluşmamıştır. Bu nedenle kadının yoksulluk nafakası isteğinin tümden reddi gerekirken, kararda yazılı şekilde nafaka hakkında karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara