Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır? Yemin Teklifini Kim Yapar?

Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır? Yemin Teklifini Kim Yapar?
Yemin teklifi, mahkemede bir vakıanın doğruluğunu kanıtlamada kritik bir role sahiptir. İspat yükü altındaki tarafça yapılan bu teklif, kanıt yetersizliğinde adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Yemin teklifi, hukuki bir süreçte, bir vakıanın doğruluğunu kanıtlamak için ispat yükü altında olan ancak gerekli delilleri sunamayan tarafça, ispat yükü altında olmayan tarafa yöneltilen bir davettir. Bu mekanizma, tarafların elinde yeterli delil olmadığında veya delillerin yetersiz kaldığı durumlarda adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Yemin Teklifini Kim Yapar?

Yemin teklifi, bir vakıayı kanıtlama yükümlülüğü taşıyan ancak bu yükümlülüğü yerine getiremeyen tarafça yapılır. Bu durum, genellikle kanıt yetersizliği olan durumlarda ortaya çıkar ve ispat yükümlülüğü olmayan tarafa karşı kullanılır.

Tanığa Yemin Teklifi Edilir mi?

Yemin, sadece taraflar arasında gerçekleşebilir; tanıklara yemin teklif edilemez. Yeminin taraflarca edilmesi esastır, bu nedenle bir davada tanıklara yemin teklifi yapılamaz.

Yemin Teklifi Reddedilebilir mi?

Yemin teklifi, kendisine teklif edilen tarafça reddedilebilir. Eğer yemin konusu yeterince açık değilse, hakim, karşı tarafın görüşünü aldıktan sonra konu hakkında bir karar verir. Kendisine yemin teklif edilen taraf, yemini kabul edebilir, kaçınabilir ya da yemini teklif eden tarafa iade edebilir.

Avukata Yemin Teklifi Edilir mi?

Avukatlar, yani akdi temsilciler, yemin teklifini kabul veya reddedemezler. Tüzel kişiler adına, yemin temsile yetkili organ veya kişiler tarafından kabul edilebilir veya reddedilebilir.

Yemin Teklifi Geri Alınabilir mi?

Yemin teklifi yapıldıktan sonra, teklifi yapan tarafça geri alınabilir. Ancak, yemin, bir kez kabul edildiğinde veya mahkeme tarafından kabul edilmesi gerektiğine karar verildiğinde, bu işlem geri alınamaz.

Mahkemede Yemin Teklifi Nedir?

Mahkemede yemin teklifi, bir tarafın, davanın çözümünü etkileyen bir vakıanın doğruluğunu, yasalara uygun bir şekilde ve kutsal değerlerle teyit ederek kanıtlama sürecidir. Yemin, mahkeme önünde edilen ve kesin delil olarak kabul edilen sözlü bir beyandır.

Yemin Metnini Kim Hazırlar?

Yemin metni ve soruları, yemin teklif eden tarafın belirttiği hususlara dayanarak hakim tarafından hazırlanır. Hakim, yemin sorusunu ve formülünü, yeminin net ve anlaşılır olmasını sağlayacak şekilde belirler.

Mahkemede Yemin Etmezse Ne Olur?

Eğer yemin için davet edilen kişi, belirlenen gün ve saatte mahkemede geçerli bir mazeret sunmadan hazır bulunmazsa veya yemini etmekten kaçınırsa, yemin konusu vakıaları kabul etmiş sayılır. Bu durum, dava üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Hâkim Yemin Teklifi Edebilir mi?

Hâkim, doğrudan yemin teklifinde bulunamaz. Yemin teklifi, sadece ispat yükü altında olan tarafça yapılabilir. Hâkimin görevi, yemin teklifinin uygunluğunu değerlendirip, yeminin edilmesi sürecini yönetmektir.

Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır?

Mahkemede yemin etme başvurulan son delil türlerinden biridir. Ancak bazen öyle haller gerçekleşir ki, yemin teklifinde bulunmak dışında başka çare kalmaz. Yemin teklifi, tarafa yapılmaktadır.

Taraf yemin teklifini kabul edebilir ya da reddedebilir. Yeminin kişi tarafından bizzat yapılması da mümkündür, velayet ya da vesayet durumunda temsilci tarafından yapılması da mümkündür. Yemin edecek tarafın tam olarak aydınlatılması gerekmektedir.

Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır?

Yemin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Yemin, delil türlerinden biridir. Ancak yemin deliline başvurmak hep son çare olarak görülmüştür.

Yemin mahkemenin önünde eda olunur. Yemin edilmesindeki en önemli husus, yeminin aydınlatma çerçevesinde gerçekleşmiş olmasıdır. Hakimin, yemin edecek tarafı tam olarak aydınlatması gerekmektedir. Bu aydınlatmaya rağmen yeterli açıklığa kavuşmayan tarafın, tekrardan bilgi istemesi mümkündür.

Yemin edilirken söylenecek sözler önceden hazırlanmıştır. Yeminin edilmesinde belirlenmiş sözler söylenir ve mahkeme huzuruna çıkılır. Kişinin yeminden kaçınma hakkı vardır, bu halde yemine zorlamak gibi bir durum söz konusu değildir.

Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır?
Yemin Teklifi Nedir? Yemin Teklifi Nasıl Yapılır?

Mahkemede Yemin Teklifi Nasıl Yapılır?

Yemin konusu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ayrıntısıyla düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemede sadece yeminin tanımına ve usulüne değil, yalan yere yemin edilmesinin sonuçlarına da yer verilmiştir.

Yeminin iade olması durumunda, tarafın yemin etmekten kaçınması söz konusu olursa, ispat edilememiş sayılır. Bazı durumlarda ise yemin, tek bir tarafın şahsında doğmaktadır.

Mahkemede yemin teklifi yapılırken, söylenecek yemin prosedürü vardır. Bu prosedüre göre hakim şu sözleri söyler: Size sorulan sorular hakkında, gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?

Bunun üzerine taraf da şu sözlerle cevap vermelidir: Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.

Yalan Yemin Beyanında Bulunmak Suç Mu?

Yalan yemin beyanında bulunmanın, hukuken yaptırımları bulunmaktadır. Yalan yemin etme durumunda bir ceza davası açılacaktır. Açılan dava süresince, esas dava açısından bir bekletici sorundan söz etmek mümkün değildir.

Normal şartlarda bu tip davaların açılması bekletici sorun yapılması durumunu ortaya çıkarabiliyorken, yalan yeminde bu söz konusu değildir. Eğer ki taraf, gerçek bilgileri hüküm verilmeden önce verirse böyle bir suçtan ve cezadan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Taraflardan birinin hukuk davalarında yalan yemin vermesi üzerine öngörülen suç, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Cezada indirime gidilmesinin tek yolu hüküm verilinceye kadar değildir. Hükmün icraya konulması veya kesinleşmesinden önce söylenen gerçekler de, cezada indirim yapılması halleri arasında sayılmaktadır.

Okuma yazma bilmeyen, mahkeme il sınırları dışında bulunan kişilerin yemin vermesi için de bazı yöntemler geliştirilmişti. Ses ve görüntü nakledilmesi bu yollardan en yaygınıdır.

Bu haber toplam 1430 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara