Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Zina Nasıl İspatlanır, Ne Kadar Sürer, Cezası Nedir?

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Zina Nasıl İspatlanır, Ne Kadar Sürer, Cezası Nedir?
Boşanma davasında zinanın ispatı, tanık ifadeleri, fotoğraflar, mesaj içerikleri, ses kayıtları gibi çeşitli delillerle mümkündür. Zina, Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenmiştir.

Zina, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu konuda eşlerin yaşayabileceği sorular ve süreçler, hukuki prosedürler çerçevesinde ele alınmalıdır. İşte zina sebebiyle boşanma süreci hakkında sıkça sorulan sorular ve bu sorulara özgün yanıtlar:

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarının süresi, davaya sunulan delillerin netliği, mahkeme sürecinin işleyişi ve karşı tarafın itirazları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Net ve kesin delillerin sunulduğu durumlarda, süreç genellikle 9 ay ile 15 ay arasında tamamlanabilir. Ancak, dava sürecinde delillerin toplanması, itirazların değerlendirilmesi gibi faktörler sürenin uzamasına neden olabilir.

Boşanma Davasında Zina Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında zinanın ispatı, tanık ifadeleri, fotoğraflar, mesaj içerikleri, ses kayıtları gibi çeşitli delillerle mümkündür. Zina, Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenmiş olup, her türlü hukuka uygun delille kanıtlanabilir. Deliller, davayı açan tarafın iddialarını desteklemek ve mahkemeye sunmak üzere toplanır.

Kocasını Aldatan Kadına Ne Ceza Verilir?

Türk hukuk sisteminde, evlilik içinde gerçekleşen aldatma eylemleri ceza kanunları çerçevesinde değerlendirilmez ve zina için herhangi bir ceza öngörülmemiştir. Bu nedenle, kocasını aldatan kadına veya eşini aldatan erkeğe hapis veya para cezası gibi bir yaptırım uygulanmaz. Ancak, bu durum boşanma davasında kusur belirlemede önemli bir faktör olabilir.

Aldatılan Eş Ne Zamana Kadar Dava Açabilir?

Aldatılan eş, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde ve her halükarda zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde boşanma davası açma hakkına sahiptir. Bu süreler, hak düşürücü süreler olarak kabul edilir ve mahkeme tarafından re'sen gözetilir.

Aldatılan Kadın Ne Kadar Nafaka Alır?

Boşanma davası sonucunda nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenir. Ancak, boşanma sebebi olarak aldatma (zina) kabul edildiğinde, aldatan eşin ağır kusurlu olduğu varsayılır ve bu durumda ağır kusuru olan tarafın nafaka talebinde bulunamayacağı genel bir kuraldır. Dolayısıyla, aldatan eşin nafaka veya tazminat alma hakkı bulunmamaktadır.

Telefon Mesajları Zina Sayılır Mı?

Telefon mesajları, eşler arasındaki ilişkiyi gösteren delillerden biri olabilir ancak zina, cinsel birlikteliği ifade eder ve bu nedenle sadece telefon mesajları, zina olarak kabul edilmez. Zinanın ispatı için cinsel birlikteliğin gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Zina Davası İçin Ne Gerekli?

Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için, zina eyleminin gerçekleştiğine dair kanıtların sunulması gerekir. Eşlerden birinin, evlilik dışı bir cinsel ilişkiye girmesi ve bu durumun kanıtlanması, zina davası açılabilmesi için gereklidir.

Aldatma Delilleri Nelerdir?

Aldatma ve zina, tanık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri, sosyal medya yazışma ve içerikleri, telefon kayıtları ve otel kayıtları dahil olmak üzere, hukuka uygun her türlü delille ispatlanabilir. Bu deliller, mahkemede sunulmak üzere toplanır ve dava sürecinde değerlendirilir.

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina sebebiyle boşanma davalarında mal paylaşımı, mahkemenin takdirine bağlı olarak gerçekleştirilir. Mahkeme, eşlerin kusur durumlarını değerlendirerek, mal paylaşımını adil bir şekilde yapar. Zina yapan eşin daha az pay alması gibi bir durum söz konusu olabilir, ancak bu tamamen mahkemenin takdirine bağlıdır.

Kadın Aldatırsa Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti, çocuğun menfaatlerine en uygun olacak şekilde mahkeme tarafından belirlenir. Aldatma eylemi, velayet kararını etkileyebilir ancak çocuğun menfaatleri her zaman önceliklidir. Bu nedenle, aldatma eylemi tek başına velayetin kimde kalacağını belirleyen tek faktör değildir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası en geçerli evlilik sonlandırma gerekçelerinden biridir. Boşanma davaları için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Zina, bu sebeplerden biridir.

Ancak taraflardan biri aldatıldığını düşünüyor ve bunun için dava açıyorsa, zina olduğunun tespit edilmesi sorumluluğu bulunmaktadır. Şayet zina kanıtlanamıyorsa, bu noktada dava reddedilebilir.

Zina, evli olan eşin, bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğini ifade etmektedir. Sarılma ya da öpüşme gibi durumlar bu noktada kabul edilmemektedir. Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır:

 • Davanın açılması durumlarda zinanın varlığını gösteren olgular tespit edilmelidir.
 • Aldatıldığını öğrenen eş 6 ay içinde bu sebep ile dava açma hakkına sahiptir. Boşanma nedenleri daha geç öğrenilse bile aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren 5 sene içerisinde dava açılmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller

Zina davasını açan tarafın zinanın olduğuna dair delilleri olması gerekir. Telefondan yapılan yazışmalar, tanıklar ya da şahitler bu noktada kabul edilmektedir. Delil araçları olarak kabul edilenler:

 • Tanıkların beyanları,
 • Telefon görüşmeleri, mesajlar,
 • Telefon konuşmaları,
 • Ses kaydı,
 • Fotoğraf kayıtları,
 • Sosyal medya mesajları ya da içerikleri,
 • Uçak ya da otel kayıtları,
 • Kamera kayıtları,
 • Fotoğraf ya da videolar,
 • Banka kayıtları,
 • Kredi kartı ekstreleri deliller arasında bulunmaktadır.

Zina Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği hazırlandıktan sonra dava açılır ve eğer karşı taraf durumu kabul ediyor ve ayrılma konusunda uzlaşma söz konusu ise anlaşmalı boşanma davası olarak en kısa sürede evlilik sonlandırılır. Ancak taraflar arasında uyuşmazlık bulunuyorsa çekişmeli boşanma davası olarak 9 ile 15 aya kadar sürebilir.

Dava süreleri, tarafların durumuna, talep edilenleri kabul etme hallerine ve farklı davaların açılıp açılmadığına göre belirlenmektedir. Bundan dolayı kesin bir süre ya da celse sayısı vermek doğru değildir.

Zinanın ispatlanamadığı durumlarda eş boşanmak istemiyorsa, dava reddedilebilir. Bundan dolayı bu konuda deneyimli ve başarılı avukatlarla çalışmak oldukça önemlidir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina nedeniyle boşanma davasında, Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Zina nedeniyle boşanma davasında, Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir

Zina Sebebiyle Boşanma Dava Açılma Şartları Nelerdir?

T.M.K. unun 161. Maddesinin birinci fıkrası "eşlerden her birinin diğerinin zina etmesi sebebiyle boşanma davası açabileceğini" öngörmektedir. Zinadan söz edebilmek için:

Tarafların Resmen Evli Olmaları Gerekir

Tarafların resmen evlenmelerinden önce başka kişilerle cinsel ilişki kurmaları zina sayılmaz. Bu durum evlenmeden sonra öğrenilmişse ve bu durum şiddetli geçimsizliğe sebebiyet vermişse diğer eşin şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı vardır. Ancak zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Resmi memur evlenme akdi yapılmış ancak evlenme kocanın nüfus hanesine işlememiş olsa bile ortada hukuken geçerli bir evlenme olduğundan bu aşamada bile eşlerin karşı cinsten başka kişiyle cinsel ilişkisi zina sayılır. Eşlerin ister mahkeme kararıyla isterse fiilen ayrı yaşadıkları dönemlerde karşı cinsten üçüncü kişilerle cinsel ilişkisi zina kabul edilmektedir.

Boşanma davasında boşanma kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmemişse yine üçüncü kişilerle cinsel ilişki zina sayılmaktadır. Boşanma kararının hüküm ifade edebilmesi için kesinleşmesi zorunludur.

Zina İçin Evlilik İçinde Başkasıyla Cinsel İlişki Kurulması Gerekir

Kadının başka bir kadınla "sevicilik" olarak adlandırılan kadın kadına seks ilişkisi il erkeğin "eşcinsel" seks ilişkisi zina sayılmaz. Bu hallerde zina sebebiyle boşanma davası açılmazsa da diğer eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da başka bir deyişle "şiddetli geçimsizlik" veya "haysiyetsiz yaşam sürdürülmesi" sebebiyle boşanma davası açma hakkı vardır.

Evli bir kadının kocasından alınan spermle tıbbi bir ortamda döllenmesi zina sayılmayacağı gibi genel boşanma sebebi de olmaz. Ancak kadının başka bir erkeğe ait spermle tıbbi bir yöntemle döllenmesi diğer eş yönünden TMK 166/1 göre evlilik birliğinin temelden sarsılması hukuksal sebebine dayalı boşanma sebebi oluşturabilmektedir.

Son derece gizlilik içinde gerçekleşen zina fiilini kanıtlamak oldukça zordur. Yargıtay 2.H.D. bir kararında "davalının evinde .… Adlı şahsın divanda külotla yatar halde görülmesini, davalının üzerinde taze meni damlası bulunan gazete parçalarını saklamak istemesini ve zaten davalının kirada oturduğu evi de ahlak dışı ilişki kurmak üzere yabancı erkeklerin girip çıkması sebebiyle tahliye etmek zorunda kalması halini "zina için yeterli kabul etmiştir.

Boşanma açısından zina için cinsel ilişkinin tamamlanmış olması zorunluluğu yoktur. Zina için gerekli ortama girilmiş ancak elde olmayan nedenlerle cinsel ilişki tamamlanmamış olsa bile zinanın varlığı kabul edilmektedir.

Eşlerin karşı cinsten birisiyle cinsel ilişki dışında kalan bedeni temaslarının ne kadar yakın olursa olsun zina olmadığına dair görüş kapalı bir mekânda gerçekleşmekteyse bunun zina olarak kabul edilmesi kaçınılmazdır.

Eşlerin herkesin görebileceği yerlerde eşinden başka biriyle sarmaş dolaş gezmesi, sokakta öpüşmesi zina sayılmazsa da bu hal şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmasına sebebiyet verir. (Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?)

İradi Olmayan Cinsel İlişki Zina Sayılmaz

Kişinin iradesinin sakatlandığı durumlarda da cinsel ilişki zina sayılmamaktadır. İlaç verilmesi, afyon, esrar gibi uyuşturucu maddeler kullandırılarak kişinin iradesiz hale getirilmesi, uyku hapı verilerek cinsel ilişki kurulması zina suçunu oluşturmaz.

Kişinin yaptığı şeylerden sorumlu olabilmesi için öncelikle iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğinin bulunması gerekir. Zorla cinsel ilişki zina sayılmaz. Evli bir kadın zorla kaçırılıp ırzına geçilmişse, kadının bunda hiçbir kusuru olmadığından kadının iradesi dışında gerçekleşen bu durumdan kadını sorumlu tutmak olanağı yoktur.

Tehdit yoluyla cinsel ilişkinin zina olup olmadığı tartışmalıdır. Çocuğun kaçırılması, öldürülme, sakat bırakılma gibi tehditlerle zorlama sonucu oluşan cinsel ilişki zina sayılması gerekir. Bunun yanında mala yönelik tehdit sonucu kurulan cinsel ilişki de zina sayılmaktadır.

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Eşlerin Eşit Olması

Türk Medeni Kanunu zina sebebiyle açılacak boşanma davalarında eşler arasında tam bir eşitlik esasını benimsemiştir. Kadın veya erkeğin bir defa bile zina yapması karşı tarafın zina sebebiyle boşanma davası açılması için yeterlidir. (Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?)

Yargıtay Kararı - Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

ZİNA BOŞANMA DAVASI - BOŞANMA DAVASINDA DAVALI KARŞI DAVACI KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN OLMADIĞI. TAZMİNAT TALEBİ DİLEKÇENİN ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAN SONRA VERİLDİĞİ - MADDİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Islah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Davacı-karşı davalı kadın, ayrıca ön inceleme duruşmasından sonra, …. tarihli esasa ilişkin verdiği dilekçede maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Kabul edilen boşanma davasında davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat talebinin bulunmadığı ve maddi tazminat talebini içeren ….tarihli dilekçenin de ön inceleme duruşmasından sonra verilmiş olmasına göre, davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat talebiyle ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" karar vermek gerekirken, aksi şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

YARGITAY KARARI ZİNA HUKUKİ NEDENE DAYANMASI

ÖZET: Koca ortak hayatın temelinden sarsılması nedenli boşanma davası yanında zina hukuki nedenine dayalı olarak da boşanma isteminde bulunmuştur.Öncelikle özel boşanma nedeni olan zina hukuki nedenine dayalı boşanma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-davalı (kadın)'ın M. isimli şahısla birden fazla cinsel ilişkide bulunduğu gerçekleşmiş, bu husus mahkemece de sabit kabul edilmiştir.

Bu durumda, birleşen boşanma davasının kadının zinası sebebiyle kabulüne, tarafların Türk Medeni Kanununun 161. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu gibi aynı Yasanın 166/1.maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulması gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluğun bozma gerekçesine iştirak etmiyorum.

Bu haber toplam 515 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara