Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası
Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası | Boşanma sürecinin başlaması ile birlikte tarafların büyük bir sorun yaşadığı durumlardan birisi de düğünde takılan altınlar olmaktadır. Boşanma Süresince Düğün Takıları Kimindir? Düğün gününde takılan altınlar evlenme ile sorunsuz bir şekilde eşlerin olmakta ve bunları istedikleri gibi değerlendirmektedirler. Bazı...
Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası, Ziynet Eşyası Davası Nasıl Açılır, Eşya Davası Nasıl Açılır? Ziynet eşyası davasının açılması yalnızca boşanma sırasında değil hem evliyken hem boşanma sırasında hem de boşanmadan sonra kadına verilmiş bir haktır. Ziynet eşyası denince genellikle kadına düğün anında takılan takılar gelmekle birlikte kocanın değerli hediyeleri de ziynet eşyası olarak değerlendirilmektedir. Aile hukukunun konuları arasına giren eşya davalarından olan ziynet eşyası davası kadın eş tarafından kocaya ya da ziynet eşyasını elinde bulunduran birlikte yaşanılan 3. Kişilere karşı açılabilmektedir. Ziynet eşyası davası nasıl açılır, eşya davası nasıl açılır konusunda çok geniş ve teknik detaylara hakim olunmasını gerektiren birtakım hususlar bulunduğundan hak kaybına uğramamak ve ziynet davasında hızlı sonuçlar elde edilmesi için aile hukuku alanında profesyonel hizmet veren avukatlık bürolarından hukuki yardım ve avukatlık desteği almakta fayda vardır.

Düğün Takıları (ziynet eşyası) Davası Nasıl Açılır?

Düğün takıları ve ziynet eşyasının iade edilmesi için iki yol bulunmaktadır. Boşanmak isteyen kadın boşanma davasında ziynet eşyası talebi dilekçesi ile mahkemeye başvurabileceği gibi ayrı dava açarak da ziynet eşyası davası açabilecektir. Her iki durumda da belirlenen düğün takılarının miktarı üzerinden nispi harç miktarı alınarak yatırılması şartı aranmaktadır. Ziynet eşyası davası ayrı bir dava şeklinde açılacaksa kademeli dava açılmasında fayda vardır. Kademeli dava dilekçesinde örneğin; 5 bilezik, 10 cumhuriyet altını, 20 çeyrek altının aynen iade edilmesi, aynen iadesi mümkün değilse bedelinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde talepte bulunulmasında fayda vardır. Ziynet eşyası davasında görevli ve yetkili mahkeme eşlerin yerleşim yerinin bulunduğu aile mahkemesidir. Birçok Yargıtay içtihadında düğün takılarının bulunduğunun ispatı ve evden ayrılırken neden takıların alınamadığı hususu kanuna uygun ispat vasıtalarıyla delillendirilmelidir. Mahkemede evden ayrılmaya karar veren kadının takılarının neden kadında bulunmadığı, takıların miktarı gibi hususlar açıklanmak zorunda olunduğundan hak kaybına uğramamak için aile hukukunda deneyimli avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık yardımı alınmasında fayda vardır.

Düğün Takıları Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Birtakım Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere düğünde takılan takılar kadına aittir. Bu sebeple boşanmada ziynet eşyası paylaşımı yapılamamakta ziynet eşyaları kadına bırakılmaktadır. Mal paylaşımı yapılırken düğün takılarının bulunmaması halinde takılarla düğün masraflarının ödenmesi, erkeğin borcunun kapatılması gibi durumların varlığı gibi nedenlerle de düğün takıları kadın tarafından istenebilmektedir.

Ziynet Eşyası Davasında Zamanaşımı İşler Mi?

Düğün takılarının ve eş tarafından hediye edilen takıların geri verilmesi amacıyla açılan davada zamanaşımıyla ilgili iki durum söz konusudur. Birincisi ziynet eşyası davalının elinde bulunuyor ve bu eşyanın iadesi talep ediliyor ise bu dava istihkak davası olduğundan dava açmak zamanaşımı süresine tabi tutulmamaktadır. Düğün takıları dava açıldığı sırada davalıda mevcut değilse takıların bedelinin istenmesi için dava açmak gerekmektedir. Bu durumda dava takıların iadesi aynen mümkün olmadığından borçlar hukukunun alanına girecek dava zamanaşımı boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl olarak belirlenecektir. Boşanma sürecinin başlaması ile birlikte tarafların büyük bir sorun yaşadığı durumlardan birisi de düğünde takılan altınlar olmaktadır.

Boşanma Süresince Düğün Takıları Kimindir?

Düğün gününde takılan altınlar evlenme ile sorunsuz bir şekilde eşlerin olmakta ve bunları istedikleri gibi değerlendirmektedirler. Bazı çiftler bunu saklamakta, bazıları ise borçların ödenmesinde veya bir mal alınmasında kullanabilmektedir. Düğünde takılan bu takıların durumu özellikle boşanma ile büyük bir sorun olabilmektedir. Eşler kendi ailelerinin ve arkadaşları ile akrabalarının aldıkları ve taktıkların kendilerine ait olduğunu iddia edebilmekte ve bunların paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayabilmektedir. Aşağıdaki yazımızda ise boşanma süreci içerisinde düğünde takılan bu takıların kime ait olduğu ve paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilecektir. Ülkemizde düğünlere büyük bir önem verilmekte ve birçok adet ve gelenek düğünlerde uygulanmaktadır. Bu konuda her yörede ve memlekette farklı adet ve gelenekler olabilmektedir. Ancak neredeyse her yöre ve memlekette ortak bir adet ve gelenek olarak evlenecek çiftlere takı takılması geçerli olmaktadır. Bu adet oldukça uzun bir sürededir de uygulanmaktadır. Bu takılar evlenme ile birlikte eşlerin ortak malları olmaktadır. Bu konuda kimse bir itirazda bulunmazken, boşanma durumunda bu takılar sorun olabilmektedir. Boşanma iki eşin sadece hayatlarını ayırması olarak görülmemelidir. Boşanmada ortak mallarda ayrılmakta ve paylaşılmaktadır. Yapılacak boşanma işlemleri aynı evlilik gibi hukuki işlemlerdir ve kanunlar ile yapılabilmektedir. Bu durum mal paylaşımı konusunda da geçerlidir. Bu sebeple altınların kimde kalacağı ve kimin olacağı gibi tüm mal varlığı konusundaki sorular hukuki olarak çözülebilecektir. Boşanma süresi içerisinde yapılan anlaşmazlıklar konusunda düğünde yakılan oldukça fazla sorun yaşanan durumlar olmaktadır. Düğünde takılan takılar konusunda halk arasında birçok yanlış anlaşılma ve bilgi bulunmaktadır. Bunlardan biriside geline erkek tarafından takılan takıların erkeğe ait olduğu ve gelinden alınması gerektiğidir. Ancak hukuki olarak geline takılan tüm takılar gelinin malı olmaktadır. Düğünde geline takılan tüm takılar, erkek tarafı veya kız takmış olması fark etmeksizin geline yapılan bağı olarak görülmektedir. Bu sebeple de boşanma süresinde geline takılan tüm takıların gelinde kalması gerekmektedir. Geline erkek tarafının özellikle annesi, babası, kardeşleri ve yakın akrabalarının takmış olduğu saat, yüzük, kolye, bilezik ve küpe gibi tüm takıların geri alınması haksız bir davranıl olmaktadır. Böyle bir durumda mahkeme takıların geri iadesine karar verecektir. Aynı şekilde damadında geline takmış olduğu tüm takılar artık gelinin malı olmaktadır. Yasalarımızda geline takılan tüm takılar geline yapılmış bir bağış olarak görülmekte ve bu şekilde kabul edilmektedir. Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Erkeğin Mi Olmaktadır? Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Halk arasında boşanma süresi içerisinde düğün takılarının paylaşılması konusunda yanlış bilinen konulardan biriside erkeğe yani damada takılan takıların erkeğin olduğu bilgisidir. Kanunlarımızda geline takılan takıların ona yapılan bir bağış olduğu kabul edilse bile erkek için bu durum geçerli değildir. Ülkemizdeki birçok yörede erkeğe takılan takılarda gelinin olmaktadır. Bu sebeple erkeğe takılan tüm takıların onun olacağı gibi kesin bir kural bulunmamaktadır. Bunun en iyi şekilde belirlenmesi mahkeme tarafından yapılmaktadır. Düğünün yapıldığı yörede adet ve geleneklere göre erkeğe takılan takıların ona mı yoksa geline mi ait olduğu belirlenmektedir. Bunun için mahkeme evliliğin yapıldığı yörenin adetlerine göre bir karar vermektedir. Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Boşanma Süresinde Takıların Tahsili Nasıl Yapılmaktadır?

Boşanma davasının açılması ile alakalı olarak mahkemeye verilen dilekçede taraflar birbirleri ile alakalı olarak tüm istek ve taleplerini belirtmelidir. Boşanma ve eşlerin aralarında yaşanılan anlaşmazlıklarda mahkemenin bunları çözmesi istenebilmektedir. Bu durumda düğün takıları ile alakalı olarak da yaşanan anlaşmazlık ve talepler dilekçede belirtilmelidir. Düğünde takılan takılar konusunda kesin bir değer belirlenememesi mümkündür.  Bu durumda ortalama bir değer belirlenerek bu konuda taleplerini de ortalama bir değer üzerinden sunabilmektedirler. Açılacak boşanma davasında hazırlanan dilekçe içerisinde düğün takıları konusunda bir talep ve istek belirtilmemiş ise hakim bu konuda bir karar vermeyecektir. Dava içerisinde böyle bir talep yapılması durumunda hakim takılar için ayrı bir dava açılmasını isteyebilmektedir. Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Harcanmış Olan Düğün Takılarının Tahsili Nasıl Olmaktadır? Altınlar ile Ev Aldım - Araba Aldım Ne Yapacağım?

Boşanma davalarında düğünde takılan takıların tarafında verilmesini isteyen kişiler her zaman ortada fiziki olarak bu takıların olmadığını bilmektedir. Çoğu zaman evlilikten yıllar sonra açılacak olan boşanma davalarında altınlar harcanmış ve iş kurmak ile araba almak gibi birçok durum için bir tarafa verilmiş olabilmektedir. Böyle bir durumda takıların değerinin hesaplanması ile para olarak bu değerin ödenmesine mahkeme karar verebilmektedir. Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Boşanma Davasında Düğün Takılarının Kapsamı Nedir?

Boşanma davalarında düğün takısı olarak ifade edilen bu takılar genel olarak düğünde eşlere takılan her parçayı kapsamaktadır. Ancak bazı durumlarda bu takılar ve eşyalar içerisinden bazıları kişisel mal olarak değerlendirilebilmektedir. Bunlara örnek olarak erkeğe takılan saat gösterilebilmektedir. Her ne kadar bir düğün takısı olsa ve düğünde hediye edilse bile bir kişisel eşya olarak değerlendirilebilmektedir. Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara