Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur konusu ile ilgili açıklamalar ve sıkça sorulan sorulara yer verilmiştir. Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur konusu için sıkça sorulan soruları inceledik.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMAK NE KADAR EVLİ KALMAK GEREKİR?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için yasa gereği tarafların evlilik süresinin en az bir yıl olması gerekmektedir. Evlilik süresi bir yıldan fazla olan eşler anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Yasa gereği boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Ancak davanın türünün Anlaşmalı olması ve tarafların yetki itirazında bulunmayacağı dikkate alındığında dava taraflarca istenilen Mahkemede açılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINI TARAFLAR BİRLİKTE Mİ AÇMALIDIR?

Anlaşmalı Boşanma Davası açılabilmesi için eşlerin hazırlamış oldukları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile Mahkemeye birlikte başvurması veya bir eşin açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir. Bu durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul edilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Taraflar aralarında hazırlayacakları bir anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile Mahkemesi’ ne başvurmaktadırlar. Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde boşanma iradesi açıkça ifade edilmelidir, boşanma iradesinin bakı altında kalınmadan açıklanması davanın olmazda olmazıdır. bunun dışında diğer bir olmazsa olmaz boşanma sonucunda varsa müşterek çocukların velayeti, velayeti kendisine bırakılmayan tarafın çocuklarla şahsi ilişkisi hususlarıdır. Boşanmanın fer’ i niteliğinde olan nafaka, maddi ve manevi tazminat ve mal rejimine ilişkin hükümler tarafların isteklerine göre Anlaşmalı Boşanma Protokolünde yer alabilen konulardır..  Hak kaybını sebebiyet verilmemesi bakımından Anlaşmalı Boşanma Protokolünün hazırlanmasında bir avukattan profesyonel yardım alınması her iki taraf içinde faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur – Nasıl Gerçekleşir

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur veya Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir sorusuna cevap  için tarafların boşanma protokolüne yansıtmış oldukları boşanma iradelerini ve boşanmanın fer’ ilerine ilişkin anlaşma iradelerini sözlü olarak Mahkeme huzurunda da tekrar etmeleri gerekmektedir.  Boşanmanın geçerli olmasını sağlayan kurucu hukuki unsur Anlaşmalı Boşanma protokolünün Mahkeme huzurunda sözlü olarak tekrar edilmesi ve Mahkemenin boşanma protokolünü hukuka uygun bularak onaylamasına bağlıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için, Mahkemenin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

BOAŞANMA PROKOLÜNE MAHKEME MÜDAHALE EDEBİLİR Mİ?

Mahkemece Protokolde hukuka aykırı bir durumun varlığının tespiti halinde Mahkeme protokole müdahale ederek tarafların kabul etmesi durumunda kendiliğinden Protokol şartlarında değişikliğe gidebilir ya da hukuka aykırı durumun taraflarca giderilmesi açısından taraflara süre verebilir. Mahkeme, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI GİZLİ OLARAK YAPILABİLİR Mİ?

Mahkemece, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İLE KADININ KOCANIN SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

Boşanma Davası, ister Anlaşmalı İster Çekişmeli olsun, boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır; ancak protokol ile kocasının soyadını kullanmasına izin verilmesini isteyebilir. Söz konusu istek ayrı bir dava konusu olması nedeniyle; uygulamada birlik olmamakla birlikte eksik harcın tamamlanması ile Mahkeme kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verebilir. Anlaşma Protokolünde kocanın soyadının kullanımı belli koşullara bağlanmışsa koca koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

TARAFLAR DURUŞMA SIRASINDA BOŞANMA KARARINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ?

Yukarıda açıkladığımız üzere önemli olan protokolün hazırlanması değil, hazırlanan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Mahkeme huzurunda tekrar edilmesidir. Duruşmada taraflardan birinin boşanmak istemediğini ifade etmesi durumunda Mahkeme artık Anlaşmalı Boşanmaya karar veremeyecektir.

BOŞANMA KARARI NE ZAMAN KESİNLEŞİR

Yasa gereği Mahkemeler 1 aylık süre içerisinde Gerekçeli Kararlarını yazmak durumundadırlar. Taraflar gerekçeli kararı tebliğ almalarından itibaren 15 günlük yasal sürenin geçmesinin ardından veya kararı tebliğ aldıkları tarihte temyiz haklarından feragat etiklerine dair  feragat dilekçesi vermeleri durumunda boşanma kararını kesinleştirebilirler.

BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YER ALAN SORUMLULUKLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Daha önce bahsettiğimiz gibi Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile birlikte boşanma dışında boşanmanın eki niteliğinde bir çok mali konu düzenlenebilmektedir. Bir tarafın protokol ile üzerine almış olduğu mali yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, hakkı ihlal edilen taraf yükümlülüklerin yerine getirilmesini dava etme hakkı vardır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

 Avukat