Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Boşanma davasında çocuğun velayetine nasıl karar verilir verildiği, eşler tarafında en çok merak edilen konulardandır. Boşanma davasında Aile Mahkemesi Hakimi eşlerin velayete ilişkin taleplerine bağlı değildir. Velayet konusu kamu düzenini ilgilendirdiğinden. Aile Mahkemesi Hakimi, velayet konusunda geniş takdir yetkisine sahiptir. Aile Mahkemesi Hakimi çocuğun velayetini boşanma davasında belirlerken çocuğun menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

Boşanma davalarında en çok korunması gereken hukuki yarar tabi ki çocukların menfaatlerine uygun kararı mahkemenin oluşturması durumudur. Çocukların yüksek menfaati, onların sağlıklı, psikolojilerinin iyi olacağı, maddi ve manevi rahat edecekleri bir ortamda gelişimlerin sürdürmeleri ve tamamlamalarına yönelik alınacak tedbirlerdir.

Boşanma davasında çocuğun velayetine karar verilirken Hakim, çocukların yukarıda sıraladığımız sağlıklı, psikolojilerinin ve duygusal gelişiminin iyi olacağı ortam, maddi – manevi rahat edeceği ortamı kimin sağlayacağına inanırsa o eşte kalmasına karar verir.

Boşanma davalarında çoğu zaman anne velayeti olan taraf, baba da iştirak nafakası ödeyen taraf olarak yer almaktadır. Hakim bazı durumlarda bunun tam tersi karar vererek; boşanma davasında çocuğun velayetini babaya da verebilir.

Sonuç olarak boşanma davasında çocuğun sağlıklı gelişimini daha iyi sağlayacak taraf hangisi ise çocuğun velayetini de o taraf almaktadır.

Velayet ana babaya ait bir haktır, Velayet başkasına bırakılamaz, devredilmez. Örnek verecek olursak babaanne, anneanne, büyükbaba, dede,amca, dayı, hala ve teyze çocuğun velayetini almak istemeleri durumunda velayeti alamazlar. Şartları varsa bu kişiler çocuk için ancak vasi olabilir.

Velayet davası nedir, velayetin değiştirilmesi, velayetin alınması hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.