Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Boşanma davasında çocuğun velayetine nasıl karar verilir verildiği, eşler tarafında en çok merak edilen konulardandır. Boşanma davasında Aile Mahkemesi Hâkimi eşlerin velayete ilişkin taleplerine bağlı değildir. Velayet konusu kamu düzenini ilgilendirdiğinden. Aile Mahkemesi Hâkimi, velayet konusunda geniş takdir yetkisine sahiptir. Aile Mahkemesi Hâkimi çocuğun velayetini boşanma davasında belirlerken çocuğun menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

Boşanma davalarında en çok korunması gereken hukuki yarar tabi ki çocukların menfaatlerine uygun kararı mahkemenin oluşturması durumudur. Çocukların yüksek menfaati, onların sağlıklı, psikolojilerinin iyi olacağı, maddi ve manevi rahat edecekleri bir ortamda gelişimlerin sürdürmeleri ve tamamlamalarına yönelik alınacak tedbirlerdir.

Boşanma davasında çocuğun velayetine karar verilirken Hâkim, çocukların yukarıda sıraladığımız sağlıklı, psikolojilerinin ve duygusal gelişiminin iyi olacağı ortam, maddi – manevi rahat edeceği ortamı kimin sağlayacağına inanırsa o eşte kalmasına karar verir.

Boşanma davalarında çoğu zaman anne velayeti olan taraf, baba da iştirak nafakası ödeyen taraf olarak yer almaktadır. Hâkim bazı durumlarda bunun tam tersi karar vererek; boşanma davasında çocuğun velayetini babaya da verebilir.

Sonuç olarak boşanma davasında çocuğun sağlıklı gelişimini daha iyi sağlayacak taraf hangisi ise çocuğun velayetini de o taraf almaktadır.

Velayet ana babaya ait bir haktır, Velayet başkasına bırakılamaz, devredilmez. Örnek verecek olursak babaanne, anneanne, büyükbaba, dede,amca, dayı, hala ve teyze çocuğun velayetini almak istemeleri durumunda velayeti alamazlar. Şartları varsa bu kişiler çocuk için ancak vasi olabilir.

Velayet davası nedir, velayetin değiştirilmesi, velayetin alınması hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/12768 Karar: 2016/12024 Karar Tarihi: 21.06.2016

BOŞANMA DAVASI – ANNE VE BABANIN YAŞAM KOŞULLARI VE ÇOCUKLARA BAKIM OLANAKLARI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA YAPILMAMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı baba, davalı kadının başka bir erkekle birlikte yaşadığını ve anne ile birlikte yaşayan ortak çocuk….l’ün bu durumdan olumsuz etkileneceğini iddia etmiş, mahkemece; velayetlerin değiştirilmesi istenen ortak çocukların üstün yararlarının belirlenmesi bakımından, anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuklara bakım olanakları konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Bu amaçla, mahkemece 4787 sayılı kanunun .. maddesi uyarınca görevlendirilecek uzman veya uzmanlar vasıtasıyla inceleme yapılması; anne ve babanın gerektiğinde mahkemece bizzat dinlenerek ekonomik ve sosyal durumları ile çocuklara bakım olanakları konusunda kendilerinden bilgi alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, gerçekleşecek sonucuna göre çocukların velayetinin düzenlenmesi gerekir. Açıklanan yönler gözetilmeden, eksik inceleme ile aksi şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (4787 S. K. m. 5)

Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile gözönünde tutulması gerekir. Davalının davayı kabulü de tek başına hukuki sonuç doğurmaz.

Davacı baba, davalı kadının başka bir erkekle birlikte yaşadığını ve anne ile birlikte yaşayan ortak çocuk….l’ün bu durumdan olumsuz etkileneceğini iddia etmiş, mahkemece; velayetlerin değiştirilmesi istenen ortak çocukların üstün yararlarının belirlenmesi bakımından, anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuklara bakım olanakları konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Bu amaçla, mahkemece 4787 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca görevlendirilecek uzman veya uzmanlar vasıtasıyla inceleme yapılması; anne ve babanın gerektiğinde mahkemece bizzat dinlenerek ekonomik ve sosyal durumları ile çocuklara bakım olanakları konusunda kendilerinden bilgi alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, gerçekleşecek sonucuna göre çocukların velayetinin düzenlenmesi gerekir. Açıklanan yönler gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21.06.2016

VELAYET HAKKINDA BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

Nafaka Ve Velayet Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Velayet Avukatı Ankara konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Diğer makaleler için Avukat  Boşanma Davasında Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir konularına göz atabilirsiniz.