Anlaşmalı Boşanma Yorumları ve Soruları

Anlaşmalı Boşanma Yorumları ve Soruları

Anlaşmalı Boşanma Yorumları ve Soruları nelerdir? Evliliğin uzlaşı çerçevesinde bitmesi, bir başka deyişle tarafların aralarındaki konularda ortak karara vardıkları boşanma davalarına, anlaşmalı boşanma davası denilmektedir. Ancak bu dava çerçevesinde de bazı durumlar sorun yaratabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma yorumları her ne kadar olumlu olsa da davanın tüm seyrini bilmek taraflar açısından yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

En kısa sürede çiftin boşanmasını sağlayan davalar anlaşmalı boşanma davalarıdır. Ortak yaşamları süresince yapmış oldukları eylemlerin, boşanma sonrasında uzlaşı etrafında halledilmesini temel alan anlaşmalı boşanma davası, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda tarafların anlaşmasını ve mahkemede herhangi bir sorun çıkmamasını amaçlar.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Yani resmi nikah üzerinden 1 yılın geçmiş olduğu evliliklerde bu türden bir dava açılabilmektedir.

Kanunun bir yıllık süreyi şart tutması, yeni evlenen kişiler arasında sorunların olabileceğini ve bunları çözmeden hemen boşanmalarını engellemektir. Diğer bir önemli şart, anlaşmalı boşanma davası için eşlerin ortak karar almalarıdır. İki tarafın da boşanma isteği olmalı ve buna göre hareket etmelidirler. Eğer bir eş boşanmak istemiyorsa dava anlaşmalı olarak görülmez.

Buna bağlı olarak aralarındaki meseleleri de çözmeleri gerekmektedir. Yani evlilik neticesinde ortak karar ile hayata geçirdikleri eylemlerin paylaşımının nasıl olacağını kendi aralarında karar vermiş olmaları gerekir. Bu konuya; mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi talepler girmektedir.

Çocuğun kimde kalacağı, hangi sürelerde görüleceği, nafaka isteniyorsa ücretin ne olacağı, malların nasıl paylaşılacağı gibi konularda anlaşma sağlandıktan sonra mahkeme önüne çıkılmalıdır. Eğer dava sırasında bu konulardan en az birisinde ihtilaf yaşanırsa dava hakim tarafından çekişmeli davaya çevrilebilmektedir. Bunun için anlaşmalı mali protokol hazırlanmalıdır. Anlaşmalı mali protokol, mali ve çocukların durumu hakkında ortak karara vardıklarının yazıya geçirilmesidir. Eğer bu şartlar sağlanırsa, hakim yine geçerli sebeplere dayanması koşuluyla tarafların boşanmasına karar vermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Her ne kadar tarafların uzlaşısına dayanıyor olsa da mal paylaşımı, nafaka, tazminat vb. konularda bir avukat desteğinin alınması yararlı olacaktır. Çünkü bu sayede davada herhangi bir pürüz çıkmadan, kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle mali durum, çocuklar ve ihtiyaçları, mal varlıkları gibi durumlar tespit edilir. Karşı taraf ile –varsa avukat aracılığı ile- yapılacak görüşmede istenen ve verilen haklar belirlenecektir. Bu toplantı olumlu olması halinde boşanma protokolü hazırlanır.

Bu protokol daha önce belirtiliği üzere tarafların uzlaşıya vardıkları alanları ve kimin hangi hakka sahip olduğunu göstermektedir. Protokol neticesinde aile mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçe sonrası ortak tarih belirlenir ve tarafların her ikisi de belirlenen tarihte mahkemede olmak koşulu ile dava başlar. Anlaşmalı davalar uzlaşı sonucunda kısa süren, tek davada karara varan duruşmalardır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Para?                                       

Anlaşmalı boşanma ücreti davanın karışıklık durumuna göre değişiklik gösterir. Her davadan aynı ücret talep edilmesi söz konusu değildir. Ödenen ücretler aynı zamanda avukatın dava üzerinde çalışma zamanına göre artar ya da azalabilir. Anlaşmalı boşanma parası hesaplanırken:

 • Telefon görüşmeleri
 • Dosyalama masrafları
 • Hizmet
 • Bilir kişi ücreti
 • Değerlendirme gibi kalemler eklenir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ücret Davanın Durumuna Göre Değişebilir

Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar 2019 senesi için başvuru harcı olarak 35 TL ödemek zorundadırlar. Bununla birlikte davanın posta edilmesi ve müzekkere masrafı için 100 TL tutarında gider avansının talep edilmesi gerekir. Davanın türüne ve davanın işleyiş şekline göre ücretlere değişim olacağından dolayı, konu mahkemeye götürüldükten sonra daha kolay maddi anlamda açıklığa kavuşturulur. Dava açma masrafı ortalama 300 TL ile 400 TL arasında değişmektedir.

Dava dilekçesi ücreti, protokol hazırlanma ücreti, boşanma davası avukatlık ücreti masrafları ancak mahkemeye götürüldükten sonra belirlenebilir. Çekişmeli davalarda süreç daha fazla uzayacağı, davanın daha karmaşık bir hal almasından dolayı ücretler daha fazla olur.

Anlaşmalı Boşanmada Neler Gerekli?

Anlaşmalı boşanmada gerekenler tespit edildikten sonra dava için başvuruda bulunulması gerekir. Aksi halde davanız usulen reddedilebilecektir.

Bu da davanın uzamasına sebep olur. Anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunmak için çiftlerin bu başvuruyu yapıp yapmalarına bir engel olup olmadığına bakmaları gerekmektedir. Ne zamandır çiftlerin evli olduğu, evlilik bittiği zaman ortaya çıkacak sonuçlar ile nasıl baş edecekleri önemli noktalardır.

Anlaşmalı Boşanmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları yerine getirildiğinden emin olmayan çiftlerin başvuru yapmalarını önermiyoruz. Boşanmanın sonuçlarını boşanmak istediğiniz eşiniz ile bir araya gelerek incelemeniz gerekmektedir. Bu noktada yasal yardım almanız önem taşır. Avukatların yardımı ile birlikte mahkemenin sizden talep edeceği boşanma davası dilekçesini hazırlayabilirsiniz.

Bu dilekçenin içinde varsa çocuk velayeti, yapılacaksa ödeme, mal paylaşımı başta olmak üzere bütün konuların detaylı bir şekilde ele alınması gerekir. Bahsi geçen konular ile ilgili mahkemede hakimle konuşmanız istenecektir. Hakim her iki tarafı da dinledikten sonra kişilerin kendi rızaları ile boşandıklarına kanaat getirmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Türk Medeni Hukuku’nun bir alt dalı olan aile hukuku kapsamına en sık görülen davaların başında boşanma davaları gelmektedir.

Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki ayrı yöntemi bulunan boşanma davalarında, taraflar boşanmanın getirdiği hukuki ve maddi sonuçlar konusunda menfaat ve hak kaybına uğramamak adına boşanma avukatlarına başvururlar. Boşanma, aile hukuku kapsamında nafaka, müşterek çocuğun velayeti, edinilmiş malların paylaşımı gibi konularda müvekkillerinin haklarını koruyan ve kanun önünde temsil eden avukatlara verilen isimdir.

Türk hukuk sisteminde boşanma avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı bulunmamaktadır. Dolayısıyla aile hukuku alanında uzmanlaşan ve bu alandaki davalarla yakından ilgilenen avukatlara, halk arasında verilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan avukatların reklam yapmaları yasak olduğu için pek çok kişi de alanında uzman boşanma davası avukatlarına internet üzerinden ulaşmak istemektedir.

Bu doğrultuda özellikle internet üzerinde boşanma avukatı yorumları şeklinde araştırmaların yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Eşlerinden boşanmak isteyen kadın ve erkekler, boşanma davasını yetkili ve görevli aile mahkemesine başvurarak yapabilirler. Ancak boşanma sürecinde mahkemeye sunulacak dava dilekçesinin hukuki usullere ve esaslara uygun olması, boşanma sürecinde geri dönüşü olmayan ya da bir başka deyişle telafisi mümkün olmayan sorunların yaşanmaması gibi konularda profesyonel destek almak için boşanma avukatlarına vekalet verilmesi oldukça önemlidir.

Özellikle boşanma davasının mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için, boşanmaya neden olarak öne sürülecek iddiaların ve bu iddiaları destekleyecek delillerin boşanma dilekçesinde hukuki usullere göre yer almasına önem gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda boşanma sebepleri olarak Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen nedenlerin varlığı ve buna göre izlenecek yol haritasının belirlenmesinde boşanma avukatlarına çok büyük iş düşmektedir. TMK’nın ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre boşanma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Aldatma (zina)
 • Hayata kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış
 • Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlemek
 • Haysiyetsiz hayat sürmek, alkol ve kumar bağımlılığı
 • Ortak konutu terk etmek
 • Akıl hastalığının olması
 • Evlilik birliğinin taraflardan en az biri için çekilemez derecede temelinden sarsılması

Anlaşmalı Boşanma Yorumları Boşanma davasında avukat, hukuki yetkilerini kullanarak müvekkilinin boşanma davasında mal paylaşımının taraflar arasında çözüme kavuşturulması için dava dışı yollara da başvurabilme hakkı bulunmaktadır.

Örneğin boşanmaya karar veren kadın ve erkeğin, boşanma davası açılmadan önce, arabuluculuk faaliyetleri ile tamamen hukuki bir çerçevede boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları için mutabakata varmalarında etkin rol üstlenebilir.

Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara