Boşanma Nedir, Anlaşmalı Boşanma Nedir Çekişmeli Boşanma Ne Demektir?

Boşanma Nedir, Anlaşmalı Boşanma Nedir Çekişmeli Boşanma Ne Demektir?

Boşanma Nedir, Anlaşmalı Boşanma Nedir Çekişmeli Boşanma Ne Demektir? Hukuk alanında en çok merak edilen ve Kullanıcılar bunları da sordu soruları ve cevapları şöyle;

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma sonrasına ilişkin konularda anlaşmaya varmaları ile açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için gerekli olan ilk şart eşlerin en az 1 yıl süreyle evli kalmış olmalarıdır. 1 yıldan az süreyle evli kalmış kişilerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için ilk olarak çekişmeli dava açmaları gerekir. Dava sürecinde eşler anlaşma protokolü hazırlayarak anlaşmaya vardıklarını mahkemeye bildirdikleri takdirde dava anlaşmalı boşanma davası olarak görülebilir.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlandırıldığı için tercih edilmez. Boşanma davasının konusuna göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davasının açılıp açılamayacağı avukat danışmanlığı ile öğrenilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Genellikle bu davaların sonuçlanma süresi 3 aydır. Avukatlar aracılığıyla açılacak davalarda bu süre 2 – 3 haftaya kadar düşürülebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hâkimin kararını açıklamasının ardından en geç 30 gün içinde karar yazılmaktadır. Karara ilişkin itiraz veya temyiz yolu izlenmediği takdirde 3 – 5 gün içinde karar kesinleşmiş olur. Takip eden birkaç gün içinde boşanmaya ilişkin verilen karar nüfus bilgilerine işlenmektedir.

Boşanmak İçin Ne Kadar Para Lazım?

Boşanma davalarında ücretler, avukatlık hizmeti veren kişi veya kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Baro tarafından boşanma davaları için belirlenen avukatlık hizmet bedeli, anlaşmalı boşanma davaları için; 5.200 TL, çekişmeli boşanma davaları için 7.500 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu boşanma davasında tazminat istenecekse, çekişmeli boşanma davası ücretinden az olmaması koşuluyla, dava ücretinin %15’i olarak belirlenmiştir.

Boşanma davalarında avukatlık ücretinin yanı sıra mahkeme masrafları da bulunmaktadır. Dava açmak için gerekli belge, dilekçe, posta vb. giderler için farklı ücret kalemleri bulunmaktadır. Uzman avukatlık bürolarından dava masraflarına ve avukatlık ücretlerine ilişkin danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Demek?

Boşanma protokolü, mahkemeye açılacak tüm boşanma davalarında geçerli olmak üzere, eşlerin davaya ilişkin konularda, taleplerinin, anlaşmalarının ve iradenin yazılı bir şekilde düzenlenmesini ifade etmektedir. Avukatlar eşliğinde hazırlanan bu protokol mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında; somut olay, mali sonuçlar, velayete ilişkin anlaşma, sair hususlara ilişkin konular vb. hakkında tarafların beyanları yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların üzerinde mutabık oldukları tüm konular bu protokol üzerinde belirtilir.  

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demek?

Eşlerin boşanmaya ilişkin hiçbir konuda anlaşmaya varamamaları halinde açılan dava türü çekişmeli boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu ilgili maddelerince belirtilen hususlar ve anlaşmalı boşanma davası dışında kalan tüm boşanma davaları çekişmeli olarak görülür. Taraflar boşanmaya ilişkin konularda anlaşmaya varmış olsa bile 1 yıldan az süreyle evli kalmış kişiler de yine çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Eşlerin; nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. konularda mutabakata varamamaları halinde avukatlar tarafından mahkemeye çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davasının daha uzun sürmesinin nedeni, mahkeme süreci boyunca; tanıkların dinlenmesi, kanıtların sunulması, eşlerin kusurunun tespit edilmesi gibi konuların detaylıca incelenmesidir. Boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanmasını isteyen kişilerin anlaşmalı boşanma davası açmaları tavsiye edilmektedir.  

Müşterek Velayet Ne Demek?

Boşanma davalarının en önemli konularından biri velayettir. Boşanma davalarında müşterek (ortak) velayet kararı hâkim takdiri ile verilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu karar daha kolay verilebilmektedir. Ancak, çekişmeli boşanma davaları için velayet kararı verilirken, çocukların menfaati hangi taraftan yanaysa o kişiye velayet verilir. Ortak velayet kararı için eşlerin anlaşmaya varmış olmaları oldukça önemlidir.  

Müşterek velayet kararında taraflar çocuğun/çocukların; eğitim, sağlık, barınma vb. giderlerine ortak olarak katkı sunmalarını ifade etmektedir. Ortak velayette temel esas gönüllüktür. Müşterek velayet kararının verilmesi için; çocuğun üstün yararı, çocuğun isteği (idrak gücüne sahipse), tarafların yeterliliği vb. şartlar mahkeme tarafından incelenmektedir.

Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davasının türüne, süresine, mahkeme giderlerine ve bürolara göre ücretler farklılık gösterebilir. Boşanma davalarında mahkemeye başvuru harcı için belirlenen ücret 35,90 TL’dir. Müzakere ve posta masrafı için ücret 100 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretler belirli dönemlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Boşanma davalarında avukatlık hizmetlerinin ücretleri dava türüne göre farklılık gösterir. Tazminat istemiyle boşanma davası açılması halinde yüzdelik oranda ücret talep edilebilir. Boşanma davalarına ilişkin ücretler hakkında avukatlık bürolarından bilgi alınması gerekmektedir.

Nafaka Davası Nedir?
Nafaka Davası Nedir?

Nafaka Davası Nedir?

Boşanma davalarının temel konularından bir diğeri nafakadır. Nafaka, boşanma davası sonrasında, eski eş, çocuklar ve bakmakla yükümlüğü olduğu diğer kişilerin, boşanma sonrası yoksulluğa düşmemeleri için ödenmesi gereken ücrettir. Türk hukuk sisteminde dört farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar;

Yoksulluk nafakası Nedir?

Tedbir nafakası

İştirak nafakası

Yardım nafakası

Olarak belirlenmiştir. Kanunlara göre kişinin evlilik öncesi ve sonrasında eşinin yoksulluğa düşmemesi için mahkeme tarafından belirlenen oranlarda ve türlerde nafaka ödemesi yapması kanuni bir zorunluluktur.

İştirak Nafakası Ne Demek?

İştirak nafakası, boşanma sonrası kişinin çocuklara ödediği nafaka türüdür. Boşanma davası sonucunda velayete sahip olmayan taraf, çocuğunun veya çocuklarının; eğitim, sağlık vb. giderinin karşılanması adına bu nafakayı mali gücü nispetinde ödemesi gerekmektedir. İştirak nafakasında kusur oranının herhangi bir niteliği bulunmamaktadır. İştirak nafakası çocukların reşit olmaları halinde sona ermektedir.

İştirak nafakası, velayete sahip olmayan eş tarafından çocukları lehine ödenmektedir. İştirak nafakasında tarafların kusurlarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yetişkin olmayan çocuklar için bu nafakanın ödenmesi yasal bir zorunluluktur.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası; şiddetli geçimsizlik, aldatma (zina), terk etme, akıl hastalığı, kötü niyet vb. durumların yaşanması halinde veya evliliğin taraflar tarafından devam ettirilemeyeceğinin düşünülmesi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Boşanma davaları hukuk sistemimizde;

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilmektedir. Boşanma davası açmak için tarafların ilgili kurumlara avukatlar aracılığıyla taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 1 yıldan uzun süreyle evli ve boşanmaya ilişkin tüm konularda anlaşmaya varmış kişiler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Diğer hallerde açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir.  

Boşanma Davası Nedir?
Boşanma Davası Nedir?

Velayet Davası Ne Demektir?

Velayet, reşit olmayan çocukların tüm haklarının ve bakımlarının anne ve babalarının üzerinde olmasını ifade etmektedir. Boşanma davası sonrası çocukların yüksek menfaati hangi eşte ise o kişilere velayet verilmektedir. Velayet davası; ayrılık sonrasında çocuğun velayetini alamayan taraf tarafından mahkemeye açılan dava türüdür. Aile Mahkemelerinde görülen velayet davalarında en önemli unsur çocuğun/çocukların yüksek menfaatidir.

Boşanma sonrası velayet verilemeyen taraf, kendisinin çocuklara daha iyi bakabileceğini mahkemeye ispatlaması halinde yasal olarak çocuklarının velayetine sahip olabilir. Velayet davası bu yönüyle çekişmeli boşanma davalarından sonra en uzun soluklu davalar arasında yer almaktadır.

Velayet Hakkı Ne Demektir?

Velayet hakkı, çocukların veya kısıtlıların tüm haklarını anne ve babalara ait olması olarak tanımlanmaktadır. Çocukların doğumundan yetişkinliklerine kadar olan süreçte bu kişilerin tüm hakkı anne ve babaya aittir. Evliliğin sona ermesi halinde yasalar çerçevesinde çocuğun menfaatine göre velayet eşlerden birine verilmektedir. Evlilik dışı doğumlarda çocuğun velayeti doğrundan anneye aittir.

Velayet hakkının mahkeme kararı dışında devredilmesi mümkün değildir. Velayet hakkının herhangi bir nedenle devredilmesi için ilgili mahkemelere velayet davasının açılması gerekmektedir. Velayet hakkı evlilik içinde anne ve babaya tanınmış doğal bir haktır.

Velayet Hakkı Ne Demektir?
Velayet Hakkı Ne Demektir?

Avukat Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Yasal olarak kişilerin tüm haklarını resmi olarak avukatlara vekalet usulüyle vermeleri mümkündür. Türk hukuk sistemi içinde bu hak noterler üzerinden devredilebilir. Bunun için kişilerin resmi onayının alınması gerekmektedir. Avukatlara vekalet vererek birçok konuda işlem yetkinizi avukatlara verebilirsiniz.

Noterler üzerinden yapılan bu işlemler için farklı fiyatlara uygulanmaktadır. Vekalet türüne ve özelliklerine göre bu işlemler;

Avukata Vekalet Verme Ücreti - 150,00 TL

Genel Vekalet Ücreti       - 550,00 TL – 1.000,00 TL

Muhasebe Vekaleti Ücreti - 170,00 TL

Olarak belirlenmiştir. Belirli dönemlere göre bu ücretlerde farklılıklar oluşabilir. Bu nedenle vekalet verme işlemleri öncesinde noterden konuya ilişkin bilgi almanız tavsiye edilmektedir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Türk hukuk sisteminde yer alan birçok farklı dava türü bulunmaktadır. Bu davaların mahkemelerde görülebilmesi ve mahkemeye savunma yapabilmeniz için avukatlık hizmeti almanız gerekir. Konularına ve dava türlerine göre farklı alanında uzmanlaşmış avukatları tercih edebilirsiniz.

Boşanma avukatı aracılığıyla boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanmasını ve evlilik sonrası haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlayabilirsiniz. Boşanma avukatı olarak hizmet veren kişilerden bu hizmet talep edilebilmektedir. Hukuk fakültesi mezunu kişiler, gerekli yetki ve belgelerle resmi olarak boşanma avukatlığı hizmeti verebilmektedir.

Nispi Fiyat Ne Demek?

Nispi fiyat en basit tabiriyle, iki farklı malın birbirine olan oranıdır. Örneğin: A malının nispi fiyatı belirlenirken; A malının ücreti B malının iki katı olması durumunda, A malının nispi fiyatı belirlenmektedir. Bu örneğe göre nispi fiyat, herhangi iki mal arasında, bir malın diğer mal cinsinden değerini ifade etmektedir. 

Yoksulluk Nafakası Ne Demek?

Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, evliliğin bitmesi ile yoksulluğa düşecek eşe, diğer eş tarafından verilen nafaka türüdür. Boşanma davalarının temel konusu oluşturan nafakalar, tarafların durumuna ve dava konusuna göre farklılık gösterebilmektedir. Yoksulluk nafakası, evliliğin bitmesi ile mağduriyet yaşayacak ve yoksulluğa düşecek eş lehine, mahkeme kararı ile yapılan düzenli ödemeyi ifade eder.

Yoksulluk nafakası talep etmek için boşanma davasının sonuçlanmasının ardından en geç 1 yıl içinde mahkemeye nafaka talebiyle dava açılması gerekmektedir. Şayet boşanma davası içinde bu karar verilmemişse, boşanma kararının kesinleştiği andan itibaren süre işler. Yoksulluk nafakası ile boşanma sonrası tarafların hakları korunmaktadır.

Yardım Nafakası Ne Demek?

Yardım nafakası genellikle boşanma davalarının bir parçası olarak görülmesine rağmen evlilikle veya boşanma davalarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Altsoy (çocuklar, kardeşler vb.) ya da üstsoy (anne/baba) tarafından mahkemelere açılabilir. Yardımın kesilmesi ile yoksulluğa düşecek kişiler tarafından açılan bu davalarda, dava açılan kişinin yardım nafakasını kanunun ön gördüğü şekilde ödemesi gerekmektedir.

Yasal olarak kişinin; çocukları, anne babası veya kardeşleri üzerinde sorumluluğu bulunmaktadır. Yardım etmemesi halinde mağdur olan bu kişiler Aile Mahkemelerine başvurarak yardım talebinde bulunabilirler. Yardım nafakası üvey evlatlar tarafından da talep edilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Mutlak Boşanma Sebebi Midir?

Boşanma davalarının açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu tarafından bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Buna göre belirlenen mutlak boşanma sebepleri Şunalrdır;

Zina

Anlaşmalı boşanma

Terk

Ayrılık nedeniyle boşanma

Yaşam hakkına saldırı

Kötü niyet ve onur kırıcı davranışlar

Olarak sınıflandırılabilir. Yapılan bu tanıma göre anlaşmalı boşanma mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Herhangi bir olayın evliliğe olan etkisine bakılmasına gerek kalmadan, boşanma hakkına neden oluyorsa, bu durumda mutlak boşanma sebepleri ortaya çıkmış demektir. Bu sebeplerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda, evliliğe etkisine bakılmaksızın karar verilebilir.

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında detaylıca açıklanmıştır. Türk hukuk sistemine göre geçerli bir sebep oluşmadan evliliğin bitirilmesi için boşanma gerçekleştirilemez. Anlaşmalı boşanmada, söz konusu mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.

Bu haber toplam 460 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara