Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur? | Evlilik Birliğinin çeşitli nedenlere bağlı olarak sürdürülemiyor olmasına paralel olarak boşanma kararı alınabilir. Türk Medeni Kanunu boşanma ile ilgili tüm detayları belirlemiş ve boşanma sebeplerini düzenlemiştir.

 

Buna göre boşanma sebeplerine bağlı olarak işleyen hukuki süreçler farklıdır. Boşanma konusunda uzlaşmacı olan eşler tarafından hızlı bir şekilde boşanabilmeleri amacıyla düzenlenmiş olan boşanma türü Anlaşmalı Boşanmadır.

 

Anlaşmalı boşanma davası uzlaşmış ve barışçıl bir şekilde boşanma işlemini gerçekleştirmek isteyen eşler tarafından başvurulan boşanma türüdür, ancak anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için belirli şartlar vardır. | Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

 

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

 

Anlaşmalı Boşanma Davası açılabilmesi için gereçli olan ilk şart, eşlerin en az bir yıldır evli olmalarının gerekmesidir. Bir yıldan daha az sürmüş evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması söz konusu değildir. Bu türlü başvurular reddedilir.

 

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan ikinci şart ise, eşlerin boşanmanın sonuçlarıyla ilgili olarak, varsa çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi tüm detay konularda uzlaşmaya ve anlaşmaya varmış olmaları ve bu doğrultuda bir protokol hazırlamış olmalarıdır.

 

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli son şart ise, eşlerin ilk duruşmada mutlaka birlikte yer almalarıdır. Anlaşmalı boşanma konusunda ve yapılan anlaşmanın onayını sözlü olarak hakime beyan etmeleri nedeniyle, eşlerin mutlaka duruşmada yer almaları gereklidir. | Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı Boşanmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler

 

Anlaşmalı Boşanma davası açılırken hazırlanacak dava dilekçesi büyük bir önem taşır. Davanın hangi sebebe dayalı olduğunun belirtilmesi, davanın türü, hazırlanan protokol ve varılan anlaşma gibi tüm detayların yazılması gereken dilekçe, tüm davayı etkileyen bir öneme sahiptir. Bu nedenle hazırlanış aşamasında hassas ve dikkatli davranılması gerekir.

 

Dilekçenin usulüne uygun bir şekilde yazılması da çok önemlidir. Usulüne uygun olarak yazılmayan dilekçe nedeniyle dava reddedilebilir. Böylesi bir reddediliş ise, aynı konuda 3 yıl boyunca yeniden dava açılamamasına sebep olabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma davası için yine büyük öneme sahip bir belgedir. Aslında hukuk sistemimiz protokolün sözlü olarak beyan edilmesi suretiyle olmasına da izin vermekle birlikte, son zamanlarda hakimlerin yazılı olarak hazırlanmış protokollere daha fazla değer vermesine paralel olarak, yazılı olarak hazırlanmasının daha sağlıklı sonuçlar oluşturduğu izlenimi oluşturmuştur.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolünde, her konuda varılan anlaşma maddeler halinde yazılır. Bu maddeler içerisinde mal paylaşımı, çocukların velayeti ve diğer eşin kişisel görüşme detayları, nafaka, tazminat, kişisel eşyaların paylaşımı gibi tüm konular çok detaylı bir şekilde yer almalıdır. Doğru bir şekilde yapılan başvuru ve doğru hazırlanmış başvuru dilekçesi ve devamında boşanma protokolü sayesinde, anlaşmalı boşanma davaları çok kısa süre içerisinde sonuçlanır.

 

Başvurulan mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 1 hafta ile 2 ay içerisinde genellikle sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarının, bazı özel ve acil durumlarda 1 gün içerisinde bile karara bağlandığı emsal davalar görülmüştür. Bu süreye boşanmanın kesinleşmesi ve nüfusa işlenmesi dahil değildir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur ve diğer makaleler için ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Anlaşmalı Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

0 Yorum

Yorum Bırak