Babalık Davası, Soybağının Kurulması, Nesebin Reddi Nedir?

Babalık Davası, Soybağının Kurulması, Nesebin Reddi Nedir?

Babalık Davası, Soybağının Kurulması, Nesebin Reddi Nedir? Farklı bir erkekle soybağı bulunmayan bir çocuk ile tanıma yolu sayesinde soybağı kurulması mümkündür. Fakat, herhangi bir erkekle soybağı bulunan çocuğun soybağı, soybağının reddi ya da babalık davası ile değiştirilebilir. 

Babalık Davası, Soybağının Kurulması, Nesebin Reddi Nedir?

Bu bağlamda unutulmaması gereken önemli noktalardan biri, soybağının reddi davası ile babalık davası, aynı dosya içerisinde görülmez. Her iki davanındı, ayrı olarak açılması gereklidir.

Soybağının (Nesebin) Reddi Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Evliliğin devam ettiği süreçte ya da evlilik birlikteliğinin sona ermesinden başlayarak, üçyüz gün içerisinde dünyaya gelen çocuğun babası, kocadır. Çocuğun kocaya ait olduğunu ispatlayan belgeye, babalık karinesi denir.

Belirlenen bu sürenin geçmesinin ardından, dünyaya gelen çocuğun kocaya bağlanması, annenin evlilik süreci içerisinde gebe kaldığının ispatlanması ile mümkün hale gelir.

Kocanın gaipliğine karar verilmesi durumunda, belirlenmiş olan üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi ya da son haber tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Şayet koca, çocuğun kendisinden olmadığını öne sürüyor ise, soybağının reddi davası açılarak, babalık karinesinin, çürütülebilir. Ayrıca bu dava, anne ve çocuğa karşı açılır. Aynı zamanda çocuk ta nesebin yani soybağının reddi davası açma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda dava, anne ve babaya karşı açılır.

Babalık Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Çocuk ve ana, çocuk ile baba arasında bulunan, soybağının mahkeme tarafından belirlenmesini isteme hakkına sahiptir. Bu dava babaya, şayet baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ya da hazineye; dava anne tarafından açılmış ise, kayyıma; kayyım tarafından açılmış ise, anneye ihbar edilir.

Davalı olan tarafın, çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında anne ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalık için karine kabul edilir. Bu sürenin dışında olsa dahi, fiili gebe kalma dönemi içerisinde, davalının anne ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilir ise, aynı karine burada da geçerli olur.

Davalı taraf, çocuğun babası olmasının olanaksızlığı ya da üçüncü bir kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu beyan eder ve ispatlarsa, mevcut karine geçerliliğini yitirir.

Baba Tarafından Çocuğun Tanınması Nedir, Nasıl Açılır?

Çocuğun tanınması, baba tarafından, nüfus memuruna ya da mahkemeye yapacağı yazlı başvuru, resmi senet veya vasiyetname üzerinde yapabileceği beyan ile mümkün hale gelir.

Çocuğu tanıma başvurusunda bulunacak olan kişi küçük ya da kısıtlı bir durumda ise veli veya vasisinin de rızasının alınması gereklidir. Ayrıca başka bir erkek ile, soybağı bulunan çocuğun, bu bağ bozulmadıkça tanınması mümkün değildir.

Sonradan Evlenme Durumunda Soybağı (Nesep) Nasıl Belirlenir ?

Evlilik birlikteliği dışında dünyaya gelen çocuk, anne ve babasının evlenmesi durumunda, evlilik birlikteliği içinde doğan çocuklar ile ilişkin hükümlere bağlı sayılır.

Anne ve baba, evlilik dışında doğan çocuklarını, evlenme sırasında ya da evlilikten sonra, mevcut yerleşim yerlerinde veya evlenmenin gerçekleştiği yerde bulunan nüfus memuruna bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca anne ve babanın ayrı yaşaması durumunda, taraflardan birinin açacağı babalık davası ile, çocuğun soybağı belirlenebilir.

Bu haber toplam 219 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara