Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? | Türk Medeni Kanunu içerisinde maddeler halinde açıkça detayları belirtilmiş olan boşanma eylemi, yasal gerekçeler sunularak evlilik birliği içinde bulunan kişilerin ayrılmalarını sağlar. Kişilerin boşanmalarını gerçekleştirebilmesi için dava açmaları gerekmektedir. Dava evliliğin bitirilmesine sebep olan olayda kusurlu olmayan ya da daha az kusurlu olan kişi için mümkündür.

 

Eşlerden diğeri kendi haklarını korumak adına da dava açma hakkına sahiptir. Her iki tarafın da kusurunun bulunmadığı durumlarda kişilerin sadece ortak bir yaşamı sürdürememelerinden kaynaklı olarak boşamaya karar vermesi söz konusu olabiliyor. Bu kişiler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma davalarını açabilirler. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Hangi Gerekçelerle Boşanma Davası Açılır?

 

Boşanmayı ortaya çıkaracak olan evlilik içindeki yasal gerekçeler Türk Medeni Kanunu’nda özel ve genel olmak üzere iki temel başlık altında toplanmıştır. Kişilerin birbirine karşı yerine getirmediği sorumluluklardan olan zina, onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast ve terk gibi sebepler özel sebeplerdendir. Boşanmayı gerekli kılacak temel sebep ise kanunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak belirtilmiştir.

 

Hakim tarafından bu gerekçenin doğru olup olmadığı incelenerek bir karar veriliyor. Kişilerin hakimleri bilgilendirmek adına mutlaka boşanma dilekçelerini kusursuz ve eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma Dilekçesinin Önemi Nedir?

 

Boşanma davasını eşler ancak dilekçe yolu ile açabilmektedirler. Bu sebeple boşanma dilekçesi davanın iskeletini oluşturan en önemli belge olmaktadır. Dilekçe içerisinde tarafların boşanmasını gerektirecek olan haklı buldukları boşanma sebeplerinin yanı sıra davanın nasıl işleyeceği ve ilerleyeceği ile ilgili de her türlü detayın yer alması gerekir. Ancak bu sayede alınması istenen sonuçlara ulaşabilmek mümkün oluyor.

 

Boşanmak isteyen kişilerin evliliklerinin sona ermesi için yapacakları tüm hukuki işlemlerin kaynağı bu dilekçede yer alan bilgiler üzerinden oluşturulduğu için dilekçenin hukuki kurallara uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi davanın seyri ve niteliği ile ilgili pek çok konuyu belirlediği için mutlaka boşanma konusunda hukuki gerekçeleri iyi bilen biri tarafından hazırlanmalıdır.

 

Mahkeme tarafından boşanma davasının değerlendirilmesi ve tarafların kendi taleplerini en iyi şekilde yansıtarak istediklerini alabilmeleri için boşanma dilekçesinin eksiksiz ve hatasız bir biçimde mahkemeye sunulması gerekir. Bu sebeplerle dilekçenin hazırlanmasında bir avukatın yardımını almak tüm süreci daha da kolaylaştıracaktır. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma Dilekçesi Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 

Boşanma dilekçesinin oluşturulmasında tarafların boşanmaya istekli olup olmadıkların, talep ettikleri evlilikten gelen tüm maddi ve manevi değerlere kadar detaylı bir açıklamanın bu dilekçede yer almasına dikkat edilmelidir. Hukuk içine dahil olan çeşitli davalarda hazır dilekçelerin doldurulması ile birlikte davaların başlatılabilmesi mümkünken her boşanma davasının kendine özgü sebepleri ve özellikleri bulunduğu göz önüne alınırsa dilekçenin de buna uygun olacak şekilde özel olarak hazırlanması gerekir.

 

Kendi başına ya da gerekli hukuki altyapısı sağlam bir şekilde ayarlanmamış olan belgelerle kişiler boşanma davalarını açabiliyorlar. Bu durum tarafların kısa sürede sorunsuz bir şekilde boşanmalarının önüne geçer ve onları daha zorlu bir sürecin içerisine sokabilir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma Sebepleri  Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Boşanma dilekçelerinin olmazsa olmaz noktaları tarafların boşanmasını haklı çıkaracak olan boşanma sebeplerinin geçerli bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda en çok başvurulan sebeplerden biri olan aldatma olayında dilekçeler hazırlanırken aldatmayı ispatlayabilecek olan ne tür kanıtların ileri sürülebildiği, aldatmanın nasıl gerçekleştiği gibi konuların ispatlanması talep edilir.

 

Buna ek olarak kişilerin aldatmadan sonra nafaka ya da tazminat gibi neleri talep ettiklerine de vurgu yapılması gerekmektedir.

 

Aldatma nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için aldatma durumunun öğrenilmesinin ardından 6 ay içinde dava açılabilmektedir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu nedenin gerekçe gösterildiği bir dilekçe ile boşanma davasının açılması mümkün değildir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Hukuki açıdan terk sebebinin ortaya çıkması için eşlerden birinin evden ayrılması, kendi ailesinin evine gitmesi ya da diğer eşin kişiyi kovması veya eşin eve girmesini engellemeye çalışması gibi durumlar gerekmektedir.

 

Terk nedeniyle boşanma davasının açılması için terk gerçekleştikten sonra 4. ay geldiğinde diğer eşe ihtar gönderilmesi gerekir.

 

Eğer ihtara karşı taraf 2 ay içerisinde olumlu bir cevap vermezse bu durumda diğer tarafın terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayarak davayı başlatması mümkün olabiliyor. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin öncelikle hukuki açıdan şiddetli geçimsizliğin neleri kapsadığı konusunda fikir sahibi olması gerekir. Daha çok evlilik birliğinin temelden sarsılması genel başlığı altında toplanan sebepler eşlerin ilgisizliği, madde bağımlılığı, eşler arasındaki güvensizlik, cinsel sorunlar gibi sebepler olmaktadır.

 

Dilekçenin hazırlanmasında ortak bir yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna mutlaka dikkat çekilmesi gerekir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor