Boşanma Davası Sürerken Eşlerden Biri Ölürse, Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davası Sürerken Eşlerden Biri Ölürse, Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davası Sürerken Eşlerden Biri Ölürse, Boşanma Nasıl Sonuçlanır? Boşanma Davası Örnek Karar! Boşanma davasına konu olay şöyle gelişmiştir. Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle kadın kocasına boşanma davası açmıştır.

Aile mahkemesi ’de açılan davanın yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve dinlenen şahitler sonucunda Medeni Kanunun 166 maddesine göre boşanmalarına karar vermiştir. Boşanma kararı sonra eşler tarafından, istinaf mahkemesine dilekçe ile başvuru yaparak itirazda bulunulmuştur.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse…

İstinaf Mahkemesi tarafından boşanma dava dosyası incelendiğinde, alınan nüfus kaydında, davalı kadının, dava dosyasının istinaf aşamasında bulunduğu sırada öldüğü anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 181. maddesinin ikinci fıkrası incelendiğinde, boşanma davası sürerken, taraflardan birinin ölmesi durumunda, ölen tarafın mirasçılarına, diğer eşin kusurunun tespiti ve ispatı için davayı sürdürme hakkı tanımıştır.

Eşlerden Biri Ölürse Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma davası devam erken vefat eden eşin mirasçılarından herhangi birisinin davayı devam ettirmesi istemesi ile davacı tarafın boşanmada kusurlu olduğu ispat edilmesi halinde dava boşanma ile sonuçlanır.

Boşanmaya karar verilmesi halinde sağ kalan eş maddenin birinci fıkrasında anlatıldığı gibi ölenin eşi sıfatıyla artık yasal mirasçısı olmayacaktır. Bu nedenle boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflar ile kendisine sağlanan tüm haklar, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybetmiş olacaktır.

Kanun koyucu boşanma davasının ölen eşin mirasçılarından herhangi birisinin devam ettirmesi ve boşanmaya yönelik olmayacağı, devam edilen davada, diğer tarafın kusurlu olup olmadığının karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kanun, bu maddenin uygulanması bakımından boşanma sebebinin kusura dayalı olup olmadığını aramamış, dava hangi sebebe dayanırsa dayansın "boşanma davasının" açılmış olmasını yeterli görmüştür.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse Boşanma Nasıl Sonuçlanır?
Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Biri Ölürse Boşanma Nasıl Sonuçlanır? Boşanma Davası Örnek Karar!

Yukardaki açıklamalar ışığında, boşanma davası hangi nedene dayanırsa dayansın dava sürerken eşlerden birinin ölmesi halinde bu madde uygulanır.

Ölen eşin mirasçılarından birinin bu yöndeki isteklerini ortaya koyması, kusur tespiti açısından davaya devam edilmesi için yeterlidir. Eşlerden birinin ölümü durumunda boşanma davası konusuz kalır. Fakat ölen eşin mirasçıları kusur tespiti açısından davayı sürdürebilirler.  

Bu halde, davalı kadının mirasçılarına tebligat çıkartılıp, davaya devam etmek istediklerini bildirmeleri halinde, davalı kadın mirasçılarının talebi nedeniyle davaya davalı kadın mirasçıları dahil edilip tarafların delillerinin sorulması, göstermeleri halinde toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek kusur tespiti yönünden karar verilmesi gerekmektedir.

İlk derece mahkemesince verilen kararın, 6100 sayılı HMK nun 353/1-a-6 maddesi gereğince kararının kaldırılarak dosyanın yeniden görülmesi için kararı veren ilk derece mahkemesine geri gönderilmesi gerekmiştir.

Bu haber toplam 366 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara