Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir? İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu dava konusu Boşanma davasında tedbir kararı ve  tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını içermektedir.

Boşanma sürecinde mal kaçırma, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davası

Tüm dosya kapsamına göre; tarafların evli oldukları, davacının davalı aleyhine davalının ailenin ekonomik mal varlığını tehlikeye soktuğunu, evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebiyle dava açtığı ayrıca davalı adına kayıtlı menkul, gayrimenkul ve bankalardaki mevduat ve yatırım hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ettiği, mahkemenin 05/09/2019 tarihli tensip 15 no'lu ara kararıyla davalı adına kayıtlı olması halinde taşınmazlar üzerine tedbir konulması talebinin HMK.'nun 389.maddesinde belirtilen yasal koşullar oluşmadığından reddine karar verilmiştir.

Red kararı üzerine 16 no'lu ara kararıyla banka hesaplarına ilişkin talebin davacı tarafça banka isimleri bildirildiğinde değerlendirilmesine karar verildiği, davacı vekilinin 11/10/2019 havale tarihli dilekçesiyle banka isimlerinin bildirilmesi üzerine davalının Halkbank ve Akbank A.Ş.'de bulunan hesapları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.

Verilen ihtiyati tedbir kararına karşı davalı vekilinin itiraz etmesi üzerine mahkemenin duruşma açtığı, 20/12/2019 tarihinde  bankalar üzerine konulmuş ihtiyati tedbire davalı vekili tarafından yapılan itirazın reddine, Mersin ili Erdemli ilçesi Tömük mahallesi Alataş 299 ada 1 parselde kayıtlı bağımsız bölüme yönelik ihtiyati tedbirin reddine karar verildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmiştir.

Karara karşı davalı vekilinin kararın kaldırılması, itiraz kabul edilmediği takdirde ihtiyati tedbir kararının değiştirilerek müvekkilinin banka hesapları üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılarak müvekkili adına kayıtlı taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulması talebiyle istinaf kanun yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?
Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir?

Boşanma Davası Tedbir Kararı Nedir?

 6100 sayılı HMK.'nun 389/1 maddesinde, " mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." hükmü düzenlenmiştir.

Boşanma Davası Tedbir Kararı! Boşanma sürecinde mal kaçırma nasıl engellenir? İstinaf Mahkemesi Kararı..

Somut olayda; davacı taraf davalıyla uzun süreden beri ayrı yaşadıklarını, Hollanda'da boşanma davalarının devam ettiğini, davalının adına kayıtlı İskenderun'da bulunan bir taşınmazı elden çıkardığını, annesine tüm taşınmazları satma ve bankadan para çekme yetkisi içeren vekaletname verdiğini, evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediğini, ailenin ekonomik mal varlığını tehlikeye soktuğunu belirterek davalının banka hesapları üzerine tedbir konulmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesi tarafından verilen tedbir kararına uygun görülmüştür. Daha sonra davalı taraf karar itiraz etmiş yerel mahke bunun üzerine duruşma açılarak itirazın reddine karar vermiştir.

Davanın konusu davalının mal varlığını elden çıkarması nedeniyle TMK.'nun 199.maddesine göre, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması olduğu, davacının talebinde haklı olup olmadığının ancak yargılama sonunda tespit edilebileceği, yargılama bitene kadar davalının mal varlığının elden çıkartması halinde davanın konusuz kalma ihtimali bulunduğundan mahkemece verilen itirazın reddi kararının usul ve yasaya uygundur.

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara