Atla

Boşanma Davası Açma Şartları


Boşanma Davası Açma Şartları

Boşanma Davası Açma Şartları

Boşanma Davası Açma Şartları

Boşanma kelimesi, evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanma genel olarak kusur, irade, temelden sarsılma, elverişsizlik ve eylemli ayrılık sebeplerine dayanır. Boşanma Açma Şartları de Medeni Kanunumuzda düzenlenmiştir. Boşanma açma şartları aşağıda sıralayacak olursak;

 1. Terk nedeniyle boşanma davası,
 2. Zina nedeniyle boşanma davası,
 3. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası,
 4. Anlaşmalı boşanma davası, (anlaşmalı boşanma ile ilgili makaleye göz atabilirsiniz )
 5. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası,
 6. Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası,
 7. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,
 8. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası,

Boşanma Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?

Boşanma davasının açma şartları için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda belirtilen haklı boşanma sebeplerinden birinin geçerli olması gerekmektedir. Yasalarda boşanmanın gerçekleşmesi için bulunan şartlar içerisinde özel boşanma nedenleri ile genel boşanma nedenleri birbirinden farklı olarak yer almaktadır. Ancak temel olarak boşanmaların gerçekleştirilmesi konusunda evlilik birliğinin temelden sarsılması bir neden olabilmektedir. Bu durumda boşanmak isteyen taraflar özel boşanma şartları veya genel boşanma şartlarını yerine getirerek boşanma talebinde bulunabilmektedir. Ancak mahkemenin üzerinde duracağı temel konu evlilik birliğinin temelden sarsılması olmaktadır.

Mahkeme evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve tarafların evli kalmasının mümkün olmayacağına kanaat getirmelidir. En Çok Karşılaşılan Boşanma Nedenleri Nelerdir? Boşanma davası açma şartları, Eşlerin birbirine karşı sergilediği birçok tutum boşanma için geçerli sebeplere neden olabilmektedir. Ülkemizde ise son dönemde ön plana çıkan en önemli boşanma sebebi ile ilgisizlik olarak görülmektedir. Daha önceki dönemlerde ise aldatma eşler arasındaki en çok karşılaşılan boşanma sebebi olarak ön plana çıkmaktaydı. Özellikle son iki yıllık dönemde daha fazla olarak ilgisizlik nedeni ile boşanma istekleri artış göstermektedir. Bunu sebebi aldatma nedeni ile boşanma, terk nedeni ile boşanma ve aile işi şiddet nedeni ile boşanma izlemektedir.

İlgisizlik Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Ülkemizde en fazla boşanma sebebi olan ilgisizlik eşler arasında ve evlilik içerisinde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. İlgisizlik nedeni ile boşanma davası açmak isteyen eşlerin genel olarak, eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisizlik göstermesi ve davranışlarının bu şekilde olması sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çocuklara karşı olan ilgisizlik, eşin ev işlerine karşı ilgisiz olması, eşin ev geçimi konusuna ilgisiz olması ve eşin aile ve arkadaşlara karşı ilgisiz olması gibi durumlar da boşanma için eşler tarafından neden olarak öne sürülebilmektedir.

Eşlerin veya eşlerden birisinin ilgisizlik nedeni ile boşanma davası açması durumunda dava açılmasındaki hukuki temelleri evlilik birliğinin temelden sarsılması olmalıdır. Mahkemeye sunulacak olan evlilik birliğinin temelden sarsılması konuyu iddiayı gösterilen ilgisizlik olarak gösterilmesi ile mahkeme hakimi evliliğin ve ortak bir yaşamın taraflardan beklemeyeceğine karar vererek boşanmayı gerçekleştirebilmektedir. Ülkemizdeki boşanma nedenleri arasında en çok bulunan ilgisizlik nedeni ile boşanmak isteyen bireylerin bu konuda mahkemeye Türk Medeni Kanunun 166'ncı maddesini öne sürecekleri bir dilekçe hazırlayarak başvurabilmektedir. Bundan sonrada mahkemeye yaşadıkları ilgisizliğin evlilik birliğini temelden sarstığını ispat ederek ve mahkemenin bu yönde karar vermesini sağlayacak şekilde bir savunma yaparak boşanma kararının onaylanmasını sağlayabilmektedirler.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Aldatma durumu evli olan bireylerden birisinin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebi ile meydana gelmektedir. Türk Medeni Kanununda yer alan özel boşanma şartları arasında bulunan aldatma, Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olacağından haklı boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Boşanma davası açacak olan kişinin aldatma olayını öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde boşanma davasını açması gerekmektedir. Aynı şekilde öğrenme olayı ve altı aylık süre yanında davanın aldatma eyleminin gerçekleştiği tarihten beş yıl içerisinde açılmalıdır. Bu iki tarihe dikkat edilmez ve geçerse aldatma nedeni ile boşanma davasının açılması mümkün olmayacaktır. Bu iki süre hak düşürücü süre olmaktadır. Konuyu daha detaylı anlatan aldatma boşanma davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Aldatma ile boşanmanın ispat edilmesi ile haklı boşanma nedenleri arasında yer aldığı için mahkeme boşanmayı onaylayacaktır. Aynı zamanda bu davalarda aldatan eşin diğer eşten daha fazla kusurlu bulunması muhtemel olacağı için diğer eşin nafaka ve tazminat alma hakları bulunacaktır. Bunun yanında aldatma eyleminin gerçekleştiği üçüncü kişilerden de manevi tazminat alma hakları bulunmaktadır. Aldatma ile boşanmanın gerçekleşmesi durumunda aldatan eşin, yani kusurlu olan eşin diğer eşten nafaka istemesi ve alması mümkün olmayacaktır. Boşanma davaların ileri sürülen boşanma nedeninin mahkemeye ispat edilmesi zorunluluğu olduğundan ve bunun yapılması için etkili bir savunma yapması da gerekmektedir. Bu savunmanın yapılması ve tüm yasal haklarının korunarak hak kaybı yaşamaması için bir uzman avukattan yardım alınması gerekebilmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Ülkemizde görülen boşanma davalarının açılma sebeplerinden birisi de terk nedeni ile boşanma nedenleridir. Oldukça sık şekilde terk sebebi ile boşanma davaları açılabilmektedir. Bu davaların açılmasındaki sebep olarak terkin, ortak yaşımın devam ettirilmesini engellemek amacı ile birlikteliğin sonlandırılması olduğu bilinmelidir. Bu durumda terk nedeni ile boşanma sebebinde sadece eşin evi terk etmesi anlamında bir geçerliliği yoktur. Bunun yanında eşin evden kovulması, eşin aileye bırakılması, eşin eve girmesinin engellenmesi, evin kilidinin değiştirilmesi, eşin haberi olmadan evden taşınılması gibi durumlarda terk nedeni ile boşanma kapsamında yer almaktadır ve bu davranışlar sonrasında da terk sebebi ile boşanma davası açılabilmektedir. Terk nedeniyle boşanma davası hakkında ki diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

Terk nedeni ile boşanma davasının açılmasında hangi eylemin gerçekleştiğine bağlı olarak farklı hukuki prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. Bu durumlardan hangisinin yaşandığına bağlı olarak boşanma davalarının açılmasındaki izlenecek yol ve dilekçelerdeki nedenlerde değişebilmektedir. Bu konuda terk sebebi ile boşanma davası açmayı isteyen kişilerin, terk olayının gerçekleştiği tarihten itibaren dört ay içerisinde eşe ihtarname göndermeleri gerekmektedir. Bu durumda eşin ortak yaşamı sürdürmeye yanaşmaması durumunda ise iki aylık bir sürenin beklenmesi ile terk nedeni ile boşanma davası açılabilmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açılması konusunda mahkemeye sürülecek hukuki temel evlilik birliğinin temelden sarsılması olmaktadır. Bu bir genel boşanma sebebi olarak Türk Medeni Kanunun 166'ncı maddesinde yer almaktadır. Sunulacak dava dilekçelerinde hukuki bir temel olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması sunulmalıdır. Bu durumda hakim ortak yaşam kurulmasının ve evliliğin sürdürülmesinin mümkün olmayacak bir duruma gelmiş olması durumunda bir kanaate varmalıdır. Tarafların yaşadıkları uyuşmazlık ve ortak şekilde yaşamın mümkün olmayacağı konusunda hakime ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun yapılması ile de asıl olarak evlilik birliğinin temelden sarsıldığı konusunda mahkemeye bir savunma yapılması gerekmekte ve bu konuda bir ispat yapılması gerekmektedir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Boşanma davasının açılması ve boşanmanın gerçekleşmesi konusunda birçok farklı sebep ve neden yer alabilmektedir. Bunlardan biriside evlilik içerisinde olan ve eşlerin uygulayacağı şiddet olabilmektedir. Bu konuda hayata kast eşler arasında görülebilen ve boşanma davalarına yansıyabilen bir neden olmaktadır. Eşlerden birinin diğeri öldürmeye teşebbüs etmesi durumunda bu eyleme maruz kalan eş mahkemeye bu sebeple boşanma davası açabilmektedir. Bu durumda mahkemeye yeniden böyle bir durum ile karşılaşmamak konusunda hızlı boşanma talebinde bulunabilmektedir.

Bunun yanında eylemin bir kez daha gerçekleşmesi durumunda yenilenmemesi için tedbirlerin alınması konusunda da karar verilebilmektedir. Hayata kast davasında boşanmanın gerçekleştirilmesi yanında yeniden bir hayata kast durumunun yaşanmaması için eşin korumaya alınması, evden uzaklaştırma cezaları, hayata kast eden kişinin okul, iş yeri ve buna benzer yaşam alanlarına yaklaşmasının yasaklanması gibi cezalar ve yaptırımlar da verilebilmektedir. Bu durum eş için geçerli olduğu gibi ortak çocuklar için de geçerli olabilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Türk Medeni Kanunu içerisinde bulunan boşanma sebeplerinde bir tanesi de onur kırıcı ve pek kötü olan davranışlar olarak yer almaktadır. Bu sebeple eşlerden birisi onur kırıcı bir davranış nedeni ile boşanma davası açabilmektedir. Bu konuda, yani onur kırıcı davranış nedeni ile boşanma dava açacak olan kişinin eşi aşağılama, eşe hakaret etme, eşe psikolojik baskı yaratma, eşi ailesinden veya sosyal hayatından yoksun bırakma, eşe fiziksel şiddet uygulama ve buna benzer bazı davranışların gerçekleşmesini gerekçe göstererek dava açılması mümkün olabilmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan boşanma nedenlerinden biriside akıl hastalığı nedeni ile boşanma olmaktadır. Bu sebeple eşlerden birinin akıl hastası olması durumunda boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bu konuda bir dava açabilmek içinde kanunda belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda en önemli şart akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Aynı zamanda mevcut olan akıl hastalığının evliliğin sorunsuz bir şekilde sürmesini engelleyecek bir seviyede olması gerekmektedir. Bunun yanında akıl hastalığının tedavi edilemeyecek türde bir hastalık olması gerekmektedir. Bu durumda akıl hastalığının evliliğin başlamasından sonra ortaya çıkması, evliliğin devam etmesine engel olarak şiddette bir hastalık olması ve bu hastalığın tedavisinin mümkün olmaması durumunda diğer eş boşanma davası açabilmektedir. Mahkemeye akıl hastalığı nedeni ile dava açan eşin bu iddiasını mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir. Bu ispat eşin, diğer eşin akıl hastalığının hastane veya sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile yapması mümkün olacak bir ispattır. Alınacak olan raporda mahkemenin istediği şartların yazılı olması gerekmektedir.

Özellikle akıl hastalığı için alınacak raporda tedavisinin mümkün olmadığı belirtilmelidir. Ev İşleri Yapmama Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı Boşanma davası açma şartları, Medeni Kanunumuzda evlilik içerisinde eşlerin eşit şekilde sorumluluk sahibi oldukları belirtilmiş olsalar bile, toplumumuzda ev işlerinin kadının görevi olduğu kanısı fazla olduğu için kadınların herhangi bir meşru sebepleri olmadan ev işlerini yapmaktan imtina etmesi durumunda boşanma davaları açılabilmektedir. Bu davalarda genel olarak ortak yaşamın sürmesinin ve evliliğin devam etmesinin mümkün olmayacağı ve evlilik birliğinin temelden sarsılmış olacağı iddia edilmektedir.

Erkeğin Çalışmaması Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Türk Medeni Kanununda eşlerin eşit sorumlulukta olduğu belirtilmiş olsa bile toplumumuzda erkeğin çalışarak evini geçindirmesi gerekliliği kabul görmektedir. Bu sebeple de bir kadın erkeğin herhangi bir meşru sebebi olmadan çalışmaması ve geçimi sağlamaması nedeni ile boşanma davası açabilmektedir. Bu durumda da evlilik birliğinin temelden sarsıldığı iddia edilmektedir.

Yalan Nedeni İle Boşanma Davası Açma Şartı

Boşanma davası açma şartları, Evliliklerin kurulduğu temellerden biriside güvendir. Güvenin sarsılması evliliğin yürütülmesini ve ortak bir yaşamın devamını etkileyebilmektedir. Bu sebeple de eşlerden birisi söylenen bir yalan ile evlilik birliğinde güvenin kaybolduğunu ve bu şekilde evliliğin süremeyeceğini iddia ederek boşanma davası açabilmektedir. Bu durumda da evlilik birliğinin temelden sarsıldığı iddia edilmektedir. Makalede Boşanma Davası Açma Şartları bilgi amaçlı yazılmıştır. Boşanma Davası Açma Şartları konusunda daha detaylı bilgi için avukat desteği için başvurunuz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  MÜRÜVET ÜNAY -
  11 Ağustos 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  MELAHAT DERLİ -
  13 Ağustos 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  RIDVAN ELİBOL -
  15 Ağustos 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  OĞUZHAN YARAR -
  16 Ağustos 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  SALİH AYBEK -
  25 Ağustos 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  Tenim -
  14 Aralık 2016

  Boşanma Davası Açma Şartları Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • Boşanma Davası Açma Şartları - Yorum
  Kına -
  2 Mart 2017

  Ben ankarada boşanma davası açmak istiyorum. 5 yıllık evliyim ve bir çocuğum var. Eşimden sorunsuz boşanma istiyorum. Bana yardımcı olumusunuz..geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak