Atla

Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır


Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır

Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır

Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır

Boşanma davası, yetkili aile mahkemesinin kalemine bir “dava dilekçesi” yazılması suretiyle açılır. Bu dilekçede, mahkemeye sunulacak her tür delil, iddiaların dayanak noktaları, davanın hukuken hangi sebebe dayandırılarak açıldığı gibi hususlar ayrıntılarıyla dile getirilmelidir.

Boşanma dilekçesinin teslim edilişinin akabinde, yeni bir kanıt ya da bulgunun dilekçeye sonradan eklenmesi mümkün değildir.

 

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili tüm hükümleri uygun olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin tarafları ya da eşlerden sadece biri tarafından açılmış bir davadır. Bu davada görevli olan mahkeme “Aile mahkemesidir.

Yetkili aile mahkeme ise, eşlerin son olarak 6 ay boyunca birlikte oturdukları yerde bulunan aile mahkemesi ya da birden çok aile mahkemesi varsa, bunlardan biridir. Hangi mahkemeye hangi süre içerisinde dava açılacağı gibi kuralları düzenleyen kanun olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bu konuda net hükümler barındırmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, bir yerleşim yerinde birden çok aile mahkemesi varsa, bu aile mahkemelerinin kendi aralarında bir görev dağılımı mevcuttur.

Bu konuda, eşlerin hiçbir şekilde “tek başlarına” hareket etmemeleri şiddetle önerilen bir husustur. Çünkü hem hak düşürücü sürelerin dikkat ve özenle takibi hem de bu gibi teknik detayların uzmanlık bilgisi ile çözüme kavuşturulabilmesi açısından, bir avukat marifetiyle çalışılması, hukuki sürecin bir avukatın kontrol ve danışmasına verilmesi bazen hayati derecede önem arz edebilmektedir.

Boşanma davası, yukarıdaki paragrafta ifade ettiğimiz mahkemelere açılan bir davadır. Bu davanın sonucunda, eşlerin “evlilik ilişkisi” ya sona erer, ya da hâkim bu ilişkinin devamına veya devam etmesiyle birlikte “ayrılığa” da hükmedebilir. Ancak önemle belirtelim ki, bir boşanma davasında her şeyden önce “geçerli bir evlilik ilişkisi” lazımdır.

Geçerli olmayan, ya da hukuki terimle ifade edecek olursak, butlan durumunda bulunan bir evliliğin aile mahkemesi önüne çıkarılması durumunda, mahkemenin vereceği karar YOKLUK yaptırımının uygulanması yönünde olacaktır.

Hukuken böyle bir evlilik HİÇ kurulmamıştır Bu nedenle, boşanma davaları ile bu tür davaların birbirine karıştırılmamaları gerekir. Çünkü her ikisi de birbirinden çok farklı hukuki neticelere yol açmaktadır.

Boşanmada Karşı Dava Nedir?

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine bir boşanma davası açması durumunda, yargıcın önüne artık bir “boşanma davası” gelmiş olur. Bu tarihten sonra, DAVALI olan eş, belirli sürelere ve şekil şartlarına uymak kaydıyla, açılmış olan davaya karşı, AYNI MAHKEMEYE bir karşı dava açabilir.

Bununla ilgili olan tüm şartlar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. Maddesinde hüküm altına alınmış durumdadır. Buna göre, bir “karşı davanın açılabilmesi için, hali hazırda bir asli davanın halen görülmekte olması lazımdır.

Boşanma Davasında Karşı Dava Açma Süresi Nedir

Halen görülmekte olan bu davanın DAVACISI olan eşe karşı, bir karşı dava açılabilir. Bu dava, asli davacının davayı açmasının akabinde, davalıya verilen 14 gün olan CEVAP SÜRESİ İÇİNDE açılması gerekli olan bir davadır.

Boşanma davasında karşı dava süresinin kaçırılması

Boşanma davasında karşı dava açma süresi geçirilirse, karşı dava açma olanağı kaybolur. Ancak, olağan ya da olağanüstü nedenlerden biriyle, bu cevap süresinin yargıç kararıyla uzatılması durumunda, otomatik olarak karşı dava açma süresi de uzamış olur.

Ek olarak belirtelim ki, eğer boşanmada karşı dava açmak için gerekli koşullar sağlanmamışsa; örneğin asıl dava ile “karşı dava” adı altında açılan davanın konularının uyuşmaması ya da herhangi bir sorun bulunması halinde, yargıç bu iki davanın birbirinden ayrı olarak görülmesine ve birbiriyle ilişkisizle dirilmesine yönelik karar alır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak