Boşanma Kararının Tenfizi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi, Boşanma Kararının Türkiye’de de Geçerli KılınmasıBir devletin mahkemesinin, bilhassa bir “özel hukuk” davasında almış olduğu kararın bir başka devletin ülkesinde de geçerli olması, karmaşık bir süreç neticesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç Türk hukukunda “tanıma ve tenfiz süreci” olarak adlandırılmaktadır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti hukukunca geçerli olan bir evlilik ilişkisinin ABD’de sonlandırılması halinde, ABD’nin yetkili mercilerince verilecek olan boşanma kararının Türkiye’de direkt olarak etki doğuramayacağını belirtmemiz gerekecektir.

Boşanma kararının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için, ABD’den alınmış olan boşanma kararının Türkiye’deki yetkili mahkemeye götürülerek, mahkemenin söz konusu boşanma kararını tanıması ve tenfiz etmesi için gerekli başvuru yapılmalıdır.

Aynı durumun benzeri, ABD hukukunca geçerli olan bir evlilik ilişkisinin Türkiye’de sonlandırılması durumunda da görülmektedir. Boşanmanın ABD’de geçerli olabilmesi için, Türkiye’den alınmış olan boşanma kararının ABD yetkili mahkemesince onaylanmış olması gerekir.

Bu tür işlemler gerçekleştirilirken, mutlaka bir avukata vekâlet verilmelidir. Aksi durumda, ihmalkârlıklar sebebiyle bazen hak kayıpları dahi yaşanmaktadır. Türkiye’de tanıma ve tenfiz başvurusu yapabilmek için şu evraklar gereklidir:

  • Yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararının aslı
  • Yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair apostil şerhi (varsa)
  • Yabancı mahkeme boşanma kararının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş sureti ve bu suretin noter veya Türk Konsolosluğu aracılığı ile onaylatılması
  • Tarafların pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Boşanma tanıma ve tenfiz başvurusu için avukata verilecek vekâletname

Türk Hukukunda Boşanma ve Sonuçları | Boşanma Kararının Tenfizi

Türkiye Cumhuriyeti’nde boşanma mevzuatı, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde hüküm altına alınmış durumdadır. Buna göre, Türkiye’de boşanmanın sebepleri şu şekilde özetlenir:

Zina (Aldatma), Hayata Kast, Pek Kötü Muamelede Bulunma, Onur Kırıcı Davranışta Bulunma, Haysiyetsiz Yaşam Sürme, Yüz Kızartıcı Suç İşleme, Terk Etme, Diğer Eşin Akıl Hastalığının Öteki Eş İçin Yaşamı Çekilmez Hale Getirmesi, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizlik.

Yukarıda sayılan sebeplere ek olarak, TMK md.166/3’e göre başka bir boşanma hali daha düzenlenmiştir. Buna göre;  evlilik birlikleri en az bir yıl süreyle devam etmiş olan eşler, mahkemeye birlikte başvurarak “anlaşmalı” şekilde boşanabilirler.

Anlaşmalı boşanma, eşlerden birinin açacağı boşanma davasının, öteki eş tarafından da kabul edilmesi halinde de söz konusu olur. Bu hal ile boşanma durumunda, taraflar birbirlerine maddi-manevi tazminat davası açamazlar.

Yani anlaşmalı boşanma davalarında tazminat için kusur oranları olmadığından eşler arasında yapacakları bir boşanma protokolü içerisinde tazminat konusunda uzlaşma içerisinde olmalıdırlar.

Ayrıca, boşanmanın beraberinde getirdiği öteki sonuçlar konusunda da kendi aralarında bir anlaşma oluşturmuş olmaları beklenir. Eşler kendi aralarında gerçek anlamda hakkaniyetsizlik oluşturan bir anlaşma yapmışlarsa, tarafların kabul etmesi şartıyla yargıç bu duruma müdahale edebilir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz. (Boşanma Kararının Tenfizi)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor