Boşanma Kararının Tenfizi | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi Nedir. Boşanma davaları kararlarının ulusal mahkemelerce tenfiz edilmesi, birçok vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir konudur. Özellikle ülkemizde yaygın olan Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin vatandaşlığını almış olan çifte vatandaşlar boşanma kararının tenfizi işlemleri hakkında detaylı bilgi arayışına girmekteler.

Bu yazımızda boşanma davalarından sonra ulusal mahkemeler tarafından kararın tanıma ve tenfiz edilmesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2019

Uluslararası hukuk kuralları gereğince; bir ülke sınırları içinde, o ülkenin resmi kurumlarına bağlı olan mahkemeler tarafından verilen hiçbir karar, başka bir ülkenin mahkemeleri tarafından otomatik olarak tanınmamaktadır. Daha net olarak ve boşanma davası özelinde açıklamak gerekirse, yurt dışında sonuçlanan bir boşanma davasının kararı, Türkiye’de kendiliğinden geçerliliğe sahip değildir. Bu nedenle yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması 2019 yılı itibarıyla birtakım prosedürler ile olmaktadır. Söz konusu durumun ülkemizde geçerli olması için tanıma ve tenfiz davaları açılması gereklidir.

Tenfiz Ne Demektir?

Tenfiz, yurt dışındaki mahkemelerde görüşülen davaların sonucunun, Türkiye’de icraya konu olabilmesi için gerekli görülen karardır. Dolayısıyla yabancı bir mahkemenin almış olduğu kararın Türkiye’de otomatik olarak geçerli olabilmesi için tenfiz kararı alınması şarttır. Bu sebeple tenfiz kararı ile verilen hükümler yabancı mahkemeler sonucunda ortaya çıksa da Türk mahkemeleri tarafından verilmiş gibi kabul edilmektedir.

Tenfiz Davası Açarken Gerekli Belgeler

Tenfiz davaları, boşanma kararının tanınması dilekçesi vasıtasıyla açılmaktadır. Bunun yanında dilekçeyle birlikte şu belgelerin de hazırlanması gerekmektedir:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen hükmün, ilgili ülkenin yetkili kurumları tarafından resmen onaylandığını gösteren belgenin aslı
 • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın yargı organı tarafından verilen onanmış örneği ve onanmış Türk dilindeki tercümesi
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleştiğine dair resmi kurumlar tarafından imzalanmış belge ve onanmış Türkçe tercümesi

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların arasında tanıma tenfiz davası ne kadar sürer sorusu gelmektedir. Bu konuda net bir süre söylemek mümkün olamamaktadır. Nitekim boşanma kararının Türkiye’de tanınması her iki tarafın da iş yoğunluğuna ve ulaşılabilirliğine bağlı olmaktadır.

Boşanma Kararının Tenfizi

Boşanma Kararının Tenfizi, Boşanma Kararının Türkiye’de de Geçerli KılınmasıBir devletin mahkemesinin, bilhassa bir “özel hukuk” davasında almış olduğu kararın bir başka devletin ülkesinde de geçerli olması, karmaşık bir süreç neticesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç Türk hukukunda “tanıma ve tenfiz süreci” olarak adlandırılmaktadır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti hukukunca geçerli olan bir evlilik ilişkisinin ABD’de sonlandırılması halinde, ABD’nin yetkili mercilerince verilecek olan boşanma kararının Türkiye’de direkt olarak etki doğuramayacağını belirtmemiz gerekecektir.

Boşanma kararının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için, ABD’den alınmış olan boşanma kararının Türkiye’deki yetkili mahkemeye götürülerek, mahkemenin söz konusu boşanma kararını tanıması ve tenfiz etmesi için gerekli başvuru yapılmalıdır.

Aynı durumun benzeri, ABD hukukunca geçerli olan bir evlilik ilişkisinin Türkiye’de sonlandırılması durumunda da görülmektedir. Boşanmanın ABD’de geçerli olabilmesi için, Türkiye’den alınmış olan boşanma kararının ABD yetkili mahkemesince onaylanmış olması gerekir.

Bu tür işlemler gerçekleştirilirken, mutlaka bir avukata vekâlet verilmelidir. Aksi durumda, ihmalkârlıklar sebebiyle bazen hak kayıpları dahi yaşanmaktadır. Türkiye’de tanıma ve tenfiz başvurusu yapabilmek için şu evraklar gereklidir:

 • Yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararının aslı
 • Yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair apostil şerhi (varsa)
 • Yabancı mahkeme boşanma kararının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş sureti ve bu suretin noter veya Türk Konsolosluğu aracılığı ile onaylatılması
 • Tarafların pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Boşanma tanıma ve tenfiz başvurusu için avukata verilecek vekâletname

Türk Hukukunda Boşanma ve Sonuçları | Boşanma Kararının Tenfizi

Türkiye Cumhuriyeti’nde boşanma mevzuatı, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde hüküm altına alınmış durumdadır. Buna göre, Türkiye’de boşanmanın sebepleri şu şekilde özetlenir:

Zina (Aldatma), Hayata Kast, Pek Kötü Muamelede Bulunma, Onur Kırıcı Davranışta Bulunma, Haysiyetsiz Yaşam Sürme, Yüz Kızartıcı Suç İşleme, Terk Etme, Diğer Eşin Akıl Hastalığının Öteki Eş İçin Yaşamı Çekilmez Hale Getirmesi, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizlik.

Yukarıda sayılan sebeplere ek olarak, TMK md.166/3’e göre başka bir boşanma hali daha düzenlenmiştir. Buna göre;  evlilik birlikleri en az bir yıl süreyle devam etmiş olan eşler, mahkemeye birlikte başvurarak “anlaşmalı” şekilde boşanabilirler.

Anlaşmalı boşanma, eşlerden birinin açacağı boşanma davasının, öteki eş tarafından da kabul edilmesi halinde de söz konusu olur. Bu hal ile boşanma durumunda, taraflar birbirlerine maddi-manevi tazminat davası açamazlar.

Yani anlaşmalı boşanma davalarında tazminat için kusur oranları olmadığından eşler arasında yapacakları bir boşanma protokolü içerisinde tazminat konusunda uzlaşma içerisinde olmalıdırlar.

Ayrıca, boşanmanın beraberinde getirdiği öteki sonuçlar konusunda da kendi aralarında bir anlaşma oluşturmuş olmaları beklenir. Eşler kendi aralarında gerçek anlamda hakkaniyetsizlik oluşturan bir anlaşma yapmışlarsa, tarafların kabul etmesi şartıyla yargıç bu duruma müdahale edebilir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz. (Boşanma Kararının Tenfizi)

34 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
Telefon WhatsApp