Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları

Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları
Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar | Askeri idare mahkemeleri, askeri yargıtay mahkemelerini 15 Nisan tarihi itibari ile KHK kararı ile kaldırmıştır. Bu mahkemelerde devam eden davalar, bağlı bulunduğu idare mahkemelerince sonuca bağlanacaktır. Askeri idare mahkemesinde açılan dava, idare mahkemesine devredilmiş ve aşağıda ki örnek yargı kararı verilmiştir. Davacının...
Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları Etkisi Nedir? İdare Mahkemesi kararlarının askeri davalardaki durumu özellikle askeri mahkemelerin kapatılmasından sonra oldukça merak edilen bir hukuksal konu başlığı olmakla beraber askeri davalarda İdare Mahkemesi’nin niteliği de bu noktada ön plana çıkmaktadır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1602 sayılı kanun çerçevesinde 04.07.1972 tarihi itibariyle kurulmuş bir mahkeme olmakla beraber asker olan herkesi ilgilendiren, askeri eylem ve anlaşmazlıklar konusunda yargı denetimini yapan ilk ve son dereceli mahkemelerdir.

İdare Mahkemesi’ne Taşınan Askeri Davalar

Askeri Mahkemeler kapatıldıktan sonra askeri davalara hangi mahkemelerin bakacağı hususunda verilen karar ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikle faaliyetlerine son verilen askeri mahkeme dosyalarına Ağır Ceza Mahkemelerinin bakması kararlaştırılırken, Asliye Mahkemelerinin görev yetkisine giren suçlarda ise ilgili dosyalara Asliye Ceza Mahkemeleri’nin bakması kararlaştırıldı.

Askeri Davalarda Dava Açma Yetkisine Sahip Olan Kişiler

Askeri dava olarak nitelendirilen davalarda dava açma yetkisi;
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görev yapan ya da görevden ayrılmış subay, astsubay, askeri öğrenci, askeri memur, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erlere verilmiştir.
  • Askerlik yükümlülüğü sırasında doğan davalar için ise dava açma yetkisine sahip olmak askerlik şartının dışındadır.

İdare Mahkemesi Kararları Açısından Askeri Davalar

Askeri hizmetlerden doğan yükümlülükler ile birlikte askerlik hayatı boyunca askeri personeli ilgilendiren idari işlem ve eylemler açısından doğmuş olan tam yargı ve iptal davaları idare mahkemesi kararlarına tabi davalardır. Aynı zamanda bir üst mahkemeye taşınan bazı davalarda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1. Daire kararları belirleyici olmaktadır. İdare Mahkemesi kararları idari işlem ve eylemlerden doğan davalara bakarken ceza davaları ise idare mahkemeleri sorumluluk alanına girmez. Bu noktada;
  • İdari bir işlemin iptaliyle ilgili davalar iptal davalarının
  • İdare hukuku açısından ihlal edilmiş bir hakkın yerine getirilmesi yanında herhangi bir zararın tazminini hedef alan davalar ise itam yargı davalarının sorumluluk alanındadır.
Ek olarak askeri davalarda idare mahkemesi davaları tek dereceli olan idari yargının kararlarının kesin olmasından hareketle kesin hükmün tüm sonuçlarını doğurmaktadır.

Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları

Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları | Davacı ….'nın 21.02.2011 tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmet süresini tamamlayarak 22.05.2012 tarihinde terhis edildiği, sivil yaşamında mide ağrısı şikayeti ile müracaat ettiği ........... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler neticesinde 26.12.2014 tarihli ultrason ile sol böbreğinin olmadığının tespit edildiği, Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 1.000,00- TL maddi ve 500,00- TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince; davacının 21.02.2011 tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, Askerlik hizmet süresini tamamlayarak 22.05.2012 tarihinde terhis edildiği, sivil yaşamında mide ağrısı şikayeti ile müracaat ettiği .............. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler neticesinde 26.12.2014 tarihli ultrason ile sol böbreğinin olmadığının tespit edildiği, bunun üzerine doğuştan var olan rahatsızlığına rağmen gerekli muayeneler yapılmayıp rahatsızlığının tespit edilmeyerek askere alınması işleminden doğan zararların karşılanması istemiyle idareye 18.03.2015 tarihinde başvuru yapıldığı, İdarenin başvurusuna cevap vermemesi neticesinde zımnen reddi üzerine davanın açıldığı, davanın askerliğe elverişsiz olmasına rağmen askere alınması işleminden kaynaklanan tam yargı davası olduğu, işlemden kaynaklı tam yargı davasında askere alınmaması gerekirken alınması işleminden ve bundan kaynaklanan zararlarından askerlik hizmetini tamamlayarak terhis edildiği 22.05.2012 tarihi itibariyle haberdar olduğu, Davacının askerlik hizmetini tamamlayarak terhis edildiği tarih itibariyle 60 gün içerisinde doğrudan dava açması ya da ihtiyari başvuruda bulunması gerekirken bu süreler geçirildikten çok sonra 18.03.2015 tarihinde ihtiyari müracaatta bulunulduğu idarece zımnen reddi kanuna uygun bulunmuştur.

Askeri Davalarda İdare Mahkemesi Kararları Danıştay Örnek Karar

...... Asker Hastanesinin 02.07.2015 tarihli Sağlık Kurulu Raporu ile uyum bozukluğu tanısı konularak askerliğe elverişsiz olduğuna karar verildiği, rapor tarihi itibariyle terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği, Davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği, askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 4.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince; davacının askerliğe elverişli olmadığı halde yeterli sağlık muayenesi yapılmadığı için askere alındığı, bir süre askerlik yaptırılmasında davalı idarenin kusuru bulunduğu ileri sürülerek maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, davanın konusunun davacının askere alındığı tarihte askerliğe elverişsiz olacak derecede rahatsız olmasına rağmen gerekli muayenenin yapılmadan askere alınması işleminden kaynaklanan bir tam yargı davası olduğu, Davacının 02.07.2015 tarihli "askerliğe elverişli değildir" raporu üzerine fiilen terhis edildiği ve raporun onay tarihi olan 07.09.2015 tarihinde zararı kesin bir biçimde öğrendiği, bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açması veya davalı idareye ihtiyari müracaatta bulunulması gerektiği, Davacının 28.12.2015 tarihli dilekçe ile ihtiyari müracaatta bulunduğu, başvurusunun 60 gün içerisinde cevap verilmemek suretiyle talebinin zımnen reddedilmesi yasaya uygundur.

Bu haber toplam 327 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara