Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar
Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar | Askeri idare mahkemeleri, askeri yargıtay mahkemelerini 15 Nisan tarihi itibari ile KHK kararı ile kaldırmıştır. Bu mahkemelerde devam eden davalar, bağlı bulunduğu idare mahkemelerince sonuca bağlanacaktır. Askeri idare mahkemesinde açılan dava, idare mahkemesine devredilmiş ve aşağıda ki örnek yargı kararı verilmiştir. Davacının...
Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar Durumu Hakkında Bilgiler. Askeri davalar açısından Askeri İdare Mahkemesi aynı zamanda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olarak da nitelendirilirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile yetkilendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkeme olarak göze çarpmaktadır. Kısaca AYİM olarak da isimlendirilen mahkeme;
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanı
 • Başsavcı
 • Savcılar
 • Sekreterlik personeli
 • Genel Sekreter
 • Daire Müdürlüğü
 • Tasnif ve Yayın Bürosu personeli
 • Daire Başkanları
 • Üyelerden oluşmaktadır.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görevleri Türk Millleti adına askerlerin genelini ilgilendiren ve askeri hizmetle alakalı idari eylem ve idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların hem ilk hem de son derece mahkemesi olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başta yargı denetimi olmak üzere kanunlarda gösterilen tüm hukuki görevlerden sorumludur. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu çerçevesinde ayrıca bu mahkemeler askeri yükümlülükten doğan tüm anlaşmazlıklarda tam yetkilidir. Bu tür durumlarda ilgililerde asker olma şartı aranmaz. Askeri İdare Mahkemesi kapsamına giren asker tanımlaması Türk Silahlı Kuvvetlerindeki;
 • Subay
 • Astsubay
 • Uzman jandarma
 • Askeri öğrenci
 • Askeri memur
 • Uzman erbaş
 • Sözleşmeli erbaş
 • Erbaş
 • Er
 • Sivil memurlardır.
Askeri İdare Mahkeme Kapsamları Askeri İdare Mahkemesi kuruluşu 20. maddesinde belirtildiği üzere askeri kişileri ilgilendiren askeri hizmete tabi idari ve eylemler dolayısıyla menfaatlerinin ihlal edildiği düşünülen kişilerin tam yargı kararları Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak karara bağlanmaktadır. Ayrıca Askeri İdare Mahkemesi kısımlarını  sinin görev tanımları da birbirinden farklıdır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin (AYİM) Kaldırılması Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile birlikte Askeri Yargıtay ve askeri mahkemeler Nisan 2017 itibariyle kaldırılırken, mahkeme başkanı ve üyelerinin kazanılmış hakları da göz önüne alınarak HSK tarafından sivil mahkemelere dağıtımı yapıldı. Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar ise Ağır Ceza Mahkemeleri sorumluluğuna verilirken, Ağır Ceza Mahkemeleri dışında Asliye Ceza Mahkemeleri de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kapsamına giren diğer davalara bakmakla yükümlü kılındı. Ancak geçiş döneminde yapısal anlamda yaşanan bazı uyuşmazlıklarda kanun koyucu tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından yapılan müdahalelerle geçişin tam anlamda kusursuz ve net bir şekilde gerçekleştiği de görüldü.

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar | Askeri idare mahkemeleri, askeri yargıtay mahkemelerini 15 nisan tarihi itibari ile KHK kararı ile kaldırmıştır. Bu mahkemelerde devam eden davalar, bağlı bulunduğu idare mahkemelerince sonuca bağlanacaktır. Askeri idare mahkemesinde açılan dava, idare mahkemesine devredilmiş ve aşağıda ki örnek yargı kararı verilmiştir. Davacının küçük yaşlarda geçirdiği kaza nedeniyle sol el dört parmağının kopuk olmasına rağmen son yoklama muayenesinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, Askerlik hizmeti esnasında ... Asker Hastanesi'nin raporu ile askerliğe elverişli olmadığına karar verilerek 09/12/2014 tarihinde terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği, Davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği; uğranıldığı iddia edilen 25.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi'nce davacının 09/12/2014 tarihli "askerliğe elverişli değildir" raporu üzerine fiilen terhis edildiği ve raporun onay tarihi olan 12/02/2015 tarihinde zararı kesin bir biçimde öğrendiği, bu tarihten itibaren altmış günlük süre içerisinde başvuruda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra idari başvuruda bulunmuş olması gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden red kararı yasaya uygun bulunmuştur.

Bu haber toplam 841 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara