Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası
Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası KASTEN YARALAMA SUÇU - SANIK İLE MAĞDUR ARASINDA HUSUMET BULUNMADIĞI - KAVGA ORTAMINDA HAYATİ BÖLGEYİ HEDEF ALDIĞINI GÖSTERİR KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI - KASTEN SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ ÖZET: Somut olayda; sanık ile mağdur arasında husumet bulunmaması, ciddi bir engel bulunmadığı halde...
Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası Nedir Nasıl Yapılır? Kasten yaralama suçunun cezasının ne kadar olacağı yaralamanın herhangi bir aletle yapılıp yapılmadığına bağlı olmakla birlikte aynı zamanda yaralamanın boyutu da verilecek cezaya etki etmektedir. Kasten yaralama suçu en basit tanımla bir kimsenin vücuduna zarar verilmesi, acı çektirilmesi, algılama yeteneğinin ve sağlığının bozulması anlamına gelmektedir. Basit tıbbi yaralama olarak nitelenen kasten yaralama suçunun cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Basit yaralama elle vurma, yumruk atma gibi herhangi bir suç aleti kullanmadan gerçekleştirilen fiilleri kapsamaktadır. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen basit yaralamalarda ise 1 ila 3 yıl arasında hapis ve adli para cezasına hükmolunmaktadır. Bıçakla yaralama suçu şikayet cezası da meydana gelen yaralamaya göre farklılık arz etmektedir.

Kasten Yaralama Suçunun Bıçakla İşlenmesi Halinde Cezası Ne Kadardır?

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre silahla yaralama olarak değerlendirilen kasten yaralama suçu;
 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türden bir yaralamayla sonuçlanmışsa bu durumda 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ve ½ oranında artırılmış adli para cezası,
 • Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen bir yaralanma ile sonuçlanmışsa 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası
İle cezalandırılmaktadır. Bıçakla adam yaralamanın cezası 2019 görüldüğü gibi yaranın tıbbi niteliğine göre değişmektedir. Aynı şekilde kasten yaralama;
 • Kamu görevlisine,
 • Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe
 • Beden ve ruhen kendini savunamayacak durumda olanlara,
 • Kamu görevinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak işlenmesi halinde
Basit tıbbi müdahalelerde 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ve ½ oranında artırılmış adli para cezası, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen bir yaralanma ile sonuçlanmışsa 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Ne Kadardır?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçuna verilen cezalar basit yaralamaya verilen cezalar 2019 artırılarak bu suçun faillerine uygulanmaktadır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten bıçakla yaralama suçları TCK 87. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre;
 • Mağdurun organ ve duyularında sürekli zayıflık meydana gelmesi,
 • Yüzde sabit iz oluşması,
 • Hamile kadına karşı yaralama sebebiyle çocuğun erken doğumu,
 • Mağdurda sürekli konuşma bozukluğu meydana gelmesi,
 • Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir hal meydana gelmesi
Halinde basit yaralama ile verilen ceza bir kat arttırılır ve ceza 3 yıldan aşağı olamaz. Kasten yaralama silah olarak sayılan bıçakla işlenirse yukarıdaki hallerde ceza 5 yıldan az olamaz. Kasten yaralama neticesinde;
 • Hamile kadının çocuğunun düşmesine,
 • Mağdurun yüzünde sürekli değişikliğe,
 • Mağdurun konuşmasına ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına,
 • Mağdurun bitkisel hayata ve iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa mahkum olmasına,
 • Mağdurun organ veya duyularından biri veya birkaçını sürekli olarak yitirmesine
Gibi sonuçlar meydana gelmişse bu durumda kasten yaralama suçu basit yaralamada verilecek cezalardan iki kat arttırılır, bu durumda da verilecek ceza 8 yıldan az olamaz.

Bıçakla Yaralama Ceza Davası Açılması Şikayete Tabi Midir?

Bıçakla yaralama suçu, kasten yaralama suçunun nitelikli halini oluşturduğundan davanın açılması şikayete bağlı değildir. Ancak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçlarında mağdurun 6 ay içinde şikayette bulunması zorunludur. Bıçakla yaralama suçu cumhuriyet savcıları tarafından re’sen takip edilen suçlardandır. Davaya katılmak isteyen mağdur bu talebini savcılığa ya da mahkemeye iletebilir.

Bıçakla Yaralama Suçunda Şikayet Zamanaşımı

Bıçakla yaralama suçunda dava zamanaşımı en az 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma açılmaması halinde dava zamanaşımına uğramaktadır. Şikayet bağlı basit tıbbi müdahale ile giderilen ve silah olarak nitelenen suç aletinin kullanılmadığı kasten yaralama davalarında ise mağdur fiil ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde cumhuriyet savcılıklarına ya da kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunarak ceza davası açılması konusunda başvuru yapabilir. KASTEN YARALAMA SUÇU - SANIK İLE MAĞDUR ARASINDA HUSUMET BULUNMADIĞI - KAVGA ORTAMINDA HAYATİ BÖLGEYİ HEDEF ALDIĞINI GÖSTERİR KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI - KASTEN SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ ÖZET: Somut olayda; sanık ile mağdur arasında husumet bulunmaması, ciddi bir engel bulunmadığı halde eylemini sürdürmeyip tek bıçak darbesi ile yetinmesi, kavga ortamında hayati bölgeyi hedef aldığını gösterir kesin ve inandırıcı delil bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde, Kardeşini kasten silahla yaralama suçundan hüküm kurulması gerekirken, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası Yargıtay Kararı

KASTEN YARALAMA SUÇU - AĞABEYİNİN KAFASINA MAĞDURUN SİLAH DAYADIĞINI GÖREN SANIĞIN MAĞDURU YARALAMASI - KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Ağabeyinin kafasına mağdurun silah dayadığını gören sanığın, elindeki bıçakla mağdurun sırt bölgesine ayrı ayrı 3'er cm.lik yara oluşturacak şekilde üç kez vurduktan sonra tabancayla da sağ gluteal bölgesine bir el ateş ettiği, hayati tehlike geçiren ve acilen ameliyata alınan mağdurun yapılan operasyonda çekumda perforasyon primer onarım, karaciğer 7. ve 8. segmonte grade II laserasyon primer onarım, appendoktomi, hemozstoz kontrolü sağlanıp loop ileostomi yapıldığı, sağ akciğere göğüs tüpü takıldığı olayda; hedef alınan bölgeler, Kullanılan aletlerin özellikleri, yaraların yeri, sayısı ve niteliği dikkate alındığında, sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu> anlaşıldığı halde, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yerine suç niteliğinin tayininde yanılgıya düşülerek Kasten Yaralama suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirir. Makalede Boşanmada Tazminat ve Nafaka Hakkı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ EYLEM - MANEVİ TAZMİNATIN OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERMESİ LÜZUMU - TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI - HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ Davaya konu olayda; olayın oluş biçimi, davacının yaralanma derecesi, tanık beyanları ve ceza mahkemesinin kararı ile yukarıda açıklanan ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır. Daha üst düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 984 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara