Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu
Bilişim Sistemine Girme Suçu BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2014/38 Karar: 2014/31162 Karar Tarihi: 24.12.2014 BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU - BERAAT EDEN SANIĞIN POS CİHAZINA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ - UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞAN BİR...
Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir? Bilişim sistemine girme suçu işlemek, Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi kapsamında hüküm altına alınmıştır. Bilişim sistemine girme suçu; herhangi bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girilmesi ya da orada kalmaya devam edilmesiyle oluşan bir suçtur. Bilişim sistemine girilmesi sonrasında, bilişim sisteminde bulunan verilerin yok edilmesi veyahut değiştirilmesi durumlarında suçun cezası daha ağır olarak verilmektedir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu  Cezası Nedir?

Bilişim suçu cezası bilişim sisteminin tamamına ya da bir kısmına hukuka aykırı şekilde girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi sonucunda 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası olarak verilmektedir. 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası bilişim suçunun basit olarak işlenmesi sonucunda verilir. Bilişim sistemine girilmesi ve bilişim sisteminde değişiklik yapılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası hükmü verilebilmektedir.

Bir Suçun Bilişim Sistemine Girme Suçu Olması İçin Şartlar

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu birbirinden farklı birçok eylem ile işlenebilen bir suçtur. Bu suçun işlenmesi sırasında erişimin gerçekleşebilmesi için düşük güvenlik önlemlerinden faydalanılabilmektedir. Sistemde var olan güvenlik önlemlerindeki eksikler kullanılabilir. Ağ üzerinden Truva atı, virüsler, solucanlar gibi sistemi zorlayacak ve dışarıdan giriş yapılmasını sağlayacak eylemler uygulanabilir. Bilişim suçları bir başkasına ait olan bilgisayara zorla giriş yapılarak verilerin görülmesi biçiminde işlenebilmektedir. Bunun yanı sıra bir ağ aracılığıyla bilişim sistemine girilmesi yoluyla da bilişim suçu işlenebilir. Bir suçun bilişim suçlarından sayılabilmesi için bilişim sistemine girişin uzaktan ya da yakından yapılması, kablolu ya da kablosuz olması fark etmemektedir.

Bilişim Sistemi Suçu Kapsamında Girilmesi Yasak Olan Sistemler

Uygulamada bilişim sistemine müdahale suçu olarak adlandırılan bu suç kapsamına giren bilişim sistemleri;
  • , Windows
  • Linux
  • Diğer işletim programları
  • E-mail hesapları
  • Whatsapp
  • heyecan
  • Facebook
  • Instagram
  • Diğer sosyal medya uygulamaları gibi her türlü bilgisayar ve veri sistemini kapsamaktadır.
Bilişim suçunun ispatı için mahkeme ve avukatlar genellikle Microsoft Corporation şirketinden yardım almaktadırlar. IP adreslerinin tespiti yapılmakta ve suçun niteliği incelenebilmektedir. Makalede Bilişim Sistemine Girme Suçu konuları işlenmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Bilişim Suçu Avukat ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Yargıtay Karar

BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU. BERAAT EDEN SANIĞIN POS CİHAZINA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ. UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞAN BİR BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ. ÖZET: Sanık Ö.'ın olay günü T…'da olduğu halde, suçun işlendiği bilgisayar IP adresinin İ…. olması karşısında, bilişimsel olarak bu durumun mümkün olup olmayacağı ve beraat eden sanık A.. T..'in pos cihazına dışarıdan müdahale edilip edilemeyeceği konularında bilişim sisteminin işleyişi ve internet bankacılığı konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bir bilirkişi kurulundan denetime olanak verecek biçimde ayrıntılı bir rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma sonucu hüküm kurulması isabetsizdir. Hüküm bozulmuştur. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU - FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE KATILAN ADINA PROFİL HESABI OLUŞTURUP KATILANIN RESMİNİ VE TELEFONUNU KOYMASI. EYLEMİN OLUŞTURACAĞI SUÇLARA GÖRE DAVAYA BAKMANIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK'nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekir. Karar: Katılan vekillerinin temyiz dilekçesinin içeriği itibariyle, temyizin, sanık hakkında bilişim sistemine girme suçundan verilen beraat hükmüne yönelik olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede; Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK'nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması, Kabule göre de; Hükmün gerekçe kısmında, sanığın, katılanın isim ve telefon numaralarını kullanmak suretiyle katılan adına facebookta profil hesabı açarak, bu profilden katılan imiş gibi katılanın iş arkadaşı olan tanıkların ve üçüncü kişilerin sayfalarına eklenerek bu kişilere arkadaşlık teklifinde bulunduğu. Uygunsuz görüşmeler yaptığı, bu suretle katılanın huzur ve sükununu bozarak atılı kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunu işlediği açıklandıktan sonra, sanığın, katılan adına facebook profil hesabı oluşturarak katılanın resmini ve telefonunu koyması eylemi nedeniyle, bilişim sistemine girme suçundan açılan davada karar verilmiştir. Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Ceza Davası Yargıtay Kararı, Katılanın bilgisi ve rızası dışında ... ve ... hesabından internet aracılığıyla sanık .. TL tutarında para aktarılması, sonrasında sanığın aynı gün ... yöntemi kullanılmak suretiyle isimli şahıslara sırasıyla .... Amerikan doları göndermesi, sanığın savunmasında da bahsettiği üzere katılanın hesabından kendi hesabına aktarılan paranın .... TL'yi komisyon olarak uhdesinde tutarak, .... tutarındaki parayı çekmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın belli bir komisyon karşılığında suça konu paraların katılanın hesabından aktarılması şeklindeki eyleminin. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararında da benimsendiği  'bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık'' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmasına itibar edilerek mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 173 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara