Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık

Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık
Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık | Bilgisayarlarına ve akıllı telefonlarına gönderilmiş olan “güvenli bankacılık” başlıklı, vb. başlıklar altında virüslü e-postalar ile müştekilerin bankacılık işlemlerini yaptığı bilgisayar, akıllı telefon ve akıllı anahtara erişim sağlayarak, müştekilerin internet bankacılığı hesabına erişim...
Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçu ve Cezası Nedir? Bilgisayarlarına ve akıllı telefonlarına gönderilmiş olan “güvenli bankacılık” başlıklı, vb. başlıklar altında virüslü e-postalar ile müştekilerin bankacılık işlemlerini yaptığı bilgisayar, Akıllı telefon ve akıllı anahtara erişim sağlayarak, müştekilerin internet bankacılığı hesabına erişim sağlandığı, internet bankacılığı şifresi alınan hesaplardan, yine örgüt elemanlarınca açılan hesaplara, internet bankacılığı yoluyla EFT veya havale yapılarak çekilmesi şeklinde gerçekleştirildiği kabul edilen; Özetle sanıkların banka hesaplarındaki mal varlığı değerlerini başka bir hesaba aktarmak şeklindeki eylemleri bakımından TCK ilgili madde maddesine ilişkin suçun oluştuğu ortadadır. Bilişim Suçları Avukatı | Ancak kişilerin verilerinin kullanılması suretiyle bilişim sisteminden hırsızlık yapılması durumunda TCK ilgili madde bakımından kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle hesaba para aktarma eylemi sadece TCK ilgili madde olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki bu suçun işlenmesi açısından bir başkasının kimlik bilgisinin yani kişisel verisinin kullanılması gerekmektedir. Bunlar kullanılmaksızın eylemin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca kanunilik ilkesi gereği, somut olayda kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma yahut ele geçirme söz konusu değildir.

Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Yargıtay Kararı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇU - BİLİŞİM SİSTEMİNİ KULLANARAK HIRSIZLIK SUÇU BAKIMINDAN AMAÇ EYLEM İÇERİSİNDE ERİYEN ARAÇ EYLEMLER DEĞİL KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI SÖZ KONUSU OLDUĞU. Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçu: Ele geçiren kişiler, hesaba kimlik bilgilerini kullanarak para aktarma işlemini gerçekleştirmemişlerdir. Hesaba para aktaran failler, kişisel verileri ele geçiren kişilerin vermiş olduğu veriler sonucunda bilişim sistemini kullanarak hırsızlık eylemlerini gerçekleştirmiştir. Bilişim sistemini kullanmaktan başka alternatifi olmadığı gibi, aynı zamanda da başkaları tarafından ele geçirilen kimlik bilgileri gibi kişisel verileri kullanarak bu eylemi gerçekleştirmeden bilişim sistemi kullanarak hırsızlık eylemini gerçekleştirmeleri somut olay bakımından mümkün değildir. Ancak burada bilişim sistemini kullanarak hırsızlık suçu bakımından amaç eylem içerisinde eriyen araç eylemler değil, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması söz konusudur. Hukuka aykırı olarak kullanma eylemi de suç olarak tanımlanmadığından, kanunilik ilkesi gereği sanıkların ayrıca TCK ilgili madde kapsamında cezalandırılmaları mümkün değildir. Faillerin, diğer örgüt mensupları tarafından hukuka aykırı ele geçirilmiş olan verileri kullanmaktan ibaret olan eylemleri TCK ilgili madde kapsamında olmadığı açıktır. Faillerin örgüt içerisindeki görevleri, banka hesabından kişisel verileri kullanarak para transfer etmekten ibarettir. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçu bakımından iştirakleri mevcut değildir. Ancak söz konusu veriler yardımıyla banka hesabına para aktararak bilişim sistemi kullanılarak hırsızlık suçu işledikleri sabittir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Cezası

Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık | Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun düzenlendiği 10 ayrı eylemin meydana geldiği suç tarihleri itibarıyla yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCY'nın 142/2-e maddesinde "3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur şeklinde düzenleme bulunduğu" Suç tarihinden sonra 28/06/2014 tarih ve 29044 S.R.G. de yayımlanan 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 62. maddesi ile ikinci fıkrasında yer alan “üç yıldan yedi” ibaresi “beş yıldan on” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara