Çekte Tahrifat ve Oynama Ne Demek? Çekte tahrifat cezası nedir?

Çekte Tahrifat ve Oynama Ne Demek? Çekte tahrifat cezası nedir?
Çekte ve senette tahrifat, yasal bilgilerin izinsiz değiştirilmesi ve haksız kazanç elde etme amacı taşır. Bu suçlar, 2 ila 5 yıl hapis cezası gerektirir.

Çek ve senet gibi finansal belgelerde yapılan tahrifatlar, hukuk sistemimizde ciddi suçlar arasında yer alır ve bu eylemler sonucunda hukuki sonuçlar doğurur.

Tahrifat, belgenin orijinal içeriğinin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi anlamına gelir. Bu işlemler, genellikle haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılır. İşte bu konulara dair detaylı bilgiler:

Çekte Tahrifat Ne Demek?

Çekte tahrifat, çek üzerindeki miktar, tarih, alıcı gibi önemli bilgilerin izinsiz ve yasa dışı bir şekilde değiştirilmesidir. Bu tür değişiklikler, genellikle haksız bir kazanç elde etmek amacıyla yapılır. Çekte tahrifat yapmak, hem güveni zedeleyen hem de adli sonuçlar doğuran ciddi bir suçtur.

Senet Üzerinde Düzeltme Yapılabilir mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 207. madde gereğince, senet üzerinde yapılan her türlü düzeltme, silinti veya eklemenin, senedi düzenleyen tarafından imza veya paraf ile onaylanması gerekmektedir. Bu onay olmaksızın yapılan düzeltmeler, senedin hukuki geçerliliğini etkileyebilir.

Senet Üzerinde Tahrifat Olursa Ne Olur?

Senet üzerinde izinsiz yapılan tahrifatlar, borç ilişkisini etkileyebilir ve bu tür düzeltmelerin yasal kabul görmesi için keşideci tarafından onaylanması gerekir. Onaylanmayan tahrifatlar, senedin hukuki geçerliliğine zarar verebilir ve inkâr durumunda senet geçersiz sayılabilir.

Çekte Tahrifat Cezası Nedir?

Çekte tahrifat yapmak, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında resmi belgede sahtecilik suçu olarak değerlendirilir. Bu suçu işleyen kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bu, suçun ciddiyetine göre değişkenlik gösterebilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Paraya Çevrilir mi?

TCK'ya göre, kısa süreli hapis cezaları belirli durumlarda adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, resmi belgede sahtecilik suçunun asgari cezası 2 yıl olduğu için bu suçun cezası adli para cezasına çevrilemez.

Senet Üzerinde Oynama Suçu Cezası Nedir?

Senet üzerinde oynama yapmak da yine TCK madde 204'e göre resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilir ve bu suçu işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Senet gibi finansal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir oynama ciddi yasal sonuçlar doğurur.

Senet Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

Senedin üzerindeki bilgilerin doğruluğu, senedin hukuki geçerliliği için esastır. Senedin düzenlenme tarihi gibi kritik bilgilerde yapılan değişiklikler veya tahrifatlar, senedin tamamen geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bu, alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisini doğrudan etkileyebilir.

Çek Miktarında Tahrifat - Senette Oynama ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Senet Nedir,

Senet, her şeyden önce, “bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, kökeninin Roma hukukuna dayandığının da önemle altını çizmek gerekir.

Senet, bir yazılı belgedir. Üzerinde yazılı olan tarihte ödeneceğinin hüküm altına alındığı, ödenmediği takdirde Türk Borçlar Kanunu’ndaki “temerrüt” hükümlerinin söz konusu olacağı ve bir borcun varlığının imza altına alındığı belgedir. Ancak, ayrı bir hassasiyetle belirtelim ki, “senet” oluşturmak herhangi bir hukuki şekil şartına bağlı tutulmadığından (yazılı olarak yapılması dışında), oluşturması çok kolay bir belgedir.

Bu nedenle, hemen ifa edilmeyecek olan borçların, daha sonra ifa edileceğinin hukuken garanti altına alınmasını sağlamak maksadıyla düzenlenirler; ticari önemi bu denli büyük bir belgenin üzerinde çok kez sahtekarlıklar yapılabilmektedir.

Senet Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Senetler üzerinde, kötü niyetli kimselerin oynama yapması, “senette tahrifat” olarak adlandırılır. Bu durum, sadece özel hukuk anlamında değil; ceza hukuku anlamında da bir sorumluluk doğurur.

Ceza hukuku açısından doğurduğu sonuç, kişinin “resmi belgede sahtecilik” suçu işlemiş olmasıdır. Bu da, Türk Ceza Kanunu’nun 204 ve 205. Maddelerinin konusunu oluşturmaktadır. Şöyle ki:

Madde 204.- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Madde 205.- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(Kambiyo senedi adı verilen senetler en yaygın senet türüdür. Türk hukuku, kambiyo senetlerini bir “resmi belge” saymaktadır. Bu nedenle, kambiyo senetlerinde yapılacak olan tahrifat, resmi belgede sahtecilik suçunun tüm unsurlarını barındırmaktadır.)

Senette Nasıl Değişiklik Yapılır?

Olağan koşullarda, özellikle resmi belge sayılan kambiyo senetleri adına konuşacak olursak, bu senetlerde değişiklik yapılması basit bir prosedüre dayanır. Şöyle ki, eğer taraflar kendi aralarında senedin değiştirilmesi konusunda anlaşırlarsa, önceki senet imha edilerek hukuk yaşamından kaldırılır; yerine yenisi yapılır.

Keza, tarafların direkt olarak senedi yürürlükten kaldırmaları, yerine yenisini hiç yapmamaları da mümkündür. Ancak, burada altı çizilmesi gereken nokta, KARŞILIKLI İRADE AÇIKLAMASININ bulunması kısmıdır.

Taraflar aralarında anlaşırlarsa, senet üzerinde değişiklik yapılabilir; bunun dışında gerçekleşecek her tür değişiklik, “senette tahrifat” suçu oluşturur. Eğer senette oynama yapılarak bir resmi belgede sahtecilik suçu oluşursa, bu suçun cezai takibatı Cumhuriyet Savcısının emri üzerine soruşturulur; gerekirse kovuşturma (yargıç karşısına çıkma) aşaması başlatılır. Yani, tarafların şikayetine gerek duyulmaz.

Senet Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

Senette meydana getirilen oynamadan dolayı, gerçekte borçlu olmadığı bir edimin kendisine “borç” olarak dayatıldığı kişi, borçlu olmadığının tespit edilmesi maksadıyla menfi tespit davası açar.

Bu haber toplam 717 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara