Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi

Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi
Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Ceza yargılamasında istinaf başvurusu, kararın verilmesinden itibaren 7 gün içinde karar veren ceza mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılır. Tutuklu olanlar için ilgili kanun 263. maddesi uygulanır. Mahkemelerce verilen Ceza ve kararlar 7 gün içinde bölge adliyesi mahkemesine yani istinafa başvuru yapması halinde verilen hüküm kesinleşmez...
Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır? Ceza davasında istinaf başvurusunun yapılması ilk derece mahkemesinde yargılama sonucunda karar verilmesinin ardından bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine başvuru dilekçesi vermek suretiyle açılmaktadır. Ceza davasında verilen kararların gerekçeleri verilen karardan sonra açıklandığından istinafa başvuru dilekçesi hazırlamadan önce istinaf süre tutum dilekçesi verilerek gerekçeli kararın beklenilmesi mümkündür. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra istinaf mahkemesine başvurularak dava sonucuna itiraz edilebilmektedir. Ceza istinaf başvuru dilekçesi hazırlanması kanuni gerekçelere dayanmak zorunda değildir. Bununla birlikte istinaf yargı yoluna başvuru süresine dikkat edilmesi ve ilk derece mahkemesi kararında var olduğu iddia olunan hukuka aykırılık sebeplerinin ortaya koyulması son derece önemlidir. Çünkü istinafa yapılacak itiraz dilekçesiyle mahkumiyet kararı da dahil olmak üzere bozma talepleri üst mahkemeye iletilecek ve buradan arzu edilen sonuçların alınması sağlanacaktır.

Ceza Davası İstinaf Başvuru Dilekçesi Hazırlama

Ceza davası istinaf başvuru dilekçesi asliye ceza veya ağır ceza ilk derecesi kararlarına itiraz etmek suretiyle gerçekleşmektedir. İstinaf dilekçesi örneği 2019 hazırlanırken süre tutum dilekçesi verildiyse gerekçeli karardan sonra istinafa başvuru yapılabileceği gibi kararın dava taraflarına tebliğinden itibaren 7 gün içinde gerekçeli kararı beklemeden de dava açılabilmektedir. İstinaf başvuru dilekçesi davaya bakmakla görevli olan bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye verilmelidir. Dava dilekçesinde;
 • Dosya esas ve karar numarası, dosya tarihi,
 • İstinaf başvurusu yapan sanık veya katılana ait bilgiler ile varsa avukata ait bilgiler,
 • Dava konusu olan suç,
 • Açıklamalar, hukuki dayanaklar,
 • Netice ve talep bölümleri
Eksiksiz olarak hazırlanmalı dava dosyasında soruşturmadan karar aşamasına kadar meydana gelen hukuka aykırı sebepler kanuni verilerle ispatlanmaya çalışılmalıdır. İstinaf başvuru dilekçesinin ceza hukuku alanında uzman avukatlar tarafından yapılması istenilen sonuçların elde edilmesine ve hukuki menfaatlerin korunmasına yardımcı olacaktır.

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Ceza istinaf süre tutum dilekçesi örneği davada yetkili olan bölge adliye mahkemesine sunulmak üzere kararı veren ilk derece mahkemesine;
 • İstinaf yoluna başvuran sanık ve katılan bilgileri,
 • Varsa avukata ait bilgiler,
 • Sanıklar,
 • Suç,
 • İstinafa konu kararın tarihi esas ve karar numaraları,
 • Talep,
 • Sonuç ve istem
Bölümlerinin hazırlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Talep olarak istinafa konu dava için istinaf yoluna başvurulduğu ancak gerekçeli karar yazılmasının akabinde ayrı bir dilekçeyle istinafa itiraz edileceği bildirilmelidir. Sonuç ve istem bölümünde ise ilk derece mahkemesi kararına itiraz edildiği ve bu kararın bölge adliye mahkemesince bozulması gerektiği beyan edilmelidir.

Ceza Davası Sonucunda Kaç Gün İçinde İstinafa Başvurulmalıdır?

Ceza davasında ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu kararlara karşı 7 gün içinde istinaf başvurusu yapılması gerekmektedir. İstinaf başvurusu yapılmadığı takdirde ilk derece mahkeme kararları kesinleşmekte ve cezanın infazı söz konusu olmaktadır. Ceza davası istinaf süresi şayet karar sanığın yüzüne okunmuşsa kararın okunduğu tarihten itibaren 7 gün içinde istinaf başvurusu yapılmalıdır. Karar sanığın ya da dosyanın diğer taraflarının yokluğunda verilmişse kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde istinaf dava dilekçesinin bölge adliye mahkemesine sunulması gerekir. İlk derece mahkemesinin karar vermesi sonunda gerekçeli karar 1 ay gibi bir sürede hazırlanmaktadır. Gerekçeli karar beklenerek istinafa itiraz dilekçesi yazılacaksa süre tutum dilekçesi hazırlanarak beklenilmesi mümkündür. Süre tutum sonrası istinaf süresi gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğinden itibaren 7 gündür. Ancak bu sürenin dikkate alınması için ilk derece mahkemesinin ilk kararından sonra süre tutum dilekçesi verilmesi zorunludur.

Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA                                           Sunulmak Üzere ...  CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIĞIN; ADI VE SOYADI                                       : TC KİMLİK NUMARASI                      : ADRES                                                          : VEKİLİ                                                          : ADRES                                                          : MAĞDUR/MÜŞTEKİ                             : ADI VE SOYADI                                        : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                                            : VEKİLİ                                                           : ADRES                                                           : SUÇ VE SUÇ TARİHİ                               : TALEBİN KONUSU                                  : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve …/… E., …/…K. Sayılı Kararın İstinaf  İstemi. KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                  : …/…/… KARARIN ÖZETİ                                     : Müvekkilimiz … hakkında, .......……. Ceza Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde dava açılmış ve mahkemenin............ müvekkilimiz sanık hakkında ....................... tarihinde hükmedilmiştir. İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;
 1. A) USUL YÖNÜNDEN :
 • Tanık ..............................................................anlaşılmıştır.
 • Esaslı ..................................................................maddesine aykırı davranılmıştır.
 • Suç tarihinde........................................... inceleme ile karar verildiğini göstermektedir.
 1. B) ESAS YÖNÜNDEN :
 • Maktulün,.................................teşkil etmektedir.
 • Maktul .....................................karar yerinde tartışılmadan uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER                              : SONUÇ VE İSTEM                                     : Yukarıda .....................................................dikkate alınarak;
 • Mahalli............................. ortadan kaldırılmasına,
 • Müvekkilimiz ............................................arz ve talep ederiz.
EKLER İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIK VEKİLİ Av.İlkay UYAR KABA

Bu haber toplam 489 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara