Ceza Kararları Düzeltme

Ceza Kararları Düzeltme
Ceza Kararları Düzeltme, Ceza kararlarının düzeltilmesi için özellikle Yargıtay ceza dairelerinin onama kararına karşı direkt olarak itiraz edilmesi mümkün değildir. İtiraz için ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılması gerekmektedir. Yargıtay kararları onandıktan sonra kesinleşmektedir. Fakat onama kararına itiraz edilmesi gibi durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerekmektedir. Bu aşamada başvuru infaz engelleyecek nitelikte olmaz. İtirazın gerçekleşmesi için
Ceza Kararları Düzeltme, Ceza kararlarının düzeltilmesi için özellikle Yargıtay ceza dairelerinin onama kararına karşı direkt olarak itiraz edilmesi mümkün değildir. İtiraz için ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılması gerekmektedir. Yargıtay kararları onandıktan sonra kesinleşmektedir. Fakat onama kararına itiraz edilmesi gibi durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerekmektedir. Bu aşamada başvuru infaz engelleyecek nitelikte olmaz. İtirazın gerçekleşmesi için infazın durdurulması gerekmektedir.

Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Yargıtay kurumuna itiraz için öncelikli olarak Anasaya Mahkemesi’nden önceki temyiz mercine başvurmak gerekmektedir. Şayet Anasaya Mahkemesi’ne başvuru şartları olgunlaşmamışsa kararlar kesin olacaktır. Fakat Yargıtay Ceza Daireleri kapsamında kararlara itiraz edilebilir. İtirazın kabul görmesi durumunda dosya Yargıtay Ceza Dairesine gönderilir. Ancak Yargıtay ceza dairesinin itirazı görmemesi durumunda dosyanın üst kurul olan Yargıtay Ceza Kurulu’na bu dosyalar teslim edilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308 numaraları maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcısına bu yetki tanınmıştır. İtiraz süreci yalnızca alanında profesyonel avukatlar tarafından takip edilmeli ve yönetilmelidir. Temyiz sürecinin takip edilmesi için performans ve profesyonellik oldukça önem teşkil eder.

Yargıtay Onama Kararlarına İtiraz Süresi Nasıldır?

Yapılan itirazlar ilamın verilmesinden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır. Fakat sanığın lehine yapılacak olan itirazlarda ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. Maddesine göre süre sınırlandırılması koyulmamıştır. Yargıtay ceza dairesinden çıkan onama kararlarına itiraz edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na bu itirazlar yapılmalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na yapılan itiraz neticesinde Cumhuriyet Başsavcısı aracı dilekçede yazılmış olan faktörleri dikkate değer görmesi durumunda dosyayı Yargıtay Ceza Dairesine iade etmektedir. Bu aşamada dosya ilgili Yargıtay Ceza Dairesi’ne iletilir. Bu noktada şayet itiraz talebi incelendikten sonra kabul görürse kararın düzeltilmesi sağlanır. Karar düzeltme Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde verilmiş olan kanun yollarından biridir. Karar düzeltme için bu kararı vermiş olan Yargıtay dairesinde itiraz incelenir ve karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla da kararın düzeltilmesi için Yargıtay’ın temyiz incelemesinde yapılan hataların düzeltilmesi sağlanabilir. Bu noktada tüm adımlar oldukça önemlidir. Uzman ve deneyimli bir avukat ile beraber çalışmak ve sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir. DAVAYI DÜŞÜREN SEBEPLER Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin 317 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı kararlarına karşı karar düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere istinaf dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme usulü Madde 340- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, kararı vermiş bulunan bölge adliye mahkemesi ceza dairesinden karar düzeltme isteyebilir. İlgililer, doğrudan doğruya veya yerel Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına başvurabilirler. Yerel Cumhuriyet savcısı ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına gönderir; aynı konuda re'sen de istemde bulunabilir. Hükümlü aleyhine karar düzeltme, ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin kararının bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. İlgililerin veya yerel Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, re'sen istemde bulunduğunda veya yerel Cumhuriyet savcısının istemi üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın geri bırakılmasına karar verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen yerel Cumhuriyet savcısına derhal bildirilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının istemi reddi halinde ilgililer, ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. İstem, bölge adliye mahkemesi ceza dairesi tarafından reddolunduğunda bir daha karar düzeltme isteminde bulunulamaz.

Ceza Kararları Düzeltme Yargıtay

Madde 341- Yargıtay ceza dairelerinin veya Ceza Genel Kurulunun kararlarına karşı karar düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere temyiz dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun Yargıtayca göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. Yargıtayda karar düzeltme usulü Madde 342- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kararı vermiş bulunan Yargıtay ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulundan karar düzeltme isteyebilir. İlgililer, doğrudan doğruya ya da yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına başvurabilirler. Yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı; ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına gönderir; aynı konuda re'sen de istemde bulunabilir. Hükümlü aleyhine karar düzeltme ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, özel daire veya Ceza Genel Kurulu kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. İlgililerin veya Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen istemde bulunduğunda veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın geri bırakılmasına karar verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen Cumhuriyet savcısına derhal bildirilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi reddi halinde ilgililer, ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. İstem, Yargıtay ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu tarafından reddolunduğunda bir daha karar düzeltme isteminde bulunulamaz. Ceza Kararları Düzeltme, Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. (Ceza Kararları Düzeltme) TCK'da davayı düşüren sebepler şunlardır;
 1. Sanığın ölümü,
 2. Genel af,
 3. Dava zamanaşımı,
 4. Şikayetten vazgeçmesi,
 5. Uzlaşma,
 6. Ön ödeme,
 • Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma, sorgu hakimliğinde savunmaya katılma,
 • Ağır ceza davalarında avukatlık hizmetleri, duruşmalara katılma,
 • Ceza kararlarına itiraz edilmesi,
 • Ceza kararlarının temyizi,
 • Sanık ve Katılan vekilliği,
 • Ceza yargılamasının her aşamasında müdafilik hizmetleri; Özellikle Ağır ceza davalarında müdafilik,
 • Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları,
 • Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiiliği.
 • Ceza Kararları Düzeltme
Makalede Ceza Kararları Düzeltme konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 607 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara