Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz
Cezanın Ertelenmesi Nedir? Cezanın Ertelenmesi Şartları Nelerdir? Cezanın Ertelenmesi Temyiz, Cezanın Ertelenmesi Dilekçesi, Cezanın Ertelenmesi Talebi. Ceza ertelenmesi tanımı ve şartlarının ne olduğu üzerinde en çok araştırma yapılan hukuki konu başlıklarından bir olurken, ceza ertelenmesi ise mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararıyla belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçmek anlamına gelmektedir. Hem TCK hem de Ceza İnfaz Kanunu çerçevesinde işlediği bir suçtan dolayı
Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz Nasıl Yapılır? Ceza ertelenmesi tanımı ve şartlarının ne olduğu üzerinde en çok araştırma yapılan hukuki konu başlıklarından bir olurken, ceza ertelenmesi ise mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararıyla belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçmek anlamına gelmektedir. Hem TCK hem de Ceza İnfaz Kanunu çerçevesinde işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılan kişinin cezası cezaevinde infaz edilirken, bazı durumlarda ya da bazı durumların bir arada gerçekleşmesi sonucunda kişinin cezasının infazının cezaevinde çekilmesinden vazgeçilebilirken bunun hapis cezasının ertelenmesi olarak ifade edildiği görülmektedir.

Şahsın Kişiliğinin Dikkate Alınarak Erteleme

Hapis cezasının ertelenmesi sanığın kişiliği ve suçun niteliği de göz önüne alınarak suç işlediği tespit edilen ancak mahkeme tarafından bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesiyle birlikte cezaevine gönderilmemesi olarak belirtilebilirken bir başka anlamda deneme süresi olarak da açıklanabilmektedir. Kişi bu deneme süresi içinde (iyi halli geçen bir deneme süresi) kanunun öngördüğü şekilde yaşamını sürdürürse ceza infaz edilmiş sayılarak ortadan kalkmış olur.

Cezanın Ertelenme Şartları

5237sayılı TCK’da oldukça ayrıntılı olarak ifade edilen hapis cezasının ertelenmesi bazı şartların birarada gerçekleşmesiyle mümkün olabilmektedir.
  • Hükmedilen cezanın süre ve niteliği, erteleme makamı için uygunluk içermesi
  • Kişinin hakkında erteleme hükümleri uygulanabilmesi için daha önce kasten işlenmiş bir suçun içerisinde yer almaması
  • Yargılama esnasında mahkemece oluşan kanaate göre kişinin bir daha suç işlemeyeceğinin düşünülmesi cezanın ertelenmesi nedir şartları anlamında açıklanabilmektedir.
Bu başlıklara göre öncelikli olarak sanığa verilen ceza miktarının mutlaka iki yıldan az olması gerekmektedir. Buna göre sanığa verilen cezanın 2 yıl 10 gün olması durumunda dahi diğer şartlar gerçekleşmiş olsa dahi sanığa ceza erteleme verilememektedir. Bu iki yıllık ceza miktarı 65 yaş üstü ya da 18 yaş altı kişiler için 3 yıldır. Burada önemli olan bir diğer detay da daha önce kasten ve bilinçli olarak bir suç işlenmesi durumudur. Kişinin daha önce taksirler bir suç işlemesi durumunda ne kadar bir ceza aldığı önemli olmamakta ve ceza ertelenmesi mümkün olmakla beraber kasten işlenen suçlarda 3 aylık bir hapis cezası dahi ceza ertelenmesi için gerekli şartlar açısından değerlendirilemez. A. CEZANIN ERTELENMESİ NEDİR, B. CEZANIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI NEDİR, C. CEZANIN ERTELENMESİ TEMYİZ

Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz Yargıtay Kararı

SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU - ERTELEMENİN MÜMKÜN HALE GELDİĞİ VE SANIĞIN DA BU YÖNDE TALEBİNİN BULUNDUĞU SOMUT OLAYDA BU HUSUSTA DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava konusu yargılamada da sanık son oturumda sunduğu dilekçesinde; şeklinde bir istemde bulunmuştur ki bu talep ertelemeyi de kapsamaktadır. Şu halde artık ertelemenin mümkün hale geldiği ve sanığın da bu yönde talebinin bulunduğu somut olayda, yerel mahkemece bu hususta değerlendirme yapılabilmesi için hükmün bozulmasına karar verilmelidir. görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur Sanık hakkında 2003 ve 2004 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak suçlarından kamu davası açılıp, yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1, 765 sayılı TCK'nun 80 ve 59/2 nci maddeleri uyarınca iki kez 17 ay 15 gün olmak üzere toplam 35 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın son celsede bilirkişi raporuna karşı itirazlarını ve esas hakkında beyanlarını sunduğu dilekçesinde lehine karar verilmesini talep ettiği, mahkemece lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiği, içtima sonucu verilen toplam ceza iki yılı aştığından ertelemeye ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Suç tarihinde yürürlükte bulunan 647 s. Kanunun başlıklı 6 ncı maddesi; Suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşını ikmal etmiş bulunanların mahkum oldukları ağır hapis cezası iki yıldan, hapis veya hafif hapis cezası üç yıldan fazla olmadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanabilir.Bazı suçlara ilişkin cezalarla askeri suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır> şeklinde düzenlenmiş,5237 sayılı TCK'nun başlıklı 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da; <İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, b) "Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda     mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir"düzenlemesine yer verilmiştir. Makalede Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara