Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası
Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası | Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek vücuduna fiziksel temasta bulunulması ile meydana gelen suç tipidir. Cinsel saldırı suçu, suçlunun mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme seviyesine göre ikiye çeşide ayrılır: Basit cinsel saldırı suçu; suçlunun...
Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası Nedir? Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek vücuduna fiziksel temasta bulunulması ile meydana gelen suç tipidir. Cinsel saldırı suçu, suçlunun mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme seviyesine göre ikiye çeşide ayrılır: Basit cinsel saldırı suçu; suçlunun, mağdurun vücuduna cinsel ilişki seviyesine varmayan düzeydeki temasta bulunmasıdır. Basit cinsel saldırı suçunun en basit şekline sarkıntılık suçu olarak ifade edilmektedir. Örnek olarak kişinin rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak ve buna benzer hareketler sarkıntılık yoluyla basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir. Cinsel münasebet düzeyine varmayan hareketler ancak belli bir yoğunluk ve süreklilik arz ettiğinde basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşan daha ağır bir suç meydana gelir. Nitelikli cinsel saldırı suçu, diğer bir ifadeyle tecavüz suçu; mağdurun vücuduna organ veya sair bir cisim sokulması yoluyla eylemi gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelir. Eski ceza kanunumuzda ırza geçme suçu konu başlığıyla altında düzenlenmişti. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası Suçlunun mağdurun vücuduna dokunmadan gerçekleştirdiği söz ve hareketler ile cinsel taciz suçu olarak değerlendirilir. Cinsel saldırı suçunun meydana gelmesi için vücuda temas şarttır. Suçlunun kendi vücudu üzerinde yaptığı hareketler de cinsel saldırı olarak değerlendirilemez ancak cinsel taciz suçu olarak değerlendirilir. Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde sınıflandırılır.
 • Cinsel İstismar Suçu: Kaide olarak 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı vücutlarına temasta bulunmak yoluyla cinsel amaçla işlenen eylemler cezalandırmaktadır. 15-18 yaş aralığında bulunan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradelerini etkileyen bir sebeple çocuğun vücudu üzerinde yapılan eylemler de cinsel istismar suçu olarak değerlendirilir.
 • Cinsel Saldırı Suçu: kaide olarak yaşı büyük kişilere veya 15-18 yaş aralığında olan mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir sebep olmaksızın, eğer olursa istismar suç olarak kabul edilir) vücuda temasta bulunmak yoluyla cinsel amaçla işlenen eylemler cezalandırmaktadır.
 • Cinsel Taciz Suçu: Mağdur kişinin yaşına bakılmadan, suçlu ile mağdur arasında fiziksel bir temas olmadan, halk arasında sözlü olarak laf atma veya sözlü taciz benzeri cinsel hareketlerle işlenen eylemler cezalandırmaktadır.
 • Reşit Olmayan Kişiyle Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş aralığında yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenmiş olur.

Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık Suçu Nedir?

Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedeni üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla ve ancak cinsel münasebete varmayan cinsel hareketler sergilenmesiyle oluşur. Basit cinsel saldırı suçunun meydana gelmesi için, gerçekleştirilen davranışların objektif olarak şehvi özellikte bulunmaları yeterlidir; suçlunun bu arzularının fiilen tatmin etmiş olması şart değildir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası Sarkıntılık suçu, basit cinsel saldırı suçunun daha hafif bir şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sarkıntılık suçu da cinsel saldırı suçunun bir görünüm şekli olduğundan mutlaka mağdurun vücuduna temasta bulunulması şart değildir. Fiziksel temas olmadan da cinsel gayeyle işlenen tüm eylemler cinsel taciz suçu olarak değerlendirilir. Sarkıntılık, suçlunun mağdura doğru yüzeysel, geçici ve hafif seviyede cinsel hareketlerini ifade eder. Suçlunun işlediği eylemi, sürekli hale getirerek mağdurun bedeni üzerinde cinsel amaçla işlenen davranışları sarkıntılık suçu olarak değil, basit cinsel saldırı suçunun daha ağır olan şekli olarak değerlendirilir. Yargıtay uygulamasında basit cinsel saldırının en basit biçimde işlene sarkıntılık suçuna vücut veren davranışlar şunlardır:
 • Kişinin yanaklarından öpmek,
 • Kadınların eteğini veya diğer giysilerini indirmeye çalışmak,
 • Cinsel amaçla kişinin elini tutma, belini tutma, omzundan tutma,
 • Kişiye sarılarak “seni seviyorum” demek,
 • Kişinin ensesinden öpmek,
 • Kişinin kalçasına, bacaklarına veya bacak arasına dokunmak,
 • Kişinin cinsel organına dokunmak,
 • Kişinin göğüslerini okşamak
 • Vücudunu kişinin vücuduna sürtünme, özellikle toplu taşıma araçlarında mağdurun bedeniyle cinsel amaçlı temasta bulunma.

Basit Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel hareketlerle bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye, mağdurun şikayetiyle, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası Sarkıntılık suçu, yani cinsel hareketler sarkıntılık düzeyinde kalması halinde suçluya iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
 • Bedeni veya ruhi açıdan kendisini savunamayacak halde bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevi, vesayet veya hizmet görevinin sağladığı imkanı kötüye kullanılmak yoluyla,
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı akrabalık ilişkisi içinde bulunan bir kimseye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından suç işlenirse,
Silahla veya birden fazla kişiyle birlikte bu suç işlenirse,İnsanların toplu olarak bir arada bulunma mecburiyetinin olduğu ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, bu suç işlenmesi durumda, yukarıda ifade edilen cezalar yarı miktarında artırılarak hapis cezasına çarptırılabilir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu Nedir?

Nitelikli cinsel saldırı suçu, diğer bir ifadeyle tecavüz suçu; mağdurun vücuduna organ veya sair bir cisim sokulması yoluyla eylemi gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelen suçtur. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası Cinsel saldırının, bedene bir organ veya sair bir cisim sokulması yoluyla meydana gelmesinin nitelikli durumu için, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin sokulması gerekiyor. Bu durumda mağdurun bedenine penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan kalem, şişe, sopa, cop gibi benzer bir cisim de sokulabilir. Nitelikli cinsel saldırı suçunun veya tecavüz suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen hareketlerin cinsel duyguları tatminine yönelik olması şart değildir, bu hareketler başka amaç için yapılsa bile tecavüz suçu meydana gelir. Organ tabiri kullanılmasından amaç cinsel organ dışındaki bedene girme özelliği olan parmak gibi diğer organların da vücuda sokulması halinde suçun nitelikli durumu oluşturabilecektir. Bu organın sahibinin kadın veya erkek olmasının hiçbir önemi yoktur. Sokma hareketi bizzat suçlu tarafından yapılabileceği gibi 3. bir kişinin veya bizzat mağdurun vasıta olarak kullanılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Kanunda bir kısıtlama olmamakla beraber yalnızca oral, anal veya vajinal bölgelere yönelik organ ya da benzer bir cisim sokma davranışlarında suçun nitelikli halini oluştuğu kabul edilmelidir. Vücudun bu bölgelerine organ veya sair bir cismin az da olsa sokulması bu suçun nitelikli halin uygulanması açısından yeterlidir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun veya Tecavüz Suçunun Cezası Nedir?

Hareketin bedene organ veya sair bir cisim sokulması yoluyla gerçekleştirilmesi halinde, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılabilir. Bu eylemin eşe karşı işlenmesi durumda, yargılamanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren durumlar;
 • Bedeni veya ruhi açıdan kendisini savunamayacak halde bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevi, vesayet veya hizmet görevinin sağladığı gücü kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı akrabalık ilişkisi içinde bulunan bir kimseye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silah zoruyla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada bulunma mecburiyetinin olduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi halinde,yukarıdaki ifade edilen cezalar yarı oranında artırılarak hapis cezasına çarptırılabilir.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası Örnek Karar

CİNSEL SALDIRI SUÇU - MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞININ SANIĞIN EYLEMLERİ NEDENİYLE BOZULDUĞUNUN ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE TESPİT EDİLDİĞİ - LEHE KANUN UYGULAMASININ HATALI YAPILARAK SONUÇ CEZANIN FAZLA HÜKMEDİLDİĞİ ÖZET: Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda mağdurenin ruh sağlığının sanığın eylemleri nedeniyle bozulduğu bildirildiğinden lehe kanun değerlendirmesi yapılırken sanık hakkında TCK'nın 102/1, 102/3-a, 102/5. maddeleri gereğince belirlenen 10 yıl hapis cezasına aynı Kanunun 43. maddesi uyarınca yapılan arttırım sonucu bulunan miktarın eklenmesiyle 11 yıl 1 ay 15 gün yerine hatalı şekilde bulunan, 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası üzerinden 62. madde ile indirim yapılarak sonuç cezanın 9 yıl 3 ay 7 gün yerine 10 yıl 1 ay 7 gün olarak fazla bulunması suretiyle lehe Kanun değerlendirmesinde hataya düşülerek fazla cezaya hükmedilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

Cinsel Suçlarda Uzlaşma Mümkün Mü?

Uzlaşma, suç iddiasıyla suçlanan kişiyle suçun mağduru olan kişinin bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak uzlaşmasıdır. Ancak cinsel saldırı suçları, uzlaşma kapsamında olan suç türlerinden değildir. Suçun; basit cinsel saldırı, sarkıntılık suçu veya nitelikli cinsel saldırı suçu veya tecavüz suçu olması sonucu değiştirmez, cinsel suçlar bakımından uzlaşma hükümleri uygulanmaz. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Cinsel Suçların Şikayet Süresi Ne Kadar?

Sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı yani eşe tecavüz suçu şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Mağdur kişi, şikayet hakkını suçun işlenmesinden sonraki 6 ay içinde kullanmalıdır. Bu suçlar için şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında da olabilir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Cinsel Saldırı Suçu Zamanaşımı Nedir?

Sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı veya eşe tecavüz suçu dışındaki tüm cinsel saldırı suçları savcılık tarafından re'sen soruşturulur, bu suçlara ait herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz. Çünkü bu suçlar kamu düzenine karşı işlenmiş suçlardandır. Cinsel nitelikli suçlarda dava zamanaşımı, suçun meydana geldiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde dava sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Sarkıntılık suçunda eğer şikayet hakkı kullanılırsa dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Basit veya nitelikli cinsel saldırı suçlarının diğer tüm durumlarında dava zamanaşımı süresi on beş yıldır. Söz konusu olan cinsel nitelikli suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir. | Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası

Cinsel Suçlarda Görevli Mahkeme Neresidir?

Sarkıntılık suçu hakkında yargılama yapma görevi, suçun işlendiği yerin asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Sarkıntılık suçu dışındaki yer alan tüm cinsel nitelikli suçlar ile ilgili yargılama yapma görevi, suçun işlendiği yerin ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Cinsel Saldırı Şikayet ve Cezası | Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme Hakkında Karar Basit Cinsel Saldırı suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sırasında; .. 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle ..... 62. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi talebiyle Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği düşünüldü: Tüm dosya içeriğine, iddianamede suça ilişkin yapılan anlatıma, mağdurenin suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış oluşuna göre her ne kadar iddianamede sevk maddesi hatalı gösterilmişse de, CMK225/2 maddesi de gözetilerek, eylemin sarkıntılık boyutunu aşıp aşmadığı, suç vasfı ile delillerin tayini ve takdiri ile yargılama yapma görevinin yüksek dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olmasına göre, Cinsel Saldırı suçu Zincirleme olması Halinde Yargı Kararı Dosya kapsamına göre; sanığın, kızı olan mağdureye yönelik Azerbaycan'da yaşarlarken onsekiz yaşından küçük olduğu dönemde başladığı cinsel istismar eylemlerini mağdurenin onsekiz yaşını bitirip Türkiye'de yaşadıkları dönemde de devam ettirdiği anlaşıldığından, Mevcut haliyle sanığın eylemlerinin bir suç işleme kastının yenilendiğini göstermeyecek şekilde aynı kast altında değişik tarihlerde zincirleme olarak devam ettiği ve eylemler arasında herhangi bir hukuki kesintinin de olmadığı, 5237 sayılı TCK'nın “Zincirleme suç” kenar başlıklı 43. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan; "Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır." hükmü dikkate alındığında 5237 sayılı TCK'nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu ile 103. maddesinde yer alan çocuğun cinsel istismarı suçları aynı suç kapsamında bulunmasa da, Her iki suçun konusunun aynı olarak kaldığı, ancak mağdurenin yaşının büyümesi sebebiyle sanık hakkında uygulanacak madde hükmünün değiştiği dikkate alındığında, mağdurenin onsekiz yaşından küçük olduğu dönemde başlayıp onsekiz yaşını doldurmasından sonra da devam eden bu eylemlerle ilgili olarak sanığın daha ağır olan ve zincirleme surette gerçekleşen çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı , 5237 sayılı TCK'nın 103/1-1.Cümle, 103/3-c,43. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, Azerbaycan'da gerçekleşen eylemler yönünden dosyanın tefrik edilerek yazılı şekilde 5237 sayılı TCK'nın 102/1-1.Cümle,102/3-c,43 maddeleri uyarınca uygulama yapılması, dolayısıyla hükmün CMK'nın 230 uncu maddesi gereğince gerekçeyi içermemesi, Cinsel saldırı Suçu Ve Diğer suçlarla Bağlantısı Yağma suçunun unsurları, cebir veya tehdit kullanılması ve bu cebir veya tehdit kullanılması sonucu malın alınması, malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mağdurun mecbur kılınmasıdır. Cebir mevcut veya gerçekleştirilmesi muhtemel direnci kırmak ya da engellemek amacıyla yapılan kişiye yönelik her türlü fiziki zorlamadır. Yağma suçundaki cebir, bir kimseyi malı teslim etmeye veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak için yapılmalıdır. Cebrin bu şekilde, bu amaçla yapılması yağma suçunu başka suçlardan ayırıcı özelliktir. Cebir (veya tehdidin) kullanılma amacı, failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlamaktır. Mağdur malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya zorlamakta; cebir (veya tehditle) malın alınması arasında nedensellik bağı bulunmaktadır. Tehdit ise mağdurun veya onun bir yakınının yaşamına, beden veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağı yönündeki irade beyanıdır. Yasada sayılanlar dışındaki değerlere yönelik tehdit yağma suçunu oluşturmaz. Cinsel Saldırı Şikayet Ve Cezası İndirim Yapılması Hakkında Karar Örnek Karar, Sanık komşuları olan A. D.'ı öpmeye çalıştığı, cinsel organını gösterdiği, onun vücuduna cinsel duygularını tatmin için dokunduğu, bu eyleminin sarkıntılık düzeyini aştığı, ATK raporuna göre, mağdurun bu eylemler nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu anlaşıldığından, Sanığın eylemine uyan 6545 sayılı Yasayla değişik TCK’nın 102/1-1.cümle uyarınca takdiren ve teşdiden 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık bu eylemi beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak mağdura karşı işlediğinden verilen ceza TCK'nın 102/3-a maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılmış, Sanık aynı suç işleme kararının icrasından olarak bu eylemi farklı tarihlerde birden çok kez gerçekleştirdiği anlaşıldığından verilen ceza TCK'nın 43/1.maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılmış, sanığın duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle cezasından takdiri indirim yapılmıştır. Sanığın eylemine 6545 sayılı Yasayla değişmeden önceki TCK uygulandığında, 102/1-1.maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası verilip, bu cezası beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi nedeniyle TCK'nın 102/3-a maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak 4 yıl 6 ay, Mağdurun eylem nedeniyle ruh sağlığının bozulmuş olması nedeniyle verilecek ceza TCK’nın 102/5 maddesi uyarınca 10 yıldan aşağı olamayacağından 10 yıl hapis, TCK’nın 43/1.maddesi uyarınca 1/4 oranında artırım yapıldığında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis, TCK’nın 62/1.maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapıldığında ise 10 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası verilmesi gerekir ki verilecek bu ceza 6545 sayılı değişik TCK uyarınca verilecek cezadan daha ağır olduğundan, lehe olan 6545 sayılı Yasa uygulanmıştır. Cinsel Saldırı Şikayet Ve Cezası Hakkında Karar"][vc_column_text]Örnek Karar, Sanığın eylemine 6545 sayılı Yasayla değişmeden önceki TCK uygulandığında, 102/1-1.maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası verilip, bu cezası beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi nedeniyle TCK'nın 102/3-a maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak 4 yıl 6 ay, Mağdurun eylem nedeniyle ruh sağlığının bozulmuş olması nedeniyle verilecek ceza TCK’nın 102/5 maddesi uyarınca 10 yıldan aşağı olamayacağından 10 yıl hapis, 1/4 oranında artırım yapıldığında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis, 1/6 oranında indirim yapıldığında ise 10 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası verilmesi gerekir ki verilecek bu ceza 6545 sayılı değişik TCK uyarınca verilecek cezadan daha ağır olduğundan, Lehe olan 6545 sayılı Yasa uygulanmıştır. Sanık A.. H.. hakkında mağdurlar F.. D.. ve A. D.’a karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan verilen beraatine dair kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 456 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara