Darp Davası Nasıl Açılır? Darp etmenin cezası ne kadardır? Darp raporu ceza için yeterli mi?

Darp Davası Nasıl Açılır? Darp etmenin cezası ne kadardır? Darp raporu ceza için yeterli mi?
Darp davası açma süreci, mağdurun haklarını koruma ve faillerin cezalandırılması açısından kritik bir süreçtir. Bu süreçte, darp raporu almak ve adli makamlara doğru ve zamanında başvuruda bulunmak önemlidir.

Darp suçu, bireylerin fiziksel bütünlüğüne karşı işlenen bir suçtur ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Darp edilen kişilerin haklarını aramaları ve gerekli hukuki süreci başlatmaları önemlidir. İşte darp davası açma süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar:

Darp Davası Nasıl Açılır?

Darp mağduru, aldığı darp raporu ile birlikte doğrudan cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak suç duyurusunda bulunmalıdır. Bu başvuru sonrası, cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanır ve ceza davası açılır.

Darptan Şikayetçi Olunca Ne Olur?

Şikayetçi olunduğunda, savcılık darp olayıyla ilgili tüm delilleri toplar ve şüphelinin ifadesini alır. Bu incelemenin ardından savcılık ya kamu davası açar ya da takipsizlik kararı verir.

Hafif Darpın Cezası Türk Ceza Kanunu'nun 86/1 maddesi uyarınca, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Darp Raporu Delil Sayılır mı?

Darp raporu, şiddete maruz kalan kişiler tarafından hastanelerin acil servislerinden alınabilir ve darp olayının delili olarak kullanılabilir. Bu rapor, yaralanmanın detaylarını ve muhtemel etkilerini belgeleyen adli bir belgedir.

Darp Nasıl İspat Edilir?

Darp, tanık beyanları, ses ve görüntü kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri ve özellikle darp raporu gibi çeşitli delillerle ispatlanabilir.

Darp Raporu Ceza İçin Yeterli mi?

Darp raporu, hekimin tıbbi görüşünü içerir ve yaralanmanın detaylarını belgeler. Ancak, darp raporu tek başına ceza yargılamasında yeterli bir delil sayılmaz; olayın bütünü ve diğer delillerle birlikte değerlendirilir.

Darp Raporu Nedir? Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu, darp mağdurlarının adli kolluk tarafından yönlendirilmesiyle veya kendi başvurularıyla hastaneden alabilecekleri bir belgedir. Bu rapor, darp olayının tıbbi detaylarını ve mağdurun maruz kaldığı fiziksel etkileri belgeler.

Darp Davası Nasıl Açılır?

Darp davası açmak, suç istatistiklerine bakıldığında en yaygın işlenen suçlardan bir tanesi olan kasten insan yaralama ve darp için mümkün olmaktadır. Her yıl çok sayıda kişi bu şüphe ile yargılanmakta ve tutukluluk riski oldukça yüksek olmaktadır. Yaralama suçu ve darp davası açılabilmesi için fiziksel olarak uygulanan şiddetin yanı sıra algılama yeteneğini bozarak yapılan darplarda kapsama alınmaktadır.

Darp davası nasıl açılır Darp Davası nasıl açılır sorusunun yanıtı öncelikle yapılan şikâyet ile başlayan bir süreçle verilebilmektedir. Darp nedeni ile şikayetler ve suç duyurusu yapılabilmesi için öncellikle kolluk kuvvetleri ya da Cumhuriyet Savcılığına gidilmesi gerekmektedir.

Darp nedeni ile sağlık kuruluşuna müracaat sağlanır ve ilgili rapor alınır. Alınan raporun durumuna göre Cumhuriyet savcısı iddianame hazırlar ve böylelikle ceza davası açılmış olur.

Darp Suçu Nasıl İşlenir, Kapsamı Nedir?

Fiziksel olarak uygulanabilen darplar arasında tekme, tokat, herhangi bir cisim fırlatılması, yumruk atılması gibi eylemler yer alabilmektedir. Algılama yeteneğini bozarak işlenen darpların ise kişiyi korkutmak, araba ile yanından geçerken kasten ve ölçüsüz şekilde kornaya basmak vb. eylemlerle yapılması mümkün olmaktadır.

Darp Suçu Nasıl İspatlanır?

Yaralama yani darp fiilinin ispatı için birkaç farklı yol bulunmaktadır;

  • Maruz kalınan darp için darp raporu alınabilmektedir.
  • Maruz kalınan darp için tanıkların ifadesi dinlenebilmektedir.
  • Var ise telefona kaydedilen görüntüler ispat niteliğinde kullanılabilir.

Tüm bunlar darp suçu için ispat niteliğinde sayılmaktadır. Fakat darp davası açılabilmesi için ispat sunulmasına gerek yoktur.

Ceza Kanunu kapsamında açılan davalarda delil gösterilmesi şart olarak koşulmamıştır. Yapacağınız şikayeti iddia makamına ilettikten sonra savcılık makamı gerekli delilleri bulmak için çalışma ve incelemelere başlayacaktır.

Darp Suçu İçin Verilen Cezalar Nelerdir?

Darptan alınan cezalar suçun niteliğine ve mağdura verilen zarara göre değişiklik göstermektedir. Darp suçu için alınacak olan cezalar ilgili kanunun 86. Maddesinde net bir şekilde belirtilmektedir. Bu kapsamda;

  • Kasten bir başkasının vücuduna acı veren ya da sağlığının, algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilmektedir.
  • Kasten yaralama fiilinin mağdur kişide etkisinin basit olması ve tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilebilmektedir.

Darp mağduru olan kişi yaşadığı bu olumsuz olaydan ve uğramış olduğu zarardan dolayı darptan tazminat davasını hem maddi hem de manevi olarak açabilmektedir.

Darp Davası Şikayet, Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp nedeniyle şikayet veya suç duyurusu, kolluk kuvvetlerine veya cumhuriyet savcılığına yapılır. Darp nedeniyle şikayet ediliyorsa ilgili kurum darp nedeniyle sağlık kuruluşuna müracaatı sağlanarak sağlık raporu alınır.

Alınan darp raporuna göre Cumhuriyet savcısı iddianame hazırlayarak ceza davası açılır. Darp nedeniyle ceza davası sonrasında, karşı taraf ceza alması durumunda, ceza dosyası delil gösterilerek Darp nedeniyle tazminat davası da ayrıca açılabilir.

Darp Davası Davaları Nasıl Açılır? - Yargıtay Kararları

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU - SANIĞIN MÜŞTEKİYE TOKAT VURUP YERE DÜŞMESİNE SEBEBİYET VERDİĞİ. MÜŞTEKİNİN CEBİNDE BULUNAN TELEFONLARIN YERE SAVRULDUĞUNU GÖREN SANIĞIN TELEFONU ALDIĞI - EYLEMİN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU. ÖZET: Olayda sanığın müştekinin kolundan tutarak onunla görüşmek ve tanışmak istediğini birkaç kez tekrarladığı, müştekinin terslemesi üzerine ise sanığın müştekiye tokat vurup yere düşmesine sebebiyet verdiği, düşmenin etkisiyle müştekinin cebinde bulunan telefonların yere savrulduğu gören sanığın bu telefonlardan bir tanesini aldığı,

Bunun üzerine müştekinin bağırıp sanığa engel olmaya çalıştığı ancak sanığın müştekiyi darp davası, etmeye başladığı, olay yerine gelen tanık site güvenlik görevlisi, sanıktan cep telefonunu istendiği, buna sinirlenen sanığın ise telefonu yere vurarak kırdığı somut olayda sanığın eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

YARGITAY: DARP DAVASI HAKARET VE KASTEN YARALAMA SUÇU - KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNİ BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE DARP ETTİKLERİ HUSUSU. HAKSIZ TAHRİKTEKİ DENGENİN SANIK LEHİNE BOZULMAMASI - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Bozma kararının gereği yerine getirilmeden ve taraflar arasında alkollü olan sanığın küfretmesi sebebiyle başlayan ilk olayda karşılıklı olarak birbirlerini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde darp davası, etmeleri nedeniyle, ilk haksız hareketin sanık tarafından başlatılmış olması ve haksız tahrikteki dengenin sanık lehine bozulmaması da dikkate alınıp katılandan kaynaklanan haksız tahrik bulunmadığı' gözetilmeksizin yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle sanığa eksik ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir. Darp Davası Davaları Nasıl Açılır

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ HAKSIZ TAHRİKİNİN ETKİSİ İLE YARALAMA FİİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ - UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ - İSTEMİN AYNEN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Dava, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Olay günü davalı ile tanıkların kömür bandı üzerinde çalışma yaptıkları sırada, davacının bandı çalıştırması nedeniyle tehlike atlattıkları, buna sinirlenen davalının davacıyı darp ettiği, ceza mahkemesince kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmekle birlikte; Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, ceza mahkemesinin bu tür kararları hukuk hakimini bağlayıcı bir hüküm niteliğinde değildir. Olayın gelişimi nazara alındığında davalı, davacının haksız tahrikinin etkisi ile yaralama fiilini gerçekleştirdiği görülmektedir. Şu durumda, mahkemece haksız tahrik göz önünde tutularak matematiksel oranda olmamak üzere uygun bir indirim yapılması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile istemin aynen kabulü doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

Dosya kapsamından; Olay günü davalı ile tanıkların kömür bandı üzerinde çalışma yaptıkları sırada, davacının bandı çalıştırması nedeniyle tehlike atlattıkları, buna sinirlenen davalının davacıyı darp ettiği, ceza mahkemesince kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmekle birlikte; hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, ceza mahkemesinin bu tür kararları hukuk hakimini bağlayıcı bir hüküm niteliğinde değildir. Olayın gelişimi nazara alındığında davalı, davacının haksız tahrikinin etkisi ile yaralama fiilini gerçekleştirdiği görülmektedir. Şu durumda, mahkemece haksız tahrik göz önünde tutularak matematiksel oranda olmamak üzere uygun bir indirim yapılması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile istemin aynen kabulü doğru olmamış.

Makalemizde Darp Davası Davaları Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 963 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara