Dolandırıcılık Davaları Davası

Dolandırıcılık Davaları Davası
Dolandırıcılık Davaları Davası, Dolandırıcılık davası ve suçlular ile ilgili davalar, dolandırıcılık suçunun kapsamı dâhilinde Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ayrıca dolandırıcılık suçunun nitelikli olmasına göre 158. madde, söz konusu suçun daha az cezayı gerektirecek sebeplere dayanmasıyla ilgili olarak 159. madde düzenlenmiştir.
Dolandırıcılık davası ve suçlular ile ilgili davalar, dolandırıcılık suçunun kapsamı dâhilinde Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ayrıca dolandırıcılık suçunun nitelikli olmasına göre 158. madde, söz konusu suçun daha az cezayı gerektirecek sebeplere dayanmasıyla ilgili olarak 159. madde düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık Suçu Tanımı

Dolandırıcılık davaları davası görülebilmesi için Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçu işlenmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık suçunun yasalara göre ortaya çıkması için şu şartlar göz önünde bulundurulmaktadır:
  • Failin hileli ve dolandırma amaçlı hareketlerinin mevcut olması ve söz konusu hareketler dolayısıyla mağdur olmuş kişinin belirli oranda etkilenmiş olmasına dikkat edilmektedir.
  • Failin yapmış olduğu hareketlerin herhangi bir kimseyi aldatıcı etkisinin olmasına dikkat edilmektedir.
  • Failin yapmış olduğu dolandırıcılık faaliyetleri neticesinde kendisine bir fayda sağlaması ve mağdurun da belirli oranda zarara uğramasına dikkat edilmektedir.
Tüm bunların yanında kanunen dolandırıcılık eyleminin gerçekleşmesi için sadece failin dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunması yeterli değildir. Mağdur olan kişinin, failin hareketleri tarafından açıkça etkilendiği ve büyük bir kayba uğradığının bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde mağdurun bireysel sebeplerden ötürü birtakım zarara uğraması dolandırıcılık kapsamına alınmamaktadır.

Dolandırıcılık Suçu Davaları

Nitelikli dolandırıcılık TCK hükümlerine göre şikâyete tabi tutulmayan suçlar arasında yer almaktadır. Buna göre; herhangi bir dolandırıcılık suçunu öğrenmiş olan cumhuriyet savcılığı, şikâyet beklemeden suç hakkında soruşturmaya başlayabilir ve kuvvetli şüphe görmesi halinde suçu kamu davasına taşıyabilmektedir.

Dolandırıcılık Davaları Süresi

Dolandırıcılık suçlarında yasalar tarafından belirtilmiş özel bir şikayet süresi yoktur. Dolayısıyla genel davaların süreleri göz önünde bulundurularak dolandırıcılık faaliyetinin üzerinden en geç 8 yıl içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına dikkat edilmelidir.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılık cezası 2019 yılı itibarıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmektedir. Bunun yanında 5 bin güne kadar adli para cezası da yaptırımlar arasında yer almaktadır. Yazımızın başında bahsettiğimiz TCK 159. maddeye göre daha az ceza gerektiren dolandırıcılık suçlarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygun görülmektedir. Bununla beraber adli para cezası da uygun görüldüğü takdirde yaptırım olarak belirlenmektedir. ÖZET: Sanık M. A. hakkında Resmi Belgede SahtecilikDolandırıcılık ve İftira suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan dava sırasında duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği. Yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve kanıtların gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı kanaatına ulaşılmış ve ileri sürülen istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamış bulunmakla, Katılanlar vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmediğinden CMK'nun 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Dolandırıcılık Davaları Davası Şartları

ÖZET: Yasa yararına bozma isteminin kapsamının nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik olması, yasa yararına bozma istemini araştırma görevinin Yüksek .....  Ceza Dairesine ilişkin bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin görevsizliğine, dosyanın misyonlu Daireye gönderilmesine hükümverilmiştir. *** ÖZET: Sanığın katılanın bilgisi ve rızası dahilinde suça mevzu senedi düzenlediğinin kabulü gerekeceği ve üstüne atılı sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının öğeleri bakımından oluşmadığı ve beraatinehüküm verilmesi gerektiği gözetilmeden, mahkumiyetine hükümverilmesi bozmayı gerektirmiştir. **** ÖZET: Eylemin düzmece senedin icra takibine mevzu edilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik bulunmasına göre; yasa yararına bozma istemini araştırma görevinin Yüksek ...... Ceza Dairesine ilişkin bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE. *** ÖZET: Sanıkların eyleminin aldatma özelliğinden mahrum olması hasebiyle kumpas boyutuna ulaşmadığı ve ayrı olarak raporun iğfal kabiliyetinin bulunmadığı; bu nedenden dolayı vakada nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının öğeleri oluşmadığından sanıklar ile ilgili verilen salıverilme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir. Makalemizde Dolandırıcılık Davaları Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Dolandırıcılık Davaları Davası | Sıkça Sorulan Sorular

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - SAHTE ÇEKİN ÖNCEDEN DOĞAN BORÇ KARŞILIĞI VERİLMESİ NEDENİYLE BANKANIN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARININ SOMUT OLAYDA OLUŞMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Suça konu çekin mağdur A. Ö.'e "önceden doğan borcu" nedeniyle sonradan sanık tarafından verildiğinin dosya kapsamına göre anlaşılması karşısında; sahte çekin önceden doğan borç karşılığı verilmesi nedeniyle "bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunun "unsurlarının" somut olayda oluşmadığı gözetilerek, “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesi ile sanığın CMK.nın 223/2-a maddesi gereğince beraetine hükmolunması gerekirken, Yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması, kanuna aykırı, sanık müdafiin istinaf itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, CMK.nın 280/1-a ve 303/1-a. maddeleri uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara