Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası
Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası, Hakaret Davası Sonucu Manevi Tazminat Davası, Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Nerede Açılır? Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer? Hakaret dolayısı ile tazminat davası, kişilerin uğramış olduğu hakaret içeren sözler ve hakaret niteliğini taşıyan davranışlar karşılığında açılan davalardır. Davanın açılabilme koşulu genel olarak hakaretin taşımakta nitelik ve derecesi ile alakalı olacaktır. Hakaret
Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır? Hakaret dolayısı ile tazminat davası, kişilerin uğramış olduğu hakaret içeren sözler ve hakaret niteliğini taşıyan davranışlar karşılığında açılan davalardır. Davanın açılabilme koşulu genel olarak hakaretin taşımakta nitelik ve derecesi ile alakalı olacaktır. Hakaret davası sonucu tazminat davası söz konusu olduğunda zaman aşımı süresinin mevcut olduğu unutulmamalıdır.

Hakarete Uğramanın Cezası Nedir?

Hakaret; Türk Ceza Kanunu’na göre, ’şerefe karşı işlenmiş suç’’ olarak tanımlanır. Bu konuya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 125-131 aralığında değinilmiştir. Hakaret edilerek, kişilerin onur, haysiyet ve şerefine zarar verecek nitelikte sözler sarf edildiğinde kişilerin maddi ve manevi tazminat davası açma hakları bulunur. Hakaret davaları sonucunda, hakaret eden kişiye verilecek olan ceza, en az 1 yıl olacaktır.

Hakaret Davasında Şiddet Söz Konusu Olduğunda Sonuçlar

Kişi şiddete uğradığı gerekçeleriyle hakaret etmişse, bu doğrultuda açılan davaların cezai yaptırımlarının olması beklenmez. Lakin, karşı taraf haksız gerekçelere dayanan bir şiddet durumu karşısında hakaret söz konusu ise, ceza 1/6 oranında düşürülüyor olabilir ya da, kişi, hiç ceza almayabilir. Açıkçası bu durum mahkemenin inisiyatifindedir.

Karşılıklı Olarak Açılan Hakaret Davalarının Sonuçları Nelerdir?

Hakaret suçu, karşılıklı olarak işlenmişse, ceza uygulanabilecektir fakat, her iki tarafın da gerekli tahrik unsurları oluştuğunu iddia ederek birbirlerine hakaret ettikleri gibi bir durum söz konusu olduğunda, mahkemede, taraflardan kimin daha önce hakaret etmiş olduğu ya da hakaret durumunun boyutları gibi durumlar incelenecektir ve ceza bu koşullara göre belirlenecektir.

Hakaret Davalarında Manevi Tazminat Nedir?

Hakarete uğranması durumunda kişilerin manevi tazminat açma hakkı bulunur. Eğer bir kişi, e-posta yoluyla bir diğer kişiye hakarette bulunmuşsa ve küçük düşürücü cümleler sarf etmişse, manevi tazminat davası açılabilecektir. Manevi tazminat davası, eğer miktar 7.320 TL miktarında olacak ise, bu dava Sulh Ceza Mahkemeleri’nde görülecektir. Şayet tazminat miktarı daha fazla olacaksa dava Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

Hakaret Dolayısı İle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Hakarete uğrandığı iddiaları ile tazminat davası açılacağında, öncelikle hakarete dair olan kanıtlar toplanır. Bunlar, mail, mesaj, ses kaydı yoluyla kanıtlanacak olan hakaretler olabilir. Hakaret kanıtlarının çıktıları toplanır, mahkemeye başvuru yapılır. Söz konusu mahkemede kişinin gerekçeleri haklı bulunursa, tazminat davası açabilme hakkı doğar. Ceza davası kesinleştikten sonra tazminat davası açılır. Tazminat davası, bir dilekçe yazılarak açılacaktır. Hakaret nedeniyle tazminat davasında zaman aşımı süresi 1 yıldır. Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası, açılan ceza davasının hakaret nedeniyle ceza ile sonuçlanması durumunda tazminat hakkını da ortaya çıkmasına sebep ola bilmektedir. Birçok farklı hukuk alanı ile ortak işleyen bir hukuk dalı olan tazminat hukuku, kanunlara uygun olmayan, haksız ya da benzeri bir nedenle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarıyla ilgilenir. Karma bir hukuk dalı olması nedeniyle bir tazminat talebi, birçok hukuk dalının ilgili kanun ve hükümlere dayanılarak isteme hakkı dayanak olmaktadır. Modern hukuk sistemi dahilinde kişilerin sahip oldukları tazminat davası hakkı kapsamında bulunan konulardan birsi de hakaret nedeniyle meydana gelen manevi zararları da kapsamaktadır.

Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası

Bireyin hakaret nedeniyle manevi olarak uğradığı zararın tespit edilmesi ve hakkı olan bedelin ödenmesi için açılan tazminat davalarında hukuki sürecin usulüne uygun doğru bir şekil de yürütülmesi avukat ve danışmanlık ile yapılmaktadır.

Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Kişinin zarar uğradığını ispatlaya bildiği birçok husus için maddi ya da manevi tazminat davası açılması mümkündür. Hakaret nedeniyle bireyler uğradıkları her türlü zararı tazminat olarak karşı taraftan talep edebilir. Manevi tazminat talebi yapılırken miktarın istenebilir olması ve sebepsiz zenginleşmeye sebep olacak miktar olmaması gerekmektedir. Ayrıca manevi tazminat miktarının bilirkişi raporunda sonra ıslah edilmesi durumu bulunmamaktadır. Bu da manevi tazminat talep edilirken dava açılırken tespit edilir. Talep edilen miktarın kabul ve ret oranında karşı taraf da davayı vekil ile takip ediliyorsa karşı vekalet ücreti ödeme durumunda kalabilirsiniz. Yukarıdaki hususlar ile karşı karşıya kalması dolayısı ile herhangi bir hak kaybının oluşmaması ya da dava sürecinin daha kısa süreler içerisinde lehte ve istenen sonuçları sağlayacak biçimde sonuçlandırılabilmesi için profesyonel avukatlık danışmanlıkların dan yararlanılması önerilir.

Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Giderleri Nelerdir?

Bir kişi bir taleple mahkemeye başvurduğunda bir dava dilekçesi ile hukuki süreci başlatır. Dava dilekçesi ile birlikte yargılama giderlerini Harçlar Kanunu esaslarına uygun olarak adliye veznelerine yatırmak durumundadır. Yargılama giderleri dosya ücretleri, müzakere giderleri, posta masrafları ve başvuru harçları gibi sıralanabilir. Dilekçe esnasında ödenen masraflara ek olarak, dava sırasında tanık ücretleri, oluşan yeni posta giderleri bilirkişi ve keşif ücretleri genellikle talep eden kişi tarafından mahkemeye yatırılmalıdır. Makalede Hakaret Davası Sonucu Tazminat Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 569 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara