Haksız Rekabet Nedeniyle Ceza Davası

Haksız Rekabet Nedeniyle Ceza Davası
Haksız rekabet nedeniyle ceza davası türleri, Türk Ticaret Kanunu' nun 54 ve 63. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Rekabet kavramı Hukuki anlam, ekonomik anlam ve doğal anlamı olarak birbirlerinden çeşitli farklılıklar gösterilerek tanımlanırlar. Bunun sebebi rekabetin doğal bir olgu olmasıyla birlikte, serbest ekonominin temelini oluşturan olgulardan biri olması, birey yerine tüm topluma etki edebilecek olmasıdır.
Haksız rekabet nedeniyle ceza davası türleri, Türk Ticaret Kanunu' nun 54 ve 63. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Rekabet kavramı Hukuki anlam, ekonomik anlam ve doğal anlamı olarak birbirlerinden çeşitli farklılıklar gösterilerek tanımlanırlar. Bunun sebebi rekabetin doğal bir olgu olmasıyla birlikte, serbest ekonominin temelini oluşturan olgulardan biri olması, birey yerine tüm topluma etki edebilecek olmasıdır. Ekonomik anlamda toplum için yararlar oluşturacak şekilde başvurulan rekabet, ilerlemenin de ana dayanaklarından biri haline dönüşür. Bununla birlikte çeşitli şekillerde suistimallere başvurularak yapılan bir rekabet, belirli kesimlerin sömürülmesi ve benzeri sonuçlar ortaya çıkarabileceğinden rekabet ve haksız rekabet konusu hukuki olarak Türk Ticaret Kanunu' ndan düzenlenmiştir.

Rekabet ve Haksız Rekabet Nedir?

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un tanımlar başlığında bulunan 3. Maddesinde rekabet " Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında, özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış " olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte rekabetin ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve hukuki yönlerinin bulunuyor olması ve yaşamın her alanında yer alması, haksız rekabetin belirlenebilmesi ve rekabetin uygun koşullarının oluşturulması konusunda çeşitli zorluklarında ortaya çıkmasına sebep olur. Türk Ticaret Kanunu' nun Bu anlamda Haksız rekabet ekonomik alanda rekabetin iyi niyet kurallarına aykırılık ve rekabetin kötüye kullanılması esasına dayandırılır. Tüm bunlara dayalı olarak, herhangi bir eylemin haksız rekabet içerip içermediğinin belirlenmesi ve ceza davasına konu olabilmesi noktasında çeşitli güçlükler ortaya çıkar. Bir eylemin haksız rekabet koşullarına uyup uymadığı hukuki olarak önce Türk Ceza Kanunu' nun 57. Maddesinde belirtilmiş olan " Hususiyle hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler " içerisine girip girmediğine bakılarak, burada belirlenmiş hareketler içerisine girmiyorsa, Türk Ceza kanunu' nun 56. Maddesindeki tanıma uyup uymadığına bakılarak belirlenir.

Haksız Rekabet Nedeniyle Ceza Davası Nedir?

Türk Ticaret Kanunu' nun 62. Maddesinde düzenlenmiş olan hükümler çerçevesinde açılabilen haksız rekabet nedeniyle ceza davaları, haksız rekabet gerçekleştirdiği ve buna dayalı olarak topluma ve belirli bir kesimine çeşitli zararlar oluşturduğu düşünüldüğünde veya belirlendiğinde açılabilir. Haksız rekabet nedeniyle verilecek cezalar, TTK 62. Maddede belirlenmiştir. Buna göre haksız rekabete dayalı olarak zarar görmüş kişilerin savcılığa başvurmaları sonucunda, haksız rekabeti gerçekleştiren kişi veya kişiler iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Bunun yanında haksız rekabetin oluşması sırasında gerçekleştirilen fiiller haksızsa, haksız fiileri teşkil eden fiilleri işleyen kişiler içinde dava açılabilir. Dolayısıyla haksız rekabeti oluşturan filler içerisinde, Türk Ceza Kanunu' nu ilgilendiren çeşitli fiiller bulunuyorsa, fiilleri işleyen kişiler hakkında farklı ceza davaları da açılabilir. Rekabet ve haksız rekabet konularında var olan hukuk ve usuller konusunda kompleks ve karmaşık bir yapı vardır. Bu tür davalarda bu alanda uzmanlaşmış bir avukatın deneyimlerinden faydalanmak, hem davacı ve hem de davalının olumlu sonuçlara ulaşabilmesi için gerekliliktir. Haksız Rekabet Nedeniyle Ceza Davası

Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara