İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil
İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil | İnançlı İşlem, taraflar arasında yapılmakta olan inanç sözleşmesi, inananın bir eşya üzerinde bulunan ayni hakkını veya bir alacak hakkının sahipliğini inanılana tam olarak devretmeyi. İnanılan taraf ise kendisine devredilmiş olan bu şeyi tarafların arasındaki anlaşmaya uygun şekilde idare etmeyi, korumayı ve yapılan inanç...
İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil, İnançlı İşlem, taraflar arasında yapılmakta olan inanç sözleşmesi, inananın bir eşya üzerinde bulunan ayni hakkını veya bir alacak hakkının sahipliğini inanılan kimseye tam olarak devretmesidir. İnanılan taraf ise kendisine devredilmiş olan bu şeyi tarafların arasındaki anlaşmaya uygun şekilde idare etmeyi, korumayı ve yapılan inanç sözleşmesinin sonunda inanan tarafa geri vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olmaktadır. Kanunun emredici olan hükümlerine aykırı olmaması şartı ile tarafları istedikleri amaçlara ulaşması için karşılıklı olarak güvene dayalı olan inanç anlaşmaları yapılabilmektedir. Yapılan inan sözleşmeleri, inanan ile inanılan arasında düzenlenen, onların hak ve yükümlülüklerini belirten ve inançlı işlemin sona etmesi durumlarını ve devredilen hakkın inanana geri verilmesi şartlarını içeren borçlandırıcı olan bir sözleşme olmaktadır. İnançlı işlemin tarafları inanan ve inanılan olarak isimlendirilmektedir. Bir hakkında veya eşyanın güvendiği bir kişiye inançlı olarak devreden kişiye inanan denmektedir. Bu devredilmiş olan hakkın veya eşyanın kendi yararına kullanan kişiye ise inanılan denmektedir. İnanan tarafın inanılan tarafa kazandırmış olduğu hak veya eşyaya ise inan konusu olan şey denmektedir. İnançlı işlemlerde inanılan taraf, bir sözleşmeye dayalı olan hakkını kullanması sırasında belirlenmiş olan koşullara uymayı ve hedef gerçekleşince veya süre tamamlanınca hak veya eşyayı inanan tarafa geri vermeyi taahhüt etmektedir ve bununla mükellef olmaktadır. İnançlı işlem aynı zamanda, kazandırmayı yapan tarafa sözleşmede belirtilmiş olan şartların gerçekleşmesi durumunda devredilen hakkın veya eşyanın iadesini talep etme hakkını veren bir sözleşme olmaktadır. Taraflara verilmiş olan yükümlülüklerden kaçınılması durumunda dava yolu ile bu yükümlülüğün yerine getirilmesine karar verilebilmektedir.

İnanç Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Temel işlem niteliğinde olan inanç anlaşması inanan ile inanılan arasında yapılmakta olan ve borçlandırıcı olan bir işlemdir. Yapılan inanç anlaşması öncelikle inançlı devrin hukuki nedenini belirlemektedir. Daha sonra da inanılan tarafın bu hakkı veya eşyayı kullanırken uyacağı kuralları ve yükümlülükleri belirlemektedir. Son olarak da inanç konusu olan şeyin inana geri verilmesi konusunda hükümleri içermektedir. Yapılan inanç anlaşması hukuki olarak kendine özgü olduğu için bir hukuki şekle tabi olmamaktadır. Ancak yapılacak inançlı işlemin konusu olan bir taşınmaz mülk ise iade borcunu doğuran inanç anlaşmasının resmi şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Yapılan inançlı işlemler aslında günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan hukuki ihtilaflar olmaktadır. İnançlı işlemler özellikle muvazaalı işlemlerle ile veya nam-ı müstear ile çoğu zaman karıştırılmaktadır. Bu konular aslında ince çizgiler ile birbiri ile ayrılmaktadır. Bu şekilde düzenlenecek olan sözleşmeler konusunda hukuk büroları ve Ankara avukat tarafından bilgi alınması ve yardımları ile düzenlenmesi gerekmektedir.

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil Davası İspat

İnançlı işlemin ispatı ve inançlı işlem davası için inanç sözleşmesi kanunlarda düzenlenmemiş olsa bile 05.02.1947 tarihli 20/6 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile inanç ilişkisi yalnızca yazılı bir şekilde ispat edilmektedir. Yapılacak olan ispat konusunda yazılı delil tarafların getireceği ve onların imzalamış oldukları belge olmaktadır. Bahsedilen özelliklerde yazılı bir delilin olmaması durumunda bile taraflar arasındaki ihtilafın tamımı ile ispatlamaya yeterli olmamak ile birlikte bu anlaşmanın yapılmış olabileceği yönünde karar oluşturabilecek ve taraflar arasında hazırlanmış yazılı bir delili başlangıcı niteliğinde belgelerde ispat konusunda kullanılabilmektedir. İspat konusunda yazılı bir delil veya yazılı bir delil başlangıcı olmaması durumunda ikrar ve yemin gibi deliller ile bu anlaşmanın da ispatlanması mümkün olabilmektedir. İnançlı işlemler aslında gerçek bir satış işlemi olmamasına rağmen alıcıya güvenilerek tapuda satım gösterilmesi ve devir yapıldığı nedeni ile tapuyu geri alma davası olarak bu davalar açılabilmektedir. | İnanç Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil

Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara