İş Kazası Bildirim Formu

İş Kazası Bildirim Formu
İş Kazası Bildirim Formu Raporu İstinaf kanun yoluna başvuran davacı vekili, A. K. yönünden husumet nedeniyle reddedilmesi ve Üçsoy Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden ise sadece 12.01.2016 tarihinde 1 günlük çalışmasının tespitine karar verilmesinin hatalı olduğunu, bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulmasını ve davacı lehine karar verilmesini talep...
İş Kazası Bildirim Formu Raporu, İş hayatına dair tüm detayları ve işveren ile işçi arasındaki hakları sorumluluklar ve yükümlülükler İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

İş Kazası Bildirim Formu Raporu

İş Kanunu esaslarına göre, çalışanların iş görebilmesi için uygun şartların hazırlanması işverenlerin yükümlülüğündedir. Bir başka deyişle iş yapılabilmesi, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışacakların ortamların işverenler tarafından tesis edilmesi gerekir. Çalışma ortamında her hangi bir ihmal ya da hata sonucu çalışanların başına gelebilecek iş kazalarından işverenler sorumlu tutulacaktır.

Peki iş kazası durumunda çalışanların ve işverenlerin neler yapması gerekiyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'unda yapılan tanıma göre, bir iş yerinde çalışanların iş ilişkisi nedeniyle başına gelebilecek her türlü kaza sonucu ölüm ya da yaralanmalar iş kazası olarak ifade edilmiştir. İş kazalarında en büyük sorumluluklardan birisi de çalışanların sigortalı olması zorunluluğudur. İş kazasının iş yerinde yaşanmasının yanı sıra iş ilişkisi nedeniyle görevlendirilmiş çalışanın iş yeri dışında bedenen ya da ruhen görebileceği zarar da iş kazası olarak tanımlanmıştır.

İş kazalarında işverenlerin SGK’ya  iş kazası bildirim formu raporu nasıl düzenlenir

İş kazası meydana geldiğinde işverenin olayı kolluk güçlerine (polis ya da jandarma), Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Çalışma Bakanlığına bildirilmesi gerekir.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereği,  iş kazası bildirimi iş kazası medyana geldikten sonra en geç 3 gün içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na elden teslim edilen belge ve raporla kuruma bildirilir. SGK’ye yapılacak bildirimlerde söz konusu olan 3 gün ifade iş günlerini ifade etmektedir. Yani, cumartesi-pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmaz Bildirim işleminin elden yapılabilmesinin yanı sıra SGK'nin online işlemleri üzerinde doldurulacak İş kazası meslek hastalığı e-bildirim formu ile de yapılabilir.

İş veren iş kazası bildirim formu raporu düzenlemezse ne olur?

Eğer 3 günlük bildirim süresinde bildirim yapılmazsa, bildirim yapıldığı tarihe kadar işverene ödenen çalışanın iş kazasına bağlı iş göremezlik ödeneğinden faydalanamaz. İş göremezlik ödeneğinin yanı sıra zamanında bildirim yapmayan işveren için idari para cezaları uygulanır.

İş Kazası Bildirim Formu Raporu Yargı Kararı

İstinaf kanun yoluna başvuran davalı vekili, davacının kaza geçirdiği tarihinde bildirim formu ile süresi içerisinde bildirim yapıldığını, kaza tarihinde bildirim yapılmadığı yönünde karar tesis edildiğini, kararın bu yönüyle hatalı olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının bozulmasını talep etmtir. İstinaf kanun yoluna başvuran eksik inceleme yapılarak hüküm kurulduğunu,  kazası yönünden bir inceleme yapılmamasına rağmen karar  içeriğinde  kazası geçirdiği tarihteki çalışmasının bildirilmediğinin tespitine ifadesine yer verilmesinin ve kararın hatalı olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddini talep etmtir.

Bu haber toplam 406 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara