Sarkıntılık ve Cinsel Saldırı Taciz

Sarkıntılık ve Cinsel Saldırı Taciz
Sarkıntılık Ve Cinsel Saldırı Taciz | SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI CİNSEL TACİZ SUÇLARI - SANIĞIN MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEMLERİ BÜTÜN HALİNDE BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI SUÇUNU OLUŞTURDUĞU. EYLEM BÖLÜNEREK CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARINDAN...
Sarkıntılık ve Cinsel Saldırı Taciz | SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI CİNSEL TACİZ SUÇLARI - SANIĞIN MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEMLERİ BÜTÜN HALİNDE BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI SUÇUNU OLUŞTURDUĞU. EYLEM BÖLÜNEREK CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARINDAN AYRI AYRI HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Diş hekimi olan sanığın yaklaşık 15 günlük süre içeresinde yanında asistan olarak çalışan mağdureye karşı farklı zamanlarda "göğüslerin dik dik bakıyor" diye söyleyip, yol tarif etme bahanesiyle elinden tutması, koltukta otururken başını mağdurenin bacaklarına koyarak uzanması ve "kirpiklerim birbirine yapışıyor, onları ayırır mısın" diye söylemesi şeklinde kabul edilen olayda, sanığın mağdureye yönelik eylemleri bütün halinde bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirilen zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilmeden, Eylem bölünerek cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması, Hukuka aykırı, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin istinaf iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, 5271 sayılı Kanunun 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, İstinaf yoluna başvurulan kararın cinsel taciz suçundan mahkumiyete ilişkin 2. bendi çıkartılarak yerine "Sanığın eylemlerinin bir bütün halinde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçunu oluşturduğundan, üzerine atılı Cinsel Taciz suçundan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına," ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. | Sarkıntılık ve Cinsel Saldırı Taciz

Sarkıntılık ve Cinsel Saldırı Taciz | Sıkça Sorulan Sorular

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA TEHDİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI - SANIĞA YÜKLETİLEN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA TEHDİT EYLEMLERİ İLE ULAŞILAN ÇÖZÜMÜ HAKLI KILICI ZORUNLU ÖGELERİNİN VE BU EYLEMLERİN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN KANUNA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLEN DURUŞMA SONUCU SAPTANDIĞI - VİCDANİ KANININ KESİN TUTARLI VE ÇELİŞMEYEN VERİLERE DAYANDIRILDIĞI MAHKEMENİN KARARINDA USULE VE ESASA İLİŞKİN HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIĞIN BULUNMADIĞI"][vc_column_text]ÖZET: Sanığa yükletilen konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit eylemleri ile ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, Sözleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından, sanık müdafisinin müvekkili hakkında verilen hükmün hiç bir hukuki dayanağı olmadığına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik ve yerinde görülmeyen sair istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara