Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir? Taksirle yaralama sicile işler mi?

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir? Taksirle yaralama sicile işler mi?
Taksirle yaralama suçu, failin dikkatsizliği veya özensizliği sonucu başkasının zarar görmesi durumunda işlenir. Bu suç tipi, hem cezai yaptırımları hem de uzlaşma yoluyla çözülme imkanını içerir.

Taksirle yaralama suçu, kişinin dikkatsizlik, ihmal veya özensizlik sonucu başkasının vücut bütünlüğünü zarar vermesi durumunda işlenmiş olur. İş kazaları, trafik kazaları, tıbbi müdahalelerdeki hatalar gibi çeşitli durumlar bu suçun işlenmesine neden olabilir.

Taksir, kişinin öngörülebilir bir zararı öngörememesi veya önlememesi durumlarında ortaya çıkar. Bu yazıda, taksirle yaralama suçu, cezası, uzlaşma süreci, sicile işlenme durumu, hangi mahkemede görüleceği ve şikayet koşullarına dair bilgiler sunulacaktır.

Taksirle Yaralama Suçu Nedir?

Taksirle yaralama suçu, bir kişinin dikkatsizlik veya özensizlik sonucu başka bir kişinin vücuduna zarar vermesiyle işlenir. Bu durum, trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi müdahaleler sırasında yapılan hatalar gibi birçok farklı şekilde meydana gelebilir. Failin, zararın oluşabileceğini öngörmesi ve buna rağmen gerekli özeni göstermemesi taksirli hareket olarak kabul edilir.

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca, başkasının vücuduna acı veren, sağlığını ya da algılama yeteneğini bozacak şekilde yaralayan kişi, taksirle bu duruma sebep olduysa, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu, taksirin derecesine ve yaralanmanın ciddiyetine göre mahkeme tarafından belirlenir.

Taksirle Yaralamada Uzlaşma Var Mı?

Taksirle yaralama suçunda uzlaşma, tarafların anlaşması halinde kovuşturmanın önlenmesi amacıyla getirilmiş bir mekanizmadır. Uzlaşma, özellikle kovuşturma aşamasında taraflar arasında sağlanabilirse, davaya devam edilmesine gerek kalmaz. Ancak, uzlaşma sağlanamazsa, yargılama süreci devam eder.

Taksirle Yaralama Sicile İşler mi?

Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği için, mahkeme tarafından hüküm giyen fail hakkında verilen ceza, ister hapis cezası ister adli para cezası olsun, kişinin adli siciline işlenir. Bu, suçun ciddiyetine ve yargılanma sürecine bağlı olarak değişebilir.

Taksirle Yaralamaya Hangi Mahkeme Bakar?

Taksirle yaralama suçu, asliye ceza mahkemelerinde görülen suçlar arasındadır. Bu mahkemeler, taksirle işlenen yaralama da dâhil olmak üzere, çeşitli suç tiplerine bakma yetkisine sahiptir. Asliye ceza mahkemeleri, bu tür suçlarda hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarını yürütür.

Taksirle Yaralamada Şikayet Aranır mı?

Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması genellikle şikâyete bağlıdır. Ancak, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olunması veya suçun bilinçli taksirle işlenmesi gibi durumlar hariç, genellikle mağdurun şikayeti üzerine harekete geçilir. Bu, suçun niteliğine ve mağdurun talebine göre değişiklik gösterebilir.

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Bu durum için önemli baz alının kişi hiç şüphesiz ki mağdur olan kişi olmaktadır. Kişiye yapılan bu durum sonrası kişinin sağlık sorunları için tıbbi müdahale gerektiği yada gerekmediği önem teşkil ederken sadece bu durum ile sınırlı değildir. Mağdur olan kişi fiziksel bir darbe almamış olsa bile yada herhangi bir darp rapor yada belge olmasa bile psikolojik durum değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Taksirle yaralama suçunda bir ihmal üzerinden kaynaklı suç olması bile yine önem teşkil edilerek incelemeye alınmakta ve bu doğrultuda da cezai işlemler yapılmaktadır. Fakat taksirle yaralama suçunda önemli bir detay var ki suçun bilinçli olarak işlenmesi büyük önem teşkil etmektedir.

Taksirle yaralama suçunda en önemli detay ise kişinin yani mağdur olan kişinin şikayetçi olması ve bu anlamda gerekli mercilere başvurarak önem alması oldukça önemlidir. Çünkü kişi şikayetçi olmadığı zaman taksirle yaralama suçuna dair herhangi bir uygulama veya dava söz konusu değildir.

Taksirle Yaralama Suçu Şikayet

Mağdur kişinin şikayetinin ardından taksirle yaralama suçuna ilişkin durumlar incelenmeye alınmaktadır. Bu anlamda en önemli detay ise suçunu derecesi olmaktadır.

Yani basit taksirle yaralama suçu kişinin şikayeti ile olurken( yaralanma hariç darp ve dayak tarzı durumlar) yaralanma dahil birçok bilinçli yapılmış olan olgular kişinin şikayeti olmasa bile suç unsuru oluşturduğu için kamu davasına tabi tutulmaktadır.

Taksirle Yaralama Suçunun Cezası

Türk ceza kanununa göre taksirle yaralama suçunu işleyen kişi karşı taraftaki kişinin vücuduna yada uzuvlarına herhangi bir zarar vermiş ise bu durumda kişinin alacağı ceza durumun ölçütlerine göre 1 yıl ile 3 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Fakat kişi bu cezai durumu para cezası olarak ödeme hakkı da verilmektedir. Eğer ki kişi birden fazla kişide yaralama ve darp yapmış ise bu cezai durum 3 yıldan 6 yıla kadar değişik oranlarda cezaya çarptırılır ve bu durumun da para cezasına çevirimi yoktur.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları Nelerdir?

Türk ceza kanunları bu alanda suç unsuruna göre bir yaptırım ile kanunları ele almamıştır. Bu anlamda yani taksirle yaralama suçunda önem teşkil eden durum kişinin aldığı hasar ve darp nitelikleri olarak bilinmektedir. Ayrıca kişinin darp sırasında ne tür bir tehlikeye maruz kaldığı da suç için önem teşkil etmektedir. Ayrıca taksirle yaralama suçu olarak Türk ceza kanunlarının nitelik sıfatları da önemli olarak belirtilmiştir.

Türk ceza kanunları bu anlamda nitelikli cezalar ve uygulamaları ile kanunlar bulunmaktadır. Ayrıca bu anlamda en önemli detay ise kişinin hasar görmüş olması ve vücudunun acı çekmesi büyük önem teşkil etmektedir. Mağdur olan kişinin şikayeti üzerine taksirle yaralama davası yapan kişinin bilinçli olarak işlediği ele alınarak işlemler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra taksirle yaralama suçlarından biri olarak da ele alınan ve kişiye cinsel yolla hastalık bulaştırma sonucu kişinin hem bedensel hem de ruhsal sağlığının bozulması üzerine durumun işlenmesi önem taşımaktadır.

Yani kişi ruh veya beden sağlığından dolayı sorun yaşıyor ise aynı zamanda bilinçli olarak yapılmış ise bu cezai yaptırımları büyük oranda farklılık göstermektedir. Fakat bu anlamda önemli bir detay bulunmaktadır. Taksirle yaralama için suç duyurusu yapan kişinin unsuru kanıtlaması veya bunu bir şekilde ispatlaması önem teşkil eder. Ayrıca bu durumu niteliklerine göre belirtmek ve bunun kanıtlanması önem teşkil ediyor.

Kişiyi suça iten durumlarda taksirle yaralama davası açılmaz ve böyle bir durum söz konusu dahil olamaz. Bu sebeplerden ötürü kanunun iyi bilinmesi gerekmekte ve bu doğrultuda hareket etmek gerekmektedir.

İş Kazası Sebebi İle Taksirle Yaralanma Suçu ve Cezası

Türk ceza kanunu yasalarına göre iş kazası neticesinde kişinin kusurda önem teşkil etmektedir. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var iş kazası sonucunda işçinin yaralanması halinde hastane kayıtları, olay yerinin incelenmesi, polis ifade tutanakları önem teşkil etmektedir.

İş kazası neticesinde yaralanma uzuv kaybı nedeniyle ilerde açılacak tazminat davalarında da bu belirtilen hususlar önemli delil ve ispat olacaktır.

Trafik Kazası Sebebi İle Taksirle Yaralanma Suçu ve Cezası

Türk ceza kanunlarında bu durum iki farklı derecede incelenmeye alınmaktadır. Bunlardan ilki asli diğeri ise tali olarak incelenme yöntemidir. Bu durumun tespiti için kaza sonrası bilir kişinin yapacağı tespit raporu ile ortaya çıkacaktır. Yapılan kazada kişinin bilinçli olarak yapması dahilinde mağdur olan taraf şikayetçi olmasa bile bu durum kamu davası olarak bile görülecektir.

Medeni kanunlarda trafik kazalarında kişi yaralanması veya ölümü halinde davalar bilinçli taksirle yaralamaya girmekte ve bu doğrultuda cezai durum belirlemesi yapılmaktadır. Yaralanma almış veya ölüm hali sonrası mağdur ailenin şikayetçi olmaması mahkeme de kişinin faydasına yarayan durumlar olmaktadır.

Kişiden şikayetçi olunmaması ve kişinin cezası hakim tarafından azaltıla bilinmektedir. Aynı zamanda hakim tarafından kişinin cezası para cezasına da çevrile bilinmektedir. | Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Doktorun Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle yaralama suçunda doktor raporu kadar doktorun doğru tedavi yöntemi uygulaması da önem teşkil edecektir. Bu anlamda eğer ki doktor mağdur olan kişiye gerekli tedaviyi uygulamamış ise ve kişi bu yüzden de sağlık sorunları yaşıyor olacak ise bu anlamda doktor da suçlu olarak kabul edilir ve mahkemeye çıkarılır.

Fakat eğer ki doktor tedaviyi önce gerekli işlemleri yaptıktan sonra kişi sağlığına kavuşamamış ve herhangi bir şeklide özür oluşmuş ise bu durumda doktorun herhangi bir suçu olduğu düşünülmez ve doktorun da mahkemeye çıkması gerekmez. | Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Taksirle Yaralama Suçunda Nitelikli Haller

Türk ceza kanunları nitelikli cezalar olarak inceleme yapılması dahilinde kişinin yani mağdur olan kişinin durumuna göre cezai uygulama yapmaktadır. bu durumlarda kişi bıçakla yaralanma veya başka bir şekilde yaralanma almış ise o zaman bu durumda öncelikli olan duyu organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığı olmaktadır.

Ayrıca yaralanma sonrası kişi organlarından herhangi bir sorun yaşamış olabilir. Bu durum ceza oranının yarı yarıya yükseltecektir. Bu durumların dışında kişinin özellikle yüzünde kalıcı bir leke kalması veya hamile olması da kişinin durumunda değişiklilik yapacaktır. Bu tarz durumlarda yaralama yapan kişi yarı yarıya daha fazla ceza alacaktır. | Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU - SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI TEDBİRİNİN TAKSİRLİ SUÇTAN MAHKUMİYET HALİNDE UYGULANABİLECEĞİ - KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında kasıtlı suçtan hüküm kurulan sanık hakkında, taksirli suçtan mahkumiyet halinde uygulanabilip kasıtlı suçlarda uygulama olanağı bulunmayan sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması. Tedbirinin uygulanması suretiyle sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMAK SUÇU - TRAFİK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YARALAMALI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINDAN ÜSTÜN TUTULMA GEREKÇELERİNİN DENETİME AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİĞİ - RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNDEN VEYA TRAFİK KAZALARI KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN ALINACAK RAPOR İLE GİDERİLMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET:….tarihinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası sonrası düzenlenen "yaralamalı trafik kazası tespit tutanağı" ile yargılama aşamasında mahkemece yapılan keşif sonrası alınan ……tarihli "trafik bilirkişi raporu" arasında sanığa isnat edilen kusur bakımından aykırılık ve çelişki bulunması, Mahkemece kaza tespit tutanağı ile trafik bilirkişi raporu arasındaki aykırılık ve çelişkinin yargılama aşamasında açık ve net şekilde giderilmemesi,

Mahkemece vicdani kanaatin oluşumunda ve beraat kararı verilmesinde ….. tarihli trafik bilirkişi raporunun ….tarihli yaralamalı trafik kazası tespit tutanağından üstün tutulma gerekçelerinin denetime açık şekilde açık ve ayrıntılı olarak belirtilmemesi, mahkemenin …..tarihli kaza tespit tutanağı ile …..tarihli trafik bilirkişi raporu arasındaki çelişkiyi Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden veya trafik kazaları konusunda uzman Bilirkişilerden alınacak rapor ile giderilmeden sanık hakkında beraat hükmü kurması, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 392 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara