Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası
Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası, Tehdit veya hakaret suçlarının işlenmesi yüz yüze olabileceği gibi çoğu durumda da SMS veya telefon yoluyla da işlenebilmektedir. Tehdit davalarında kişinin mal varlığına karşı zarar verme durumu söz konusuysa takibi şikayete bağlı olmakla birlikte cana kast etme veya zarar verme gibi saiklerle kişinin tehdit edilmesi halinde takibi şikayete bağlı değildir. Hakaret suçunda ise dava açılması için şikayet edilmesi şartı aranmaktadır.
Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası, Tehdit veya hakaret suçlarının işlenmesi yüz yüze olabileceği gibi çoğu durumda da SMS veya telefon yoluyla da işlenebilmektedir. Tehdit davalarında kişinin mal varlığına karşı zarar verme durumu söz konusuysa takibi şikayete bağlı olmakla birlikte cana kast etme veya zarar verme gibi saiklerle kişinin tehdit edilmesi halinde takibi şikayete bağlı değildir. Hakaret suçunda ise dava açılması için şikayet edilmesi şartı aranmaktadır. Telefon veya SMS ile tehdit, hakaret davası açılabilmesi için meydana gelen durumun ispatlanması önem arz etmektedir. SMS yoluyla tehdit hakarette SMS kayıtları savcılığa veya kolluğa delil olarak sunulabilmektedir. Telefon yoluyla tehdit ve hakaret davalarında ise ses kaydı almaya müsait uygulamalar ile karşı tarafın yapmış olduğu fiili ispatlayıcı ses kayıtları alınabileceği gibi arama sırasında işlenen suça dair fiillerin üçüncü kişilere dinletilmesi suretiyle de tanık gösterme yapılabilmektedir.

Telefon veya SMS İle Tehdit Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Telefon, SMS, sosyal medya veya internet yoluyla işlenen tehdit hakaret suçları iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte oldukça sık görülen dava türlerinden olmuştur. Sürekli veya tek seferlik tehdit ya da hakarete maruz kalmak fark etmez her durumda dava açılması mümkündür. Tehdit hakaret davasının açılması cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunmak şeklinde gerçekleşmekte ve mağdurun ikamet adresinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet savcılığı davayı soruşturmaktadır. Tehdit hakaret davası dilekçe ile başvurmak suretiyle olabileceği gibi kolluğa ifade vermek suretiyle de gerçekleştirilebilir. Tehdit hakaret davasında mala karşı işlenen tehdit suçunda ve hakaret suçlarında 6 ay içinde şikayet işleminin yapılması zorunludur. Şikayete bağlı olarak soruşturma başlatacak olan cumhuriyet savcısı toplanan delillerin dava açma konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyerek kamu davası açılması için mahkemeye başvuracaktır. Mahkeme deliller ve dosya durumuna göre yargılama yaparak şüpheli hakkında para cezası veya hapis cezasına hükmedebilecektir. Telefonda hakaret ve manevi tazminat konusu da yapılabilmekte kişilik haklarına yönelik maddi ve manevi zarara uğrayan kimse davalı aleyhine maddi manevi tazminat davasını da ayrıca açabilmektedir.

Telefonla Tehdit veya Hakaretin Cezası Ne Kadardır?

Tehdit suçu suçun işlenişine göre farklı ceza türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Mesajla tehdidin cezası 2019 şayet suç işlenişi bakımından müştekinin malına zarar verme şeklinde tehdit barındırıyorsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılama yapılmaktadır. Mesajla tehdit cana kast gibi tehdit içeren eylemleri kapsayacak nitelikli şekilde işlenmesi halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama yapılmaktadır. Hakaret suçunda ise hakaretin basit şekilde işlenmesi halinde 3 aydan 2 yıla kadar suçun nitelikli şekilde kamu görevlisi sıfatına haiz kişilere karşı işlenmesi halinde 1 yıldan 2 yıla kadar ceza istemiyle dava açılmaktadır. Karşılıklı hakaret durumu söz konusuysa ceza verilmeyebileceği gibi daha az cezaya da mahkeme tarafından hükmolunabilmektedir. Telefon ile yapılan Sesli Görüşmelerde telefonumuzun ses alma özelliği varsa, bu özellik sayesinde kendisine hakaret ve tehdit varsa bunları kayıt ederek delillendirebilir. Eğer ses alma özelliği yoksa çevresindeki kişi veya kişilere sesli konuşmalar dinletilerek yapılan tehdit ve hakarete şahit olmaları istenebilir. Çünkü Bu tarz davalarda delil şarttır. İspatı tamamen şikayetçiye aittir. *SMS ile yapılan tehdit ve hakaret olayları ispat açısından daha kolaydır. Tehdit ve Hakaret içerikli mesajlar silinmeden saklanmalıdır. *YETKİ CMK.m.12/5 hükmüne göre mağdurun ikameti yer savcılığı yetkilidir.

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası - Yargıtay Kararları

TEHDİT HAKARET VE KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇLARI - SORUŞTURMA EKSİKLİĞİ - İTİRAZ MERCİİNİN İTİRAZI KABUL EDİP DOSYAYI SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Soruşturma safhasının asıl yetkilisi olan Cumhuriyet Savcısı varken istisnai yetkili olan sulh ceza hakiminin soruşturmayı yapması sonucuna ulaşılır ki bu CMK'nın getirdiği sisteme ve yasanın amacına aykırıdır, denilerek soruşturma eksikliğinin nasıl giderilmesi gerektiği gösterilmiştir. Yapılan açıklamalara göre itiraz merciinin, itirazı kabul edip dosyayı soruşturmayı tamamlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi gerekmektedir. Hükmün bozulması gerekmiştir. Makalede Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TEHDİT VE KONUT DOKUNULMAZLIĞIM İHLAL ETME SUÇU - YÜKLENEN SUÇUN SANIKLAR TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMAMASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK KABUL VE TAKDİR KILINMIŞ OLDUĞU. ÖZET: Sanık Ö. P. hakkında hakaret suçundan CMK'nın 223/2 maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş ise de. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımın 01/06/2017 tarihli iddianamesinde hakaret suçundan sevk maddesi gösterilmediği CMK'nın 225. maddesine göre hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği gözetilmeden ilk derece mahkemesince sanık hakkında dava açılmayan hakaret suçu yönünden verilen beraat kararı yok hükmünde kabul edilerek yapılan incelemede. Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması, ilk derece mahkemesince dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir kılınmış olduğundan istinaf başvurusunda bulunan katılanlar Z. K. ve B. K. vekilinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla CMK'nın 280/1-a. maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 895 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara