İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin Hakları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin Hakları

İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin Hakları

İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin Hakları

İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin Hakları

İş akdi işveren tarafından haksız olarak sona erdirilen (işten çıkarılan) işçilerin hakları nelerdir? Nerelere başvurmalı ve ne türlü bir yöntem izlemelidirler?

İşçinin iş sözleşmesinin İş Akdi Sona Erdirilmesi durumunda işçi alacakları için işverene ihtarname çekebilir. Yada doğrudan iş mahkemesine dava açabilir. İşçinin ihtarnamesi, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98).

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır (1512 S. K. m. 60, Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 7).  Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:  İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,  İhtar ve ihbar konusunu,  İstemde bulunanın imzasını,  Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar (1512 S. K. m. 106).

İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98).

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor