İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları, Hukuk sisteminin çok daha nitelikli ve hızlı bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla dava konularına göre ayrılmış olan olaylar ayrı başlıklar altında incelenmektedir. Bu dallardan biri olan iş hukuku da işveren ve işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak kişilerin haklarını koruyan tüm düzenlemelerin yapılmış olduğu kurallar üzerindeki hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İşçi ile işveren arasında insani değerler bakımından da pek çok ilişki şeklinin farklı yönlerden kurulması söz konusu olsa da iş hukuku alanı teknik anlamda iş sözleşmeleri üzerinden işveren ve işçilerin haklarının korunmasına yönelik olarak çalışmalarını yapar. Sözleşme esas alınmak üzere yasalarla düzenlenmiş olan işçi ve işveren haklarıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kişiler tarafından gerçekleştirilen iş hukuku çalışmaları, iş yerlerindeki kusurların ve mağduriyetlerin karşılığının verilmesi noktasında işlevsellik kazanmaktadır.

Son yıllarda özellikle devletin attığı adımlar doğrultusunda artan işçi ölümlerinin ve iş kazalarının önüne geçebilmek adına çalışma alanlarının güvenliği ile ilgili olarak büyük ölçüde ilerlemeler kaydedildi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı uyarınca ortaya atılmış olan yenilikler sayesinde artık kişilerin işyerlerinde çalışmaya başlaması, çalışma faaliyetini güvenli bir ortam içinde sürdürmesi ve iş sözleşmelerinin haklı sebeplerle feshedilmesi konusunda haklarını koruyarak ilerlemesi söz konusu oluyor.

İş hukuku alanını kapsayan kanun maddeleri ile belirlenmiş olan ve aynı zamanda iş sözleşmeleri ile detaylandırılmış olan iş yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçi ve işverenin bazı zararlar ortaya çıkarması mümkün olmaktadır. İşte iş hukuku da bu zararların nasıl temin edileceği ve ne şekilde kişilerden alınabileceği konusunda kesin kararların verilmesi adına yardımcı olmaktadır. (İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları)

İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işçilerin bazı şartların yerine gelmesi halinde iş sözleşmelerini feshederek iş yerlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılması mümkün olabiliyor. Buna göre öncelikle işçinin aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı olan alt işverenler ya da iş yerlerinde bir yıldan daha fazla bir süredir çalışıyor olması gerekmektedir. Buna ek olarak iş sözleşmesi eğer işveren tarafından feshediliyorsa bu durumda iyi niyet ve ahlak kurallarını ortadan kaldırmayacak sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde işçinin de benzer sebeplerle iş sözleşmesini feshettiği durumlarda kıdem tazminatı alınması söz konusu olabiliyor. İşçilerin kıdem tazminatı alma hakkına sahip oldukları bir diğer özel durum emeklilik haklarını elde ettikleri zaman olmaktadır. Burada emekli olma yaşına gelmemesine rağmen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı dolmuş olan kişilerin kıdem tazminatı alması söz konusu olabilmektedir.

Erkekler için kıdem tazminatı ayrıcalıklarının bulunduğu bir başka durum askerlik için işten ayrılma zamanı olmaktadır. Benzer şekilde kadınlar da evlenmelerinin ardından geçen ilk bir yıllık sürede başvuru yaparak iş yerinden kıdem tazminatı talebini isteyebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir şekilde işçi hayatını kaybederse bu durumda iş sözleşmesinin doğrudan feshedilmesi söz konusu olacağından çalışma süresinden hareketle kıdem tazminatı verilmesine karar verilir. (İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

4 Sorular

Avukata Soru Sor